Ambient on/off

Join the new world

 

Redakcijos pranešimas

Day 1,897, 06:33 Published in Lithuania Lithuania by Kursis Kurenas


Šis redakcijos pranešimas viešinamas dėl to, kad keli Purslo straipsniai buvo vertinti (o ne rašyti!) per politinę prizmę, arba susilaukė kritikos dėl mano, Kuršio, partinės narystės LNP.

Šiuo redakcijos pranešimu yra siekiama informuoti, kad bet koks politinis šio laikraščio sąryšis su LNP nuo šiol būtų neteisingo laikraščio vertinimo rezultatas, nes aš nutraukiu savo narystę LNP.

Taip yra dėl mano asmeninio požiūrio į tam tikrus veiksnius, darančius įtaką LNP.

Man įstojus į partiją (jau net nežinau, kada tai buvo), ne kartą teko ginčytis vidiniuose LNP pokalbių kambariuose dėl dalykų, idėjų, minčių su kuriomis man buvo sunku sutikti. Ginčų priežastis - mano ir kai kurių tuometinių partinių skirtingi požiūriai kalbant apie fundamentalius dalykus, kurių atžvilgiu oponentų pažiūros kartais būdavo radikalios arba nekonstruktyvios.

Vėliau, tiems partiniams mirus eLietuvoje, LNP šiek tiek laisvėjo, o Purslas šiek tiek išpopuliarėjo. Dėl galimos laikraščio naudos partijai ir mano intereso pamėginti ką nors naujo, buvau pakviestas ir priimtas į partijos tarybą. Noriu pabrėžti, kad Purslas niekada nespausdino partinių straipsnių.

Dar vėliau, prastėjant mano aktyvumui eLietuvoje ir keičiantis partijos tarybos nariams, natūraliai buvau pašalintas iš partijos tarybos. Tai nuvedė ir iki to, kad nebe sėdžiu jokiuose LNP (ar eRep) pokalbių kambariuose, kuriuos ne kartą viešai esu vadinęs iliuzinės žaidimo sistemos padariniais. Kas be ko, toks 'pasyvumas' skypinės socializacijos klausimu naikina ryšį tarp 'pasyvių' ir 'aktyvių' žaidėjų, šiuo atveju - tarp partijos narių.

Šiandien matau, kad eLietuvoje atgyja veikėjai, su kuriais mano asmeninis bendravimas dažniausiai būdavo grįstas nesutarimais. Sprendžiant iš spaudoje pasirodančių straipsnių ir kitų informacinių šaltinių, tokių veikėjų artimiausiu metu gali padaugėti. Manau, kad idėjiškai juos vienys narystė LNP.

Nenorėdamas eikvoti savo laiko beprasmiams ginčams ir nebūdamas suinteresuotas laikytis kokių nors pozicijų partijos vardan, pasitraukiu iš LNP.

Daugumai ten esančių, su kuriais vienaip ar kitaip kontaktavome, nuoširdžiai linkiu didelės sėkmės, o jauniems LNP nariams linkiu prisiminti, kad kiekviena lazda turi du galus.

Kuršis
 

Comments

Ex Nihilo
Ex Nihilo Day 1,897, 06:47

v

Povilas1989
Povilas1989 Day 1,897, 07:58

Dažnai mūsų narių nuomonės išsiskiria. Gaila, kad nesugebėjom priimti vieningos pozicijos teik dėl LK tiek dėl orgų tiek dėl ideologijos radikalėjimo - švelnėjimo. Kodėl taip yra? Skirtingai nuo kitų partijų mes pasižymim savotiška demokratija. Turim daug aktyviu narių - asmenybiu su savo pozicijom ir nesimeldžiam kažkokiam savo partijos stabui. Man ši tendencija patinka ir kitokios LNP aš nematau.

Reik žiūrėti plačiau, turėt bendra tiksla ir jo siekti o ne užsiciklinti į asmeniškumus dėl vienos asmenybės. Aš asmeniškai paaukoju visa savo laisva laiką čia dėl partijos. Ir man LNP patiko kokia buvo ir stengsiuos kad ji būtų dar geresnė.

