Regulile polemicii civilizate / Rules of Civilised Polemics

Day 442, 06:45 Published in Romania Romania by sigusro

RO:

Daca tot suntem in campanie, sunt sigur ca si candidatii stiu regulile polemicii civilizate:

(stabilite de Universitatea din Oxford, 1890)

1. In orice polemică ştiinţifică, socială sau politică, discuţia trebuie să se rezume la schimbul de idei şi numai la acele idei care au contingenţă cu problema respectivă.

2. Părţile aflate în polemică folosesc drept argument fie teorii ştiinţifice, fie fapte concrete din realitate care sînt relevante în ceea ce priveşte problema discutată.

3. Părţile nu au dreptul să aducă în discuţie caracterul, temperamentul sau trecutul adversarului, deoarece acestea nici nu infirmă, nici nu confirmă validitatea ideilor pe care le susţine.

4. Părtile nu au dreptul să pună în discuţie motivele care determină atitudinea ideatică a adversarului, deoarece aceasta abate discuţia de la problema în sine.

5. Etichetarea adversarului, prin menţionarea şcolii de gîndire, clasei sociale, organizaţiei profesionale sau partidului politic din care acesta face parte, constituie o încălcare a regulilor polemicii şi dezvăluie slăbiciunea lipsei de argumente. Intr-o polemică civilizată contează numai argumentele invocate de adversar ca individ şi nu ca membru al unei şcoli sau organizaţii. Nu ai dreptate pentru că eşti gînditor materialist, patron sau laburist, ci dacă argumentele tale sînt convingătoare sau nu.

P.S. Îmi place să cred că măcar o infimă parte din preceptele de mai sus va fi reţinută de fiecare dintre noi.


EN:

Established at the Oxford University, in 1890

In any scientific, social and politic polemics, the discussion should confine to the change of ideas and only at those ideas which have affinity with that issue.

The parties in polemics use as argument either scientific theories, or concrete facts, relevant in respect of the problem discussed.

The parties do not have the right to bring into discussion the opponent’s character, temperament or past, as those neither confirm, nor invalidate the validity of the ideas they assert.

The parties do not have the right to discuss the reasons which determine the opponent’s ideatic attitude, as he diverts the discussion from the issue itself.

Labeling the opponent by mentioning the thinking school, professional organization or political party he belongs to constitutes a violation of the polemics rules and proves the lack of arguments weakness.

In a civilized polemics it matters only the arguments brought by the opponent as a person and not as member of a school or organization. You are not right because you are a materialist thinker, an owner or a worker, but only if your arguments are convincing or not.

PS: version in English, on the advice of Butnaru