Ambient on/off

Join the new world

 

O lectie de istorie

Day 1,677, 06:39 Published in Republic of Moldova Romania by CHANGEIT

1 Decembrie s-a împlinit prin voia Domnului, dar nu ne-a picat din cer! de Prof.univ.dr. ION COJA Ungaria Mare nu a existat!
Să afle şi TOKES!!!
Da, istoric aşa este! Este scornită de minţile înfierbântate care confundă realitatea cu visurile deşarte de mărire! Ungaria aşa zis Mare a fost un artificiu administrativ, o găselniţă birocratică, a unui funcţionar oarecare, numit Buest, decizie luată în 1867, de azi pe mâine, într-un birou, în urma unor intrigi şi aranjamente de culise. Ungaria aşa zis Mare nu a fost o realitate istorică, împlinită printr-un eveniment de anvergură.
Nici vorbă să se compare cu procesul prin care s-a ajuns la constituirea României Mari, proces care are la temelia sa jertfa a zeci, sute de mii de români!
Prin jertfă se consolidează tot ce este trainic în istorie.
Unde este jertfa ungurească la 1867?! Unde a fost jertfa ungurească atunci când, după un veac şi jumătate de ocupaţie turcească totală, Budapesta este eliberată de armatele imperiale austriece?
Să le aducem aminte celor care calomniază România cu atâta pasiune, faptul ruşinos, penibil, jenant, de care ne-am ferit să facem caz, că în armata care i-a alungat pe otomani din Budapesta şi din Ungaria, nu a existat niciun combatant ungur!
Repet: când turcii, care transformaseră Ungaria în paşalâc, au fost alungaţi de armatele unei puteri europene, creştine, în acea armată nu a fost niciun ungur care să fi ridicat sabia pentru gloria, liberatea sau demnitatea maghiară! Nici unul! La fel cum, în cele aproape două secole de ocupaţie turcească, nu s-a înregistrat niciun moment de rezistenţă, de opoziţie ungurească la ocupaţia musulmană.
Nota bene: principatul medieval ungar, creaţie a Bisericii Catolice, nu a avut o omogenitate etnică comparabilă cu a principatelor româneşti, între care includ şi Transilvania. Nu întâmplător regii Ungariei de origine maghiară îi numeri pe degete, într-o jumătate de mileniu! Asta până la Mohaci, în 1527, când statul ungar dispare. Dispare Ungaria, dar nu şi Transilvania, care continuă să existe! De ce nu dispare şi principatul Transilvania odată cu Ungaria, la 1527? Simplu de ce: pentru toată lumea, pentru toate cancelariile din acea vreme, Ungaria şi Transilvania erau lucruri diferite, entităţi complet separate, care nu puteau fi gândite împreună! Dimpotrivă, în linii mari, Transilvania se afla în aceeaşi situaţie cu Moldova şi Ţara Românească, fiind toate trei părtaşe în mod firesc la aceeaşi istorie, la acelaşi model de organizare politică.
Insistenţa cu care ne atacă detractorii maghiari ne obligă la gestul cel mai firesc: comparaţia între cel calomniat şi calomniator! Foarte uşor şi la îndemâna oricui este să constate că oportunismul şi lipsa de demnitate este mult mai prezentă la liderii maghiari, decât la cei care ne-au condus şi reprezentat pe noi!
S-o spunem pe şleau şi pe înţelesul omului de rând: momentele în care să-ţi fie ruşine de tine că eşti maghiar sunt mult mai numeroase şi mai jenante decât cele care i-ar îndreptăţi cât de cât pe români să trăiască acest sentiment dureros.
Nu mai intrăm acum în detalii, dar aceste detalii de urgenţă trebuie adunate de istoricii specialişti şi puse pe tapet, căci numai aşa vom închide gura celor care şi-au făcut o meserie din a calomnia tot ce este românesc!
Ţinem totuşi să punem o întrebare pentru bravii noştri detractori maghiari, mai activi ca de obicei în preajma zilei de 1 Decembrie: Câţi sunt românii care au făcut istorie pentru Budapesta, şi câţi sunt maghiarii care au marcat istoria pentru români? Câţi sunt românii al căror nume a fost maghiarizat şi se fălesc azi cu ei toţi maghiarii, şi câţi sunt maghiarii cu nume românizat?.
Să mi se ierte simplicitatea, approape penibilă, a demersului pe care îl propun! Dar nu avem încotro şi trebuie să ne coborâm la nivelul cerebral al celor care ne agresează, agasanţi şi insistenţi cu orice ocazie! Să vorbim aşadar pe înţelesul minţii lor, împuţinată de ură şi năluciri deşarte!
Avem nevoie, zic, de aceste două liste, riguros alcătuite, ca să le facem publice şi să tranşăm o dată şi pentru totdeauna disputa artificială, nefirească, la care suntem obligaţi să participăm, oricât de neserioasă ni se pare nouă, românilor. Pentru cei ce vor face această operaţiune, de listare a românilor care împodobesc Pantheonul unguresc, le recomandăm să verifice situaţia din satul Buia, unde s-au născut cei doi mari matematicieni Farkas şi Janos Bolyai. Am prieten un istoric din Sibiu, care mi-a demonstrat că tatăl, Farkas din Buia, scris Bolyai, era român, că tot satul Buia era românesc pe la 1800, iar numele de botez Farkas, adică Lupu, este un binecunoscut nume de botez tipic românesc, larg răspândit la românii din Ardeal, din Maramureş! Din păcate acel coleg se teme pentru persoana lui şi pentru familie să-şi susţină ipoteza, adevărul!. Să-l ajutăm noi, dacă nu pe domnul istoric, atunci măcar pe domnul Adevăr să iasă în lume teafăr, întreg, nemăsluit!
