Ambient on/off

Join the new world

 

Sytuacja gospodarcza Włoch

Day 620, 03:25 Published in Poland Poland by Maronam

W kolejnym artykule z serii "Sytuacja gospodarcza..." kraj który stał się ofiarą pTO w ostatnich wyborach czyli Włochy. Kraj ten był jednym z założycieli PEACE lecz znalazł się obecnie w trudnej sytuacji politycznej - w skutek braku pomocy swoich sojuszników.

Regiony high
Włosi posiadaj 21 regionów, a surowce high występują w Lazio i Lombardy - grian high oraz w nie rdzennej Bavarii high region grain. Czyli nie ma tego za dużo i brakuje oczywiście iron. Jeśli chodzi o regiony rdzenne to iron nie występuje w żadnym z nich, nawet w ilości medium. Jedyne złoża medium iron to wspomniana już wcześniej Bavaria. Region ten z punktu widzenia włoskiej gospodarki jest jednym z najistotniejszych, gdyż zapewnia surowiec do produkcji w zakładach zbrojeniowych we Włoszech bez konieczności płacenia podatku importowego. Nie jest to co prawda taka ilość, która zapewniłaby całkowite zapotrzebowanie, jednak pozwala funkcjonować jakoś gospodarce. Włosi posiadają także regiony z medium wood, ale nie są to jakieś istotne strategicznie złoża.


lepsza jakość


Szpitale
Włochy posiadają sporo regionów - razem ze zdobytą Bawarią jest ich 21. Liczba szpitali o najwyższej jakości jest jednak bardzo mała jedynie 2 regiony posiadają szpital Q5 i 7 regionów ma szpitale Q4. Oprócz tego kolejne 7 regionów posiada szpitale Q3 a w czterech regionach wybudowano szpitale Q1.

Populacja
Populacja eWłoch to 1858 co plasuje ten kraj na 24 miejscu w rankingu populacji eRepublik. Włochy zanotowały w ostatnim tygodniu spory skok populacji. Było to związane z pTO w tym kraju. Jak widać z wykresu by przeprowadzić udane przejęcie władzy w kraju jakim są Włochy wystarczy trochę ponad 200 ludzi. Skok liczebność między 22.VII a 26.VII był właśnie o te 200 osób, po czym po udanych wyborach te 200 osób opuściło Italię. Oczywiście wartość ta jest zaniżona bo nie uwzględnia Chorwatów, którzy przybyli do Włoch dużo wcześniej niż same wybory, a wartość 200 to w dużej mierze Polacy i krótkoterminowi takoverowcy z Chorwacji.


lepsza jakość

Sytuacja na rynku pracy
Rynek pracy Italii mimo regionów high nie należy do dobrych. Zarobki są niskie a pracownicy na rynku nie posiadają zbyt wysokiego wallness. Średni czas oczekiwania na pracownika wynosi ponad 30 godzin o momentu wystawienia oferty, nawet jeżeli jest ona najwyższa na rynku.


lepsza jakość

W branżach land brak ofert dla zeroskillowców , a dla pracowników o skillach 1-2 zarobki to maksimum 2,5 ITL. Dla wyższych skillów w tej branży także brakuje ofert pracy, dla skillów 3 najwyższe oferty to firmy o wyższej jakości i wynoszą one 4,5ITL, a dla skill 4 to praca w firmie Q3 za 6,5ITL. Zarobki dla skilów 5-6 to 8-9ITL w firmie jakości Q3, a powyżej skilla 7 - 17ITL w Q3.
W branżach construction sytuacja jest podobana, z tą różnicą że są ofert dla 0-skillowców i zarobki są wyższe, ale w firmach o wyższej jakości. W indrustry zarobki dla skillów do 4 takie same jak w land. Wyższe natomiast zarobki dla skilów 5-6 oraz 7 o jakieś 30%.

Liczba firm
We Włoszech działa 425 firm co stanowi 14 wynik w eRepublik. Zestawiając to z liczbą obywateli (24 miejsce w rankingu) powoduje, że co piąty Włoch prowadzi firmę. Wynik ten stanowi czołówkę eRepublik (o czym w innym numerze Financial eTime).
Największa liczba firm działa w sektorze zbrojeniowym, bo blisko co 4 firma produkuje broń. Jednak by dostarczyć surowiec do produkcji broni Włosi muszą go importować z innych krajów, efektem tego jest bardzo niski podatek importowy, na poziomie 3%. W branży wydobywczej żelazo działa zaledwie 3% firm co przekłada się na 11 przedsiębiorstw, które nie są w stanie spełnić oczekiwania i zapotrzebowania runku. Drugą pod względem wielkości branżą jest branża produkcji spożywczej. Artykuły spożywcze produkuje we Włoszech 81 firm co stanowi 19% wszystkich działających przedsiębiorstw. Włochy jeśli idzie o materiał potrzebny do produkcji spożywczej są w stanie pokryć zapotrzebowanie swoimi produktami rolnymi. W branży rolnej działają 62 firmy co stanowi 15% firm na rynku. Mimo mniejszej ilości firm w branży rolnej niż spożywczej, produkcja rolna jest wystarczająca na pokrycie własnych potrzeb ze względu na 3 regiony high grain. Kolejnym pod względem wielkości sektorem jest sektor jubilerski. W produkcji prezentów działają 44 przedsiębiorstwa (11%), ale wydobyciem diamentów zajmują się zaledwie 3 firmy (1%). Tutaj także Włosi importują surowiec do produkcji. Jeśli chodzi o sektor budowlany, to budową domów zajmują się 34 przedsiębiorstwa co stanowi 8% firm na rynku, a materiał do produkcji tych domów dostarcza 20 tartaków (5% firm). Tutaj natomiast Włosi są samowystarczalni. Sporo firm działa także w przemyśle lotniczym - 38 firm oferuje podróże swoim klientom. Na potrzeby tej branży wydobyciem oil zajmują się zaledwie 2 firmy co stanowi mniej niż 1% wszystkich działających firm.


lepsza jakość

Liczba firm poszczegolnej jakosci
Gospodarka Włoch jest gospodarką dojrzałą. Na rynku działa sporo firm wyższej jakości (Q3-Q5) razem stanowią one 22% rynku. Najwięcej oczywiście jest firm o najniższej jakości - 54%. Firmy o jakości Q2 stanowią czwartą cześć rynku. Proporcjonalnie duża liczba firm jakości Q4 i Q5 wynika z konieczności eksploatowania surowców high w jak największy sposób. Taka liczba przedsiębiorstw z wyższą jakością w branży wydobywczej pozwala obsłużyć sporo firm niższej jakości.


lepsza jakość

Sila waluty
Siła włoskiej waluty uległa znacznemu osłabieniu w skutek działań nowych władz. Wynika to z faktu pTO w tym kraju i chęci zarobienia (w przypadku Chorwacji raczej odzyskania) na przejęciu władzy. W ciągu 4 dni ITL osłabił się w stosunku do GOLD-a o 0,6GLD co stanowi prawie 25% osłabienie tej waluty. Dzisiaj praca w Italii nie jest zbyt opłacalna, a zakładanie tam firmy jest bardzo ryzykowne.


lepsza jakość

Podsumowanie
Sytuacja ekonomiczna, ale także polityczna Włoch w wyniku przejęcia władzy przez Chorwatów jest bardzo trudna. Włosi nie posiadają zbyt wielu obywateli, a do tego wielu z nich nie jest aktywnych. Nowe władze utrudniają działania Włochów podpisując kolejne sojusze i pokoje, co utrudnia pracownikom utrzymanie wysokiego wallness-a. Sytuacja na rynku pracy jest zła, większość pracowników zgłaszających się w ofertach pracy posiada niski bądź bardzo niski wallness. Włosi posiadają sporą liczbę "tanków", prawie 2% obywateli Włoch ma taką rangę, niemniej jednak w kraju tym przeważają rezerwiści jest ich ponad 60% co oznacza dobitnie niską aktywność tych graczy. Prowadzenie firmy było trudne jeszcze przed TO, teraz staję się jeszcze trudniejsze. Słaba wartość waluty, mało pracowników na rynku pracy, nisko kwalifikowani pracownicy, posiadający niski wallness wszystko to sprawia, że Italia nie rozwija się dobrze i perspektywy na przyszłość także nie są ciekawe.

*Informację o rynku pracy oraz o czasie oczekiwania na pracownika po złożeniu ofert i informację o jakości tych pracowników autor czerpał z własnych doświadczeń prowadzenia firm w eItalii, która zakończyła się kilka dni po TO.

 

Comments

sirCohen
sirCohen Day 620, 03:34

Sub był już dawno... i, cholera, poszedł w dobre ręce 😉

Majkelo Brute
Majkelo Brute Day 620, 03:40

Świetny art 🙂 a w ePolsce ,jaką najlepiej firmę zakładać ?😃

BLACK MESA EAST
BLACK MESA EAST Day 620, 03:43

Drobne niezręczności stylistyczne nie mają znaczenia wobec porządnej analizy, dobrze popartej niełatwo dostępnymi liczbami.
Solidna robota, warto było subskrybować 🙂

zuoo
zuoo Day 620, 03:48

wEllness,nie wAllness xP Był jeszcze gdzies jakis blad,ale juz zapomnialem gdzie. Oczywiscie V. Bo sub już jest.

Borzymir
Borzymir Day 620, 03:51

Świetny artykuł. Gratulacje!

Kazarak
Kazarak Day 620, 07:55

Makaroniarze umierają 🙂

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.