Ambient on/off

Join the new world

 

Vláda eČR, Government eCZ

Day 1,631, 11:34 Published in Czech Republic Argentina by Qw1n

Ahoj,

tak jsem tu, po 4denní odmlce (RL dovolená). Chci všem poděkovat za hlasy v CP volbách. Dopadlo to lépe než jsem čekal.A teď ke složení vlády.

Ministerstvo zahraničí (MoFA)
Zabezpečuje vztahy se sousedy a spojenci, řeší jakékoliv mezinárodní problémy, které mohou nastat.
- MoFA: Flamendr


Ministerstvo vnitra (MoIA)
Je důležité pro monitorování a zajištění nových obyvatel a pro identifikaci a eliminaci vnitřních hrozeb, například v období voleb. Také dohlíží na chod kongresu a přidělování občanek.
- MoIA: Tomas Jelinek


Ministerstvo obrany (MoD)
Stará se o organizaci obrany republiky před vnějším nebezpečím, koordinuje Vojenské Jednotky a zajištuje distribuci státních tanků.
- MoD: Krt3cek


Ministerstvo financí (MoF)
Je zodpovědné za hospodaření a spravování státních financí České republiky.
- MoF:Red Duck


Ministerstvo Populace (MoP)
Má na starosti nováčky a vše s nimi spojené - od materiální pomoci, přes tutoriály až po lákávé soutěže.
- MoP: Michalov z Moravy, JCDentonczVíceprezident je Krt3cek

Váš prezidentENG version


Hi,

here I am, after a 4 day pause (RL holidays). I want to thank everyone for votes in CP elections. It turned out better than I expected.The ministry of Foreign Affairs (MoFA)
Secures relations with neighbours and allies, solves all international situations that could occur.
- MoFA: Flamendr

The Ministry of Interal Affairs (MoIA)
Is important for monitoring and getting new inhabitants and for identification and elimination of internal threats, eg in the election times. Also governs the function of congress and the distribution of citizenship passes.
- MoIA:Tomas Jelinek

The Ministry of Defense (MoD)
Governs the organization of defense of the republic agains external threats, coordinates Military Units and ensures the distribution of state tanks.
- MoD: Krt3cek


The Ministry of finances (MoF)
Is responsible for economy and managment of state finances of the Czech Republic.
- MoF: Red Duck


The Ministry of Population.(MoP)
Is responsible for the newcomers and everything connected with them – ranging from material help through tutorials to tempting competitions.
- MoP:Michalov z Moravy, JCDentonczVice President is Krt3cek

your president
 

Comments

Red Duck
Red Duck Day 1,631, 11:48

o7

fwdre
fwdre Day 1,631, 11:57

GL v nadcházejícím období o7

xSteviex
xSteviex Day 1,631, 12:02

о7

Filip XII
Filip XII Day 1,631, 12:02

voted a hodně štěstí v nadcházejícím období : )

p02jun
p02jun Day 1,631, 12:04

Hlas... hodně štěstí;-)

Krt3cek
Krt3cek Day 1,631, 12:04

o7

Jelcekk
Jelcekk Day 1,631, 12:28

o7

Ferdinand7
Ferdinand7 Day 1,631, 12:29

Voted.

Burko Burian
Burko Burian Day 1,631, 12:55

držte sa! o/

martin 123456789
martin 123456789 Day 1,631, 13:26

dúfam, že sa konečne pohneme vo vzťahoch
držím palce

DEN 007
DEN 007 Day 1,631, 14:16

о7

Marquecz
Marquecz Day 1,631, 15:14

o7

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.