Sláva přátelství / Слава нашій дружбі / Братэрству слава !

Day 2,469, 05:16 Published in Belarus Czech Republic by Jankhos


Версія Беларуская

Апошнім часам нашы е-краіны крыху аддаліліся і ішлі рознымі шляхамі. Тым не менш, сёння, у дзень свята ў Украіне, падаецца вельмі важным падцвердзіць трывалыя сувязі паміж намі.

Чэхія, Беларусь і Украіна ўжо даўно падтрымліваюць адзін аднаго і імкнуцца зберагчы сяброўства паміж намі, сапраўднае братэрства, што працягваецца і надалей.

І хоць нашы краіны больш не знаходзяцца на адным баку, яны працягваюць падтрымліваць дружалюбныя адносіны, і мы павінны памятаць, што гэтыя адносіны з'яўляюцца праявай самага шчырага сяброўства.

Сёння, калі Украіна святкуе Дзень Незалежнасці, важна сказаць, што нашы тры краіны паабяцалі ўзаемадапамогу, адсутнасць агрэсіі і дыпламатычную падтрымку ў выпадку неабходнасці.

Адзіныя ў нашым сяброўстве, цяпер як ніколі, мы жадаем поспехаў нашым партнёрам і падцвярджаем нашы сяброўскія намеры. Наша братэрства ёсць і будзе асновай доўгага і плённага супрацоўніцтва.

Слава Україні!
Жыве Беларусь!
Sláva České republice!


Jankhos, Чэшскі і Беларускі Амбасадар у еФранцыі.
Danatelus, Міністр замежных спраў еБеларусі.
Taras Litopysec UA, Украінскі міністр замежных спраў.
Red_Duck, Чэшскі міністр замежных спраў.

Česká verze


Nedávno se naše země vzdálily a vybraly si odlišné cesty. Jelikož je dnes v Ukrajině svátek, je vhodné zdůraznit naše vzájemné vazby.

Česká republika, Bělorusko a Ukrajina vybudovaly dlouhodobé přátelství, přátelství které přetrvává. I když naše země nejsou na stejné straně barikády tak si stále udržují přátelské vztahy a nesmíme zapomínat, že právě takové upřímné vazby jsou znakem opravdového přátelství.

Jelikož dnes Ukrajina oslavuje den nezávislosti, je důležité říci, že naše tři země si slíbili vzájemnou spolupráci, neútočení a diplomatickou podporu vždy, když bude potřeba.

Jednotné v přátelství více než kdy jindy přejeme našim partnerům úspěch a zdůrazňujeme naše přátelské úmysly. Naše bratrství bude jedno příkladů dloudobé a uspěšné spolupráce.

Sláva Ukrajině,
Sláva Bělorusku,
Sláva České republice!


Jankhos, České a běloruské velvyslance ve Francii.
Danatelus, Ministr Zahraničí Běloruska.
Taras Litopysec UA, Ministr Zahraničí Ukrajiny.
Red_Duck, Ministr Zahraničí České Republiky.
Українська версія

Останнім часом наші країни розійшлись, обравши різні шляхи. Проте, сьогодні, в день свята в Україні, нам здалося важливим підтвердити міцність зв'язків між нашими країнами.

Чехія, Білорусь і Україна вже давно підтримують одна одну і прагнуть побудувати гарну дружбу між ними, дружбу, яка витримає все. Навіть у той час, коли наші країни знаходяться по різні сторони барикад, вони продовжують підтримувати дружні стосунки і ми повинні пам'ятати, що ці відносини зародилися з щирої дружби.

Сьогодні, коли Україна святкує День Незалежності, важливо сказати, що наші три країни пообіцяли нести одна одній взаємну допомогу, мир і дипломатичну підтримку, коли це необхідно.

Єдині у нашій дружбі, зараз, як ніколи, ми бажаємо успіхів нашим партнерам і підтверджуємо наші дружні наміри. Наше братерство є і буде, сповнене довгим і плідним співробітництвом.

Слава Україні,
слава Білорусі,
Слава Чехії!


Jankhos, чеський і білоруський посол у Франції.
Taras Litopysec UA, Український міністр закордонних справ.
Danatelus, Білоруський міністр закордонних справ.
Red_Duck, Чеський міністр закордонних справ.Слава Україні !