Ambient on/off

Join the new world

 

Onderscheid in onderscheidingen | Distinctive decorations

Day 1,932, 15:03 Published in Netherlands Netherlands by Ministerie van Media en Recrui
English Version Below


Landgenoten!

Zoals in de eerste regeringsupdate van Zeeuwsmeisje I al beloofd, presenteer ik jullie bij deze ons vernieuwde onderscheidingsysteem! Het plan hiervoor heb ik goeddeels al geschreven tijdens ElGorro II, maar helaas was het toen nog niet af. Nu wel, en hieronder volgt een korte samenvatting van de veranderingen.

Zoals jullie kunnen zien, zijn de batons van de drie ridderordes aangepast. Deze zijn nu in dezelfde stijl als de andere lintjes. Ook zijn de medailles allemaal Nederlandstalig uitgevoerd, met Engelstalige omschrijvingen (volledig tweetalig was door ruimtegebrek onmogelijk).

Verder is vooral de Militaire Willems-Orde flink op de schop gegaan. De rangen zijn logischer opgebouwd, en de benodigde damage is omhoog gegaan, laatstgenoemde wijziging dankzij djirtsdew. Wie nu al een medaille heeft waarvoor in de nieuwe opzet een hogere damage nodig is, houdt natuurlijk gewoon de al behaalde rang; het behalen van een nieuwe rang duurt dan wel iets langer.

Ook de Orde van Oranje-Nassau is iets aangepast, door het toevoegen van een nieuwe rang, zodat deze vaker uitgegeven kan worden.

Al met al kan ons medaillesysteem (hopelijk) weer een jaar of twee vooruit.

Viglius
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

djirtsdew
Minister van InformatieDear compatriots!

As promised in the first government update of Zeeuwsmeisje I, I am proud to present you with our updated honours system! Most of the changes were already written by me during ElGorro II, but never implemented. This has been done now, and a short summary of the changes made will follow.

Firstly, the ribbons of the Order have been changed, having been brought in line with the other ribbons. All medals have been translated to their Dutch equivalents, with English descriptions (completely bilingual was impossible due to space limitations).

The largest alterations have been made to the Military William Order. The ranks were applied consistently, and the damage requirements were raised, the latter changes being devised by djirtsdew. Anyone who already possesses a medal which in the new system would require more damage, will retain their current rank; rising to a higher rank will just take a little longer in these cases.

Lastly, the Order of Oranje-Nassau has been added to by creating a new, lower medal which can be given out more often than the current ones were.

All in all, our honours system is ready for another two years, or so I hope.

Viglius
State Secretary of Home Affairs

djirtsdew
Minister of InformationPlease subscribe to the Government Newspapers


 

Comments

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Day 1,932, 15:12

Good work, thanks!

Yfke van de Zand
Yfke van de Zand Day 1,932, 17:20

Nice job

ElGorro
ElGorro Day 1,932, 20:50

Great work! Im glad you saved your work.

Fhaemita The Apostate
Fhaemita The Apostate Day 1,933, 04:18

voted

Daniel Parker
Daniel Parker Day 1,933, 06:21

J'approve!

Kordak
Kordak Day 1,934, 05:11

Very well!

Thanatos the Magnificent
Thanatos the Magnificent Day 1,934, 07:28

voted

Reinier Claeszen
Reinier Claeszen Day 1,934, 13:23

Great job! o7

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.