PWL - Nasza polityka

Day 369, 07:27 Published in Poland Poland by BuzzY
1. Dlaczego podpisany został traktat z Niemcami? Jaka polityka wobec Niemiec?
Zaczynamy nasz program od problemu niemieckiego, bo dziś wywołuje najwięcej dyskusji.
Traktat o nieagresji z Niemcami nie jest wynikiem złudzeń, że Niemcy należy utrzymac w neutralnym stopniu.Zbyt silne są animozje i konflikty interesów. Traktat jest koniecznością w sytuacji, gdy wojna z Niemcami ani nie jest dla nas korzystna, ani nie jest możliwa z powodu polityki Szwecji. Przede wszystkim celem polityki międzynarodowej powinna być SILNA POLSKA i dlatego chcemy sami rozwiązywać nasze problemy, a nie prosić Szwedów ciągle o pomoc. Problem z Niemcami, to nasz polski problem i traktat pokazuje, że Polska sama umie prowadzić swoją politykę. Podpisanie traktatu oznacza, że stajemy się niezależnym krajem, który przestaje być uzależniony od pomocy innych, silniejszych.
Z uwagą obserwować będziemy sytuację w Niemczech. Nie jest nam obojętne, kto tam będzie rządził. Będziemy się starać wpływać na politykę niemiecką, by znaleźć tam partnerów wśród nowych polityków, którzy poprowadzą Niemcy do ATLANTIS. Chcemy neutralnych stosunków z naszym sąsiadem, wojna jest ostatecznością. Mamy dużo więcej możliwości zbudowania silnego kraju i silnej gospodarki niż dominacja nad Niemcami.

2. Jak zbudować silną e-Polskę?
a ) Wzrost liczby polskich graczy jest najważniejszym czynnikiem wzmacniającym nasz kraj. Gra musi być popularna, a nowi gracze muszą mieć wszelkie możliwości by poznać grę od jak najlepszej strony.
b ) Rozwój Wojska Polskiego zagwarantuje nie tylko bezpieczeństwo, ale sprawi, że Polska będzie się liczyć na świecie. Musimy mieć silne wojsko, by móc reagować na wydarzenia militarne na całym świecie.
c ) Rozwój gospodarczy zapewni nie tylko zmniejszenie bezrobocia, ale pozwoli na ekspansję ekonomiczną. Chcemy, by Polacy zakładali nie tylko firmy w kraju, ale rozwijali swoje przedsiębiorstwa na całym świecie.


3. Jaka jest rola Prezydenta? Jaki powinien być rząd?
a ) Prezydent stoi na czele rządu i odpowiada za prowadzenie polityki polskiej w kraju i za granicą. Nadzoruje prace rządu, powołuje i odwołuje ministrów.
b ) Rząd może się składać z dowolnej liczby Ministerstw, lecz konieczne są:
I. Ministerstwa Obrony Narodowej -
(1) stałą koordynację walk powstańczych,
(2) koordynację dystrybucji prezentów i broni dla powstańców,
(3) doprowadzenie do wywołania powstań po decyzji rządu,
(4) tworzenie zawodowej armii polskiej,
(5) określenie struktur armii i rang,
(6) decydowanie o nominacjach na stanowiska w armii zawodowej.
II. Ministerstwo Spraw Zagranicznych - prowadzenie polityki zagranicznej w następujących kierunkach
(1) Sojusz wojskowy ze Szwecja i ATLANTIS,
(2) USA, UK i Kanada,
(3) Litwa, Ukraina i państwa bałtyckie,
(4) Czechy i Słowacja, Węgry
(5) Rumunia,
(6) Norwegia, Finlandia, Rosja,
(7) Europa i Afryka {Austria, Francja, Irlandia, Włochy, Holandia, Słowenia, Hiszpania, RPA},
(😎 Bałkański {Grecja, Bułgaria, Turcja},
(9) Ameryka Południowa i Łacińska {Argentyna, Brazylia, Meksyk, Wenezuela},
(10) Azja {Indonezja, Iran, Japonia, Pakistan, Tajlandia}.
III. Ministerstwo Finansów -
(1) prowadzenie polityki kursowej PLN poprzez NBP
(2) kontrola sytuacji gospodarczej kraju, analiza rynku towarów i surowców, zgłaszanie zmian w stawkach podatkowych głosowanych przez parlament,
(3) nadzór nad państwowymi firmami produkującymi szpitale oraz systemy obronne.
IV. Agencji Wywiadu (zbieranie i analiza informacji o największych zagrożeniach zagranicznych dla Państwa, operacje specjalne).
c ) Ministerstwa działają poprzez www.erepublik.com.pl, gdzie prezentowane są dyskusje i wyniki prac. Poszczególne ministerstwa, a szczególnie MSZ mają własne wątki na forum, więc praca ambasadorów oraz organizacja Wojska Polskiego są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.