Acelaşi exerciţiu nu ar strica să-l facem şi cu ceilalţi vecini, întrebându-ne câţi ucrainieni, ruşi, bulgari, sârbi sau greci au scris pagini de istorie românească, şi câţi români i-au fericit pe vecinii noştri şi ar binemerita nu numai un cuvânt de recunoştinţă din partea acestora!. Dar ar merita ca în toate aceste ţări, în Grecia, în Bulgaria, în Serbia, în Ucraina, în Ungaria, să înceteze prigoana împotriva celor ce simt româneşte şi se consideră români! Oare cât vom mai tolera persecutarea şi marginalizarea românilor fără a face auzit măcar protestul nostru, al românilor din România, care nu riscăm nimic demascând neruşinarea guvernanţilor vecini, a guvernanţilor noştri, complet surzi la suferinţa românilor din ţările vecine?!
Pentru acei unguri care nu mai ostenesc blamându-i pe români în toate felurile, să le reamintim: la Trianon, în 1920, s-a decis crearea statului Ungaria!
Budapesta nu mai fusese capitala unui stat adevărat, suveran, încă din 1527, după dezastrul de la Mohaci. Abia după 400 de ani, la Trianon, a apărut din nou un stat ungar. De data asta, pentru prima oară în istoria lor, ungurii erau majoritari în propria ţară. Iar statul ungar era, pentru prima oară, un stat naţional! Comunitatea internaţională le-a făcut ungurilor acest dar, iar ei, maghiarii, consideră că atunci, la Trianon, s-a produs cel mai mare dezastru din istoria lor! Care e logica acestor resentimente? Cum puteţi deplânge la nesfârşit dispariţia graniţelor care aparţineau altora, adică habsburgilor?! Nicidecum maghiarimii! Nu vă deranjează ridicolul situaţiei?!
Până la Trianon, vreme de 400 de ani, ungurii au trăit sub guvernarea şi administrarea altora, ba a turcilor, ba a austriecilor. Abia după Trianon, ungurii s-au trezit fără stăpân, liberi să se guverneze cum vor! Şi ştiţi dumneavoastră, fraţi maghiari, care a fost prima iniţiativă a politicienilor dumneavoastră de atunci, a liderilor de la Budapesta? Care a fost primul lor gând de autoguvernare maghiară, suverană şi independentă pentru prima oară după 400 de ani? Nu ştiţi, căci este tare jenant ce a decis, de capul ei, clasa politică din Ungaria! Au decis să trimită şi au şi trimis la Bucureşti o delegaţie, de trei conţi maghiari, care i-au propus regelui Ferdinand şi lui Ionel Brătianu ca Ungaria să se lipească la România, într-un stat dualist, după modelul dualismului austro-ungar instituit în 1867!. Nici mai mult, nici mai puţin!
Aşadar instituirea unui dualism româno-ungar a fost proiectul politic cel mai dorit, speranţa cea mare a politicienilor maghiari!. Lipsiţi de exerciţiul guvernării, al libertăţii, fruntaşilor unguri le-a fost teamă de riscurile şi provocările la care te supune suveranitatea. S-au simţit singuri şi neajutoraţi, neasistaţi! Nu ştiau încotro s-o apuce! Cam la fel cum au reacţionat ţiganii noştri când au fost eliberaţi din aşa zisa robie: s-au trezit şi ei dintr-odată neasistaţi şi s-au întors pe capul boierului român să afle cu ce l-au supărat şi să ceară să rămână mai departe sub pulpana sa!
Unde era dispreţul politicienilor maghiari faţă de tot ce este românesc atunci când au venit la Bucureşti cu căciula în mână cerşindu-ne întovărăşirea?! Unde era dorul de libertate şi neatârnare care animă, se zice, întreaga istorie a cavalerilor maghiari?!.
Prin ce impuneau românii în faţa vecinilor maghiari ? Prin faptul evident că în această parte a Europei, a lumii, statul cel mai vechi şi mai stabil, cu o continuitate neîntreruptă de peste 600 de ani, era statul român. Nici în toată Europa nu găseşti multe popoare care s-au învrednicit de o asemena performanţă politică! Semn de cuminţenie şi de înţelepciune atât la nivelul domnilor, cât şi la nivelul omului de rând de la talpa Ţării! Nu întâmplător românii se numără şi printre cele numai câteva popoare din Europa care au fost în stare să elaboreze un cod juridic propriu, vestitul Jus Valachicum.
Da, oameni buni, aşa s-au petrecut lucrurile după Trianon! A fost un moment jenant pentru bieţii unguri, iar guvernanţii şi mai apoi istoricii români, ca nişte veritabili domni, ca nişte adevăraţi boieri, ca nişte buni vecini, ca nