Ambient on/off

Join the new world

 

Slovensko vo vojnovom stave - Slovakia at war

Day 1,959, 14:48 Published in Slovakia Slovakia by xcover


Slovensko vstúpilo do vojny s Rakúskom!

Naša republika je vo vojnovom stave. Bratia a sestry, pripravte sa! Vaša krajina Vás potrebuje! Musíme udrieť, a keď už udrieme, tak nech to aj bolí.

Národná Rada schválila protiopatrenie proti agresorskému štátu eRakúsko. Na pôde Národnej Rady sa rozhodlo o vyhlásenie vojnového stavu.

Prišiel deň ohňa. Deň deštrukcie. Deň, keď si vezmeme to, čo bolo naše. Je tu deň znovuzrodenia. Deň ohromného smútku, deň bolesti ale aj radosti. Prichádza nový vek. Je deň 1959. Miesto eSlovensko!

Our republic is at war. Brothers and sisters, get ready! Your country needs you! We need to hit, and when they will hit, so let it also hurts.

The National Council approved a countermeasure against the aggressor state eRakúsko. On the grounds of the National Council decided to declare a state of war.

Came a day of fire. Day of destruction. The day when we take what was ours. There is a day of rebirth. Day of immense sadness, a day of pain but also joy. Here comes the new age. It is the day the 1959th. Location eSlovensko!
Pred siedmymi hodinami, tesne pred úsvitom, naše tankové divízie prelomili frontovú líniu, a prenikli hlboko do nepriateľského územia.

Naše straty boli minimálne vďaka elitnému výcviku našich špeciálnych síl. Naše špeciálne jednotky obsadili kritické body na území Rakúska, a vytvárajú predmostie.

Naši hrdinovia, vojaci na frontovej línii v tomto okamihu upevňujú svoje postavenie, zakopávajú sa, a vytvárajú oporné body ktorú sú veľmi dôležité pre úspešnú inváziu našich vojsk do tejto krajiny.

Exkluzívne, iba pre čitateľov eTrend sme pripravili krátky fotoreportáž z prebiehajúcich bojov na území Rakúska.

Before seven hours, just before dawn, our armored divisions broke through the front line, and penetrated deep into enemy territory.

Our losses were minimal due to the training of our elite special forces. Our special forces occupied the critical points in Austria, and create a bridgehead.

Our heroes, the soldiers on the front line at this time strengthen their position, to stumble, and create focal points that are very important for the successful invasion of our troops in that country.

Exclusive only to readers eTrend we prepared a short photo report from the ongoing fighting in Austria.


Naše vojská postupujú, a ničia všetko čo sa im postaví do cesty.

Our troops proceed, and destroy everything that stands in their way.Prinášame čerstvé správy z frontovej línii. Naše vojská postupujú vpred. A eliminujú nepriateľské vojenské pozície.

Ženijné prápory vytvárajú logistické centrá, a tým zabezpečujú neustáli prísun vojenských jednotiek a proviantov na frontovú líniu.VIEDEŇ JE NAŠA !!!
VIENNA IS OUR!

Pred 2 minútami dorazila do našej redakcii čerstvá správa priamo z frontovej línii. Naše chrabré vojská eliminovali nepriateľský odpor, a dobili Viedeň.

2 minutes ago arrived in our newsroom fresh news straight from the front lines. Our brave troops eliminate enemy resistance, and conquered Vienna.1. a 2. Tanková divízia v tejto chvíli zabezpečuje bezpečnostní perimeter okolo mesta Viedeň. Demoralizované jednotky Rakúskej Armády sa vzdávajú našim vojakom. Zajatcov vojenská polícia deportuje do zajateckého tábora zriadení neďaleko Viedne. O ich osude rozhodne vojenský tribunál.

Motorizované zväzky mechanizovanej pechoty prenikli hlboko do nepriateľského územia a nadviazali kontakt s našimi špeciálnymi jednotkami, ktoré od začiatku konfliktu operovali za frontovou líniou.

First and 2 Panzer Division at this time ensures the security perimeter around the city of Vienna. Demoralized Austrian Army units have resolved our soldiers. Military police deport prisoners to a POW camp near Vienna establishment. Their fate decided military tribunal.

Motorized bundles mechanized infantry penetrated deep into enemy territory and to establish contact with our special forces, which operated from the beginning of the conflict for the front line.
Civilné obyvateľstvo vníma prítomnosť našich vojsk v Rakúsku veľmi pozitívne, nakoľko vedia že naše vojská im prinášajú toľko očakávanú demokraciu.

Civilian population perceives the presence of our troops in Austria is very positive, because they know that our troops bring them much awaited democracy.


xCover
 

Comments

Kaileene
Kaileene Day 1,959, 15:48

lol : D

Drobcek
Drobcek Day 1,960, 05:37

tak nerobme zase z TW masaker a znasilnovanie,

xdxm
xdxm Day 1,960, 07:08

trocha prehánaš ale aspon si aktívny 😃

VSETKOvKLUDE
VSETKOvKLUDE Day 1,960, 08:57

hahaaa, trochu sme uleteli :Đ

xcover
xcover Day 1,960, 09:01

trosku, trosku 😃

martin 123456789
martin 123456789 Day 1,960, 11:44

heh
je to len TW
ale páči sa mi ten štýl
palec hore

xcover
xcover Day 1,961, 05:21

😃

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.