4. Polityka zagraniczna
Naszym celem jest również silna pozycja Polski w świecie. Sojusz ze Szwecją oraz sojusz z Atlantis jest warunkiem bezpieczeństwa Polski. Chcemy silnej e-Polski, dlatego nasza siła militarna, ekonomiczna oraz liczebność obywateli są podstawą naszej pozycji na świecie.

a ) Wstąpienie do ATLANTIS powinno nastąpić jak najszybciej;
b )Sytuacja polityczna na południe i wschód od naszych granic jest dla polskiego rządu bardzo istotna. Nie jesteśmy obojętni na zmiany polityczne w Czechach. Zamierzamy współpracować z tym krajem, by mieć pewność, że rząd i partie czeskiego chcą sojuszu z ATLANTIS. Polska może wpływać na wewnętrzną sytuację w Czechach i będziemy to robić.
c ) Również istotna jest przyszłość Węgier. Mimo zbliżenia tego kraju do PEACE. Nie chcemy traktować Węgrów jako wrogów. Rozumiemy zawiłą i trudną sytuację Węgrów znajdujących się w stanie wojny z Rumunią. Uczestnicząc w jednym pakcie militarnym z Rumunią uznajemy nasze zobowiązania sojusznicze wynikające z paktu ATLANTIS, jednak istnienie niepodległego państwa węgierskiego rząd polski powinien traktować jako gwarancja bezpieczeństwa Polski.
d ) Utworzenie niezależnego państwa słowackiego przyjmujemy z zadowoleniem i oferujemy wsparcie w takiej skali, jaka z naszej strony jest możliwa. Chcemy bliskiego sojuszu ze Słowacją i wierzymy, że znajdzie się ona w ATLANTIS. Polski rząd powinien nawiązać bliskie relacje sojusznicze ze Słowacją.
e ) Przyszłość erepublik to tworzenie kolejnych państw, które do tej pory nie pojawiły się na mapie świata. Z radością przyjmiemy utworzenie państwa litewskiego. Rząd polski powinien utrzymywać bliskie relację z litewską partią w Wielkiej Brytanii. Gdy nadejdzie czas stworzenia niezależnej Litwy Polska powinna wyjść z pomocą i wsparciem.
f ) Ważna dla Polski jest również przyszłość Rosji. Tuż przy naszych granicach znajduje się okręg kaliningradzki, który jest enklawą znajdującą się w obrębie państwa norweskiego. Z powodów ekonomicznych integracja okręgu kaliningradzkiego z naszym krajem może być dla Polski źródłem surowców. Nie chcemy jednak prowadzić w tym celu żadnych militarnych działań.


5. Polityka gospodarcza
a ) Stabilny kurs polskiej waluty jest gwarancją naszego dobrobytu. Narodowy Bank Polski rozpocznie interwencję na rynku walutowym, by ustabilizować kurs złotówki. Kurs sprzedaży wynosić będzie 1PLN = 0.02 gold. Potrzebne jest złoto na powstania, a jest to jedyne źródło dostarczenia złota do skarbu państwa.
b ) Podatki w Polsce nie mogą być zbyt wysokie, bo polskie firmy przegrają konkurencję z zagranicznymi. Nie mogą być jednak zbyt niskie, gdyż budżet państwa powinien mieć pewne dochody. Proponujemy stawki na początku w wysokości 5% podatku dochodowego i 5% VAT.
c ) Polski rząd w długim okresie będzie starał się ograniczać napływ z zagranicy surowców, które występują na terenie Polski. Polskie firmy zbożowe, tartaki oraz firmy produkujące żelazo powinny mieć zagwarantowaną stabilną przyszłość. Nie może mieć jednak miejsca nadmierny wzrost cen surowców. Stawki celne na surowce występujące w Polsce wynosić będą 99%.
d ) Pierwsze decyzje, które powinny być podjęte przez Kongres to:
I. Płaca minimalna 1 PLN Tylko Kongres może zmniejszyć płacę minimalną, która nie daje możliwości zatrudniania graczy niżej i średnio wyskillowanych. Stąd ogromne bezrobocie w Polsce i próby obejścia tego poprzez odsyłanie części pensji.
II. Interwencja walutowa NBP
III. Kwota startowa dla nowych 10PLN. Należy obniżyć z 30PLN do 10 PLN kwotą jaką otrzymuje nowy gracz (CITIZEN FEE).
IV. Zmiany podatkowe
e ) Państwo szybko dofinansuje firmę szpitalowi po formalnej nacjonalizacji (contracts) od aktualnych administratorów (ScyzorykCK, Popolo, sekretarz). Powstanie również firma produkująca systemy obronne. Posiadając jeden szpital q4 (dzięki zakupowi od Szwedów) od razu możemy przystąpić do budowy szpitala q5.
f ) Jesteśmy zwolennikami wzmocnienia polskiej gospodarki poprzez silne prywatne polskie firmy. Państwo powinno wspierać przedsiębiorców i zainteresowanych otwarciem firm analizami i doradztwem. Polscy przedsiębiorcy będą mobilizowani do współpracy w ramach swoich własnych porozumień oraz/lub w ramach ciał doradczych przy rządzie. Chcemy by szybko powstało jak najwięcej miejsc pracy i by miejsca te powstawały w najbardziej opłacalnych gałęziach, więc rząd będzie stale monitorował rynek i zachęcał do inwestycji w najbardziej potrzebne obszary gospodarki. Polska przedsiębiorczość musi jednak wykroczyć granice naszego kraju i będziemy zawsze zwolennikami rozwoju polskich firm na całym świecie, poza Polską.


6. Rząd miejscem współpracy aktywnych graczy
Do pracy w administracji chcemy zachęcić jak najszerszą grupę osób. Nad każdym ministerstwem powinna czuwać jedna osoba, lecz powinna mieć ona dużą grupę współpracowników. Praca powinna być podzielona i egzekwowana przez ministrów. Najliczniejsza grupa współpracowników będzie potrzebna przy tworzeniu Ministerstw Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych. Rozplanowanie prac będzie należała do obowiązków ministrów, lecz już teraz można opisać poszczególne zadania, do których powinni być przypisani współpracownicy.


7. Organizacja Wojska Polskiego
Generalowie -> Kapitanowie -> Żołnierze
/
MON -> Dyrektor Medyczny -> Medycy
\
Prezydent

a ) Wojsko Polskie będzie podzielone na części przypisane do poszczególnych regionów. W każdym województwie/regionie najważniejszą osoba będzie generał. Podlega on bezpośrednio MON. Generał ma za zadanie zorganizowanie 10-15 osobowych oddziałów. Jeżeli w województwie będzie więcej niż 15 zawodowych żołnierzy generał ma obowiązek powołania kapitanów do każdego oddziału, który podlega pod niego. Kandydatury kapitanów muszą być zatwierdzone przez MON.
b ) Równolegle z Wojskiem Polskim będą działali medycy, po 1 w każdym oddziale. Ich dowodzącym będzie Dyrektor Medyczny, który będzie podlegał pod MON.
c ) Stopień Generała może otrzymać gracz, który posiada przynajmniej rangę Kapitan (Captain) oraz skill przynajmniej 5. Awansami będzie zajmowało się Minister Obrony Narodowej.
d ) Stopień Kapitana może otrzymać gracz, który posiada przynajmniej rangę Porucznika (Lieutenant) oraz skill przynajmniej 4.5. Awansami będzie zajmował się Generał, po akceptacji Ministra Obrony Narodowej.
e ) MON może w trybie nadzwyczajnym powołać na funkcję Generała lub Kapitalna osobę, której ranga nie spełnia wyżej wymienionych wymagań, gdy ma to uzasadnienie brakiem odpowiednich osób lub inną nadzwyczajną sytuacją.
f ) Żołnierzem może stać się każdy obywatel z ranga przynajmniej Kaprala (Corporal) i skillem przynajmniej 4.5.
g ) Wojsko Polskie i MON współpracują również z graczami, których celem jest podniesienie skilla do poziomu 4.5, by przystąpić do Wojska Polskiego. Współpraca ta ma na celu szkolenie nowych graczy i udzielanie im pomocy na drodze do Wojska Polskiego.


8. Program dla nowych graczy.
a ) Wraz ze wzrostem możliwości finansowych, wzrostem liczby graczy w Polsce oraz zaangażowaniem graczy rozwijać się będą programy wprowadzania nowych graczy polskich w www.erepublik.com.
b ) Ogłoszone zostały dwa programy: AKADEMIA NARODOWA i MENTOR POLSKA. Ostateczny kształt programu w przyszłości będzie uzależniony od decyzji wszystkich zainteresowanych.
c ) W pierwszej kadencji proponujemy:
(1) umieszczenie krótkiej wyczerpującej informacji o grze oraz polskim forum dla nowych graczy w ramach NEW CITIZEN MESSAGE.
(2) Promocja materiałów tutorialowych oraz wątków, w których nowy gracz otrzyma odpowiedź na swoje pytania.
(3) Po uporządkowaniu stanu finansów państwa do rozważenia zaproponujemy system włączania nowych graczy na rynek pracy w oparciu o model, iż każda firma, która wykształci gracza od skilla zawodowego 0.0 do 2.0. otrzyma niewielką rekompensatę.
(4) Należy zastanowić się, czy tworzymy konto organizacji w grze, na które każdy może wysłać pytanie, czy wszelkie pytania obsługujemy poprzez forum polskie.