PWL - Zawodowe Wojsko Polskie

Day 349, 02:49 Published in Poland Poland by BuzzY
PWL przedstawia projekt organizacji Wojska Polskiego


1. Organizacja
MON ----> 1 Marszałek ----> 6 Generał ----> 18 Kapitan ----> 108 Żołnierze ----> 18 Medycy, 6 Ordynatorów, 1 Dyrektor medyczny

Marszalek - Osoba wybrana przez Ministra Obrony Narodowej, która była by najwyższą stopniem osobą w Wojsku Polskim. Marszałek będzie pod sobą posiadał całe Wojsko Polskie. Wszystkie decyzje Generałów mają być zatwierdzone przez Marszałka.

General - Stopień Generała może otrzymać każdy kto posiada rangę "Kapitan" (Captain) oraz skill minimum 6, planujemy dla każdego regionu jednego Generała. Awansami na stopień Generała będzie zajmował się Marszałek, który swoją propozycję przekaże Ministrowi Obrony Narodowej. Generał regionu będzie miał pod sobą jednostkę wojskową. Ilość żołnierzy w każdej jednostce będzie mniej więcej równa.

Kapitan - Stopień Kapitana może otrzymać każdy kto posiada rangę "Porucznik" (Lieutenant) oraz skill minimum 5, planujemy, iż w każdym regionie będzie trzech Kapitanów kierujących drużynami. Awansami na stopień Kapitana będzie zajmował się Generał który swoją propozycję przekaże Ministrowi Obrony Narodowej. Kapitan będzie miał pod sobą jednostkę wojskową. Ilość żołnierzy w każdej jednostce będzie mniej więcej równa.

Zolnierz - Do Zawodowego Wojska Polskiego może przystąpić każdy obywatel który posiada skill minimum 4.0 oraz rangę Sierżanta bądź skill 5.0 oraz rangę Kaprala. Wszyscy zainteresowani będą zgłaszać na forum chęć przynależności do Zawodowego Wojska Polskiego. Każdy żołnierz będzie miał obowiązek wykonywać rozkazów swojego Kapitana. Każdy zawodowy żołnierz będzie dostawał określoną liczbę broni oraz gifty.

Medyk - Do każdej jednostki zostanie przypisany jeden medyk, którego zadaniem będzie codzienne giftowanie swojej jednostki.

2. Dokladna struktura
MON ----> Marszałek
Marszałek współpracuje z MON. MON sprawuje opiekę administracyjną oraz decyduje o nominacjach w armii.

Marszałek ----> 6 Generał
Marszałek prowadzi nadzór nad sześcioma armiami. Decyduje o wprowadzeniu do bitwy.

Generał ----> 3 Kapitan
W każdym regionie Generał nadzoruje 3 Kapitanów, stojących na czele drużyn (podstawowych jednostek organizacji armii)

Kapitan ----> 6 Żołnierze
Kapitan kieruje drużyną, odpowiada za stałe wyszkolenie.

Żołnierze ----> Medycy
Medycy przypisani są do drużyn. Odpowiadają za dogiftowanie żołnierzy w bitwie. Każda drużyna ma jednego medyka. Medyk odpowiada przed Kapitanem za swoją działalność.

Ordynator ----> Medycy
Odpowiednikiem Generała w strukturze medycznej jest Ordynator. Współpracuje z Generałem i nadzoruje pracę 3 medyków w armii.

Dyrektor medyczny ----> 6 Ordynatorów
Odpowiada za całą strukturę obsługi medycznej w armiach. Jest podporządkowany Marszałkowi.

3. Struktura medyczna.
Za nominacje odpowiada MON. MON również odpowiada za przesyłanie regularne giftów oraz pieniędzy na zakup giftów i broni.

4. Model przesylania informacji.
MON ----> 1 Marszałek ----> 6 Generał ----> 18 Kapitan ----> 108 Żołnierze
Żołnierze ----> Kapitan ----> Generał ----> Marszałek ----> MON
Dyrektor medyczny ----> 6 Ordynatorów ----> Medycy
Medycy ----> Ordynatorzy ----> Dyrektor medyczny

5. Wspolpraca pionow militarnego i medycznego
Kapitan ----> Medyk
Generał ----> Ordynator
Marszałek ----> Dyrektor medyczny