Aišku gaila Kurši, kad išėjai, bet ką padarysi, linkiu atrasti savo laime kitur;)

Kursis Kurenas
Kursis Kurenas Day 1,897, 08:08

Povilai, žingsniai, kuriais žengia dinozaurai, man pasirodė per dideli tam, kad LNP atsilaikytų. O visokie prierašai spaudoje leidžia susidaryti nuomonę, kad dinozaurai žygiuoja pakankamai sėkmingai. Aš visą laiką palaikiau LNP tikslus. Nepalaikau dinozaurų tikslų.

Udra
Udra Day 1,897, 09:20

Suprantama. O LNP reiktų susimastyti kokie jų partijos tikrieji tikslai ir vertybės, kad besikeičiant žmonėms jos išliktų.

TheUnit pararam
TheUnit pararam Day 1,897, 09:53

Kursi ateik tu pagaliau i normalia partija, tai yra pas mus, kur turesi visiska zodzio laisve ir veiksmu, nebusi loxas jeigu mastai kitaip negu kiti, ir apturesi gera laika bent jau chate:)

gliookas II
gliookas II Day 1,897, 11:36

>>> mes pasižymim savotiška demokratija.

OLOLOLOLOLO

pantera7
pantera7 Day 1,897, 11:39

Povilai
"Skirtingai nuo kitų partijų mes pasižymim savotiška demokratija"
matosi kad čia tokia ta ir demokratija. Gan iškreipta reiškia.. nes kitose partijose žinau kur egzistuoja normali demokratija.. Tiek LTS, tiek LMS... 🙂

Povilas1989
Povilas1989 Day 1,897, 12:05

Mulčiu balsai ir balsu pirkimas... Gliookas su Pantera apie demoktatija šneka. Linksma(: Jeigu jums uspaskicho domokratija - priot, tai gal ir joa... (: Ai kas ten dar? Gliookas prie PP vairo sėdi n kartų ir valdo partija, net nebūdamas jos nariu. Ir partijos orga tik jo naudojama? Jo demokratiška... Gražus pp rinkimai pas jus:)

O tarp kitko mes vieninteliai i seima rengiam kandidatu reitingavima, pagal narių balsus;) Nedemokratiška? (((:

Evil Rudolph
Evil Rudolph Day 1,897, 12:49

Povilai, kur čia taip sapnavai? Jei nežinai, ar kiti daro, tai nereiškia, kad jie nedaro.. Apie reitingavimą aš..

Povilas1989
Povilas1989 Day 1,897, 12:57

Kad spaudoi nemačiau nieko apie jūsų reitingavima. Jeigu klystu, tai atsiprašau ir pasitaisau: ''LNP ir LTS vieninteliai į seimą rengia kandidatu reitingavima, pagal narių balsus;)''

Udra
Udra Day 1,898, 00:47

Povilai, matos, kad užmiršot iš ko mintį pasivogėt ir kas primi pradėjo reitingavimo sistemą :😁

DrMonte
DrMonte Day 1,898, 00:57

Udra, reitingavimo sistemą pirmi pradėjo adminai įvesdami politinio modulio pakeitimus

Ex Nihilo
Ex Nihilo Day 1,898, 01:14

Monte, reitingavimas jau senai vyksta ir nepaisant visu politinio modulio pakitimu.

iPSiArt
iPSiArt Day 1,898, 02:09

Kurši, mano nuomone, paskubėjai priimti sprendimą, bet tai yra tavo sprendimas ir pagarba jam, koks jis bebūtų.

Aš pats čia niekada nestačiau kokių nors asmenų buvimo LNP kaip mano buvimo čia sąlygos, kad ir kaip man (ne)patiktų jų idėjos.Jei prisimeni, kai atėjai, kai mes diskutavome apie radikalumą ir nuosaikumą, kitokią poziciją ir etc. niekas mūsų nei smerkė, nei kritikavo už kitokį požiūrį. Ir kiekvienas mūsų galėjo laisvai tiek turėti savo nuomone, tiek ją išsakyti, tiek ir imtis kokio veiksmo, o mūsų įtaką partijoje, drįsčiau teigti, nulėmė tik mūsų aktyvumas ir indėlis bei saviraiška žaidime. O ne tai, kur ir kam mes pritarėme kokiu nors klausimu. Ir tie patys dinozaurai tuo metu būdami aktyvūs mums nesukėlė problemų. Tuo man ir patinka LNP - kad čia nėra vieno vado, vienos tiesos ir vienos nuomonės. Todėl aš nekeliu problemos, o priešingai - džiaugiuosi jei ateina/sugrįžta asmenys ir su kitokia, nei mano pozicija - gyvenimas ir bendravimas įdomesnis. Galų gale, jei mūsų požiūris yra kažko vertas, reiškia turėtume sugebėti pastovėti už jį, o ne tikėtis, kad visada visi jam pritars ar siekti, kad jokiu būdu nesugrįžtų/neateitų tas, kas pvz. man nepatinka ir mano akimis kelia grėsmę? Jei nebandai sutelkti savo idėjomis kitų ir už jas pastovėti, o manai kad 1 žmogus gali viską iš esmės pakeisti/sugriauti gal tada tu pats tų idėjų nelaikai vertingomis arba tiesiog jautiesi pavargęs ir aplamai nebenori atstovėti nuomonės? Tai problema gal ne tiek dinozauruose kiek tavo santykyje su žaidimu...?

Nėra vieno nacionalizmo suvokimo. Yra daug jo srovių. Tavo minimas asmuo atstovauja galbūt vieną srovę, tu - kitai, manau atsirastų ne vienas partijos narys kuris tą suvokia savaip. Gaila, kaip pats pripažįsti, kad nesi jau daug laiko partijos chatuose, todėl nejauti to, kas vyksta, kokiomis nuotaikomis gyvena aktyvioji dalis partijos. Todėl mano akimis tiesiog pervertini dinozaurus...

Bet kaip sakau - tau spręsti. Pagarba ir sėkmės.

iPSiArt
iPSiArt Day 1,898, 02:28

gliookai ir pantera - taip, mes esame demokratiška partija, nes pas mus:

1) PP yra renkami ne tie patys 1-2 asmenys per 2-3 metus;
2) Mes nesame 1 asmens partija ir pas mus nėra vienos tiesos, kaip nekuriose partijose, kur pvz. partijai formaliai nepriklausantis asmuo nebūdamas PP, bet turėdamas jai didelę įtaką gali savo asmeninę nuomonę reikšti kalbėdamas partijos vardu ir naudodamas partijos simboliką. Pas mus partijos poziciją formuoja ne vienas asmuo, o Taryba, ir jei PP arba "Perkūne" yra išspausdinama partijos pozicija, reiškia ji yra prieš tai aptarta ir suformuluota.
3) Vietą partijos sąraše lemia tiek partijos narių aktyvumas ir nuveikti darbai, tiek ir investicija į augančius lyderius. Pvz. žr. paskutinį partijos sąrašą;

Reitingavimo sistemą sugalvojote anksčiau nei adminai? Taip, sugalvojote, tačiau kokią... LOL. Narių nuomonė sudarė 1/3, PP nuomonė - 1/3, dar 1/3 - PP aplinkos, kurią pats PP pasiskiria (pantera7). Reiškia gliooko ir panteros supratimu demokratija yra tai, kad gliookas su pantera turėdami 2/3 balsų svorio sudarant sąrašą maloningai leidžia likusį 1/3 svorį panaudoti eiliniams partijos nariams... Jou, čia tiesiog demokratijos švyturys...

Kursis Kurenas
Kursis Kurenas Day 1,898, 03:01

iPSi, galbūt ir tavo tiesa - galbūt esu per daug atitrūkęs nuo LNP ir nežinau 'realiosios realybės'. Ir taip, tai ką tu rašei apie skirtingas pozicijas irgi yra tiesa. Vis dėlto (ir be to), aš taip pat prisimenu, kai bendruosiuose chatuose būdavo stumiamos vienos idėjos, kurios labai tiko tuomet ten buvusiam (tuomet sprendžiant pagal rašymą ir mintis) jaunimėliui. Vienas dalykas yra kai skirtingos nuomonės susiremia, kitas, kai viena nuomonė maudosi 'nuomonės vakuume', jei supranti, ką turiu omenyje. O tai veda iki tam tikrų idėjų propagavimo jaunų žmonių tarpe. Ir nors tai vyksta žaidime, tos idėjos labai lengvai persineša į RL. Nesupraskit neteisingai, mano asmeninė priešprieša visame šitame procese skirta ne kiek idėjoms, kiek jų propagavimo būdui. Man atrodo nesąžininga tam naudoti žaidimą, kurį žaidžia ne tik brandūs žmonės.

Ex Nihilo
Ex Nihilo Day 1,898, 04:08

oho, kas nors ipsio komentarus skaito?😁))

DrMonte
DrMonte Day 1,898, 04:42

kas nors Bezddaliaus komentarus skaitot?

neriustLT
neriustLT Day 1,898, 04:43

Vote

Ex Nihilo
Ex Nihilo Day 1,898, 05:28

akivaizdu kad monte 😁

iPSiArt
iPSiArt Day 1,898, 06:43

Kurši, viena nuomonė maudosi "nuomonės vakuume" būtent tada, kai kitos nuomonės arba pasitraukia, arba lieka nutylėtos. Abiem atvejais, dėl to nėra kalta tik toji viena nuomonė (ką ir rašiau anksčiau apie galimybę tiek reikšti savo nuomonę, tiek ir už ją pastovėti). Viena nuomonė įsigali tada, kai visuomenėje ar bendruomenėje yra silpnas pilietiškumas - yra masė žmonių tylių žmogelių, kurie gali girdėti tik vieną nuomonę, todėl neturi su kuo jos palyginti ir atsirinkti. Viena nuomonė neįsigali tada, kai yra žmonių, turinčių tiek iniciatyvą, tiek ir atsakomybę - kaip ir tu pats ir kurie ne tik nejaučia baimės pasisakyti, bet jaučia pareigą išreikšti savo nuomonę dėl kažko, nes jie neabejingi tam, kas vyksta ir jie tą daro nebijodami kad ta nuomonė gali kažkam nepatikti, ar dauguma gali jos nepalaikyti. Nes nuomonė reiškiama ne tam, kad visi/dauguma jai pritartų. Yra ir labai nepopuliarių tiesų, tačiau jos yra nepalyginamai vertingesnės už populiarius stereotipus ir trolizmus.

Jei kažką, kas vyksta paskutiniu metu laikai blogiu, tuomet prisimink patarlę, kad blogiui įsigalėti reikia labai nedaug - tik tiek kad geri žmonės nieko nedarytų...

Tiesa, kol kas aš jokio blogio įsigalėjimo nematau, į dinozaurų atėjimą žiūriu nebent kaip į įdomų nuotykį/iššūkį. Ir galiu tik pakartoti tau, ką esu sakęs ir anksčiau, kad jei ši partija taps autoritarinė, manęs čia tikrai neliks. O kol kas aš čia esu ir būsiu, nes geresnės partijos eLT tikrai nematau.

Kursis Kurenas
Kursis Kurenas Day 1,898, 07:08

iPSi, tu ir vėl esi teisus.

'Nenorėdamas eikvoti savo laiko beprasmiams ginčams ir nebūdamas suinteresuotas laikytis kokių nors pozicijų partijos vardan, pasitraukiu iš LNP.'

Man tai tiesiog jau yra nebe įdomu.

TheUnit pararam
TheUnit pararam Day 1,898, 08:55

blyn kiek jis raso, ryskiai demesio trukumas:)) ipsi sakyk, jei tave skriaudzia kas mokykloj, ateis nacionalistai pades tau problemas isspresti:))

Povilas1989
Povilas1989 Day 1,898, 10:57

Nepavydėk Pararamai:) Ipsis gali ir moka argumentuoti. Tu galėtum daug iš jo pasimokyti;) O ne putom drabstytis.

DrMonte
DrMonte Day 1,898, 11:01

pararam, nu gi tikrai ne tau rašo. Tai ko čia kišiesi? Tai kam čia dėmesio trūkumas? :+]

TheUnit H. Pacas
TheUnit H. Pacas Day 1,898, 13:00

Monte o ko tu kisies?

DrMonte
DrMonte Day 1,898, 13:22

socializuojuosi

gliookas II
gliookas II Day 1,898, 15:54

ponas povilas. LLS apie reitingavimus paskelbe spaudoje pirmiau tavosios naciugu partijikes. nulaizes nuo musu ideja ir bandot pateikti kaip savo? : D apgailetina

UavaG
UavaG Day 1,898, 17:00

Saika, gal paverkim?

Povilas1989
Povilas1989 Day 1,899, 00:20

Gliookošenka. Kai tu su pantera turit 2/3 galios reitinguojant tai čia nedemokratija;) nebent kaip tavo tautietis Putinas tai vadina ''Valdoma demokratija''.

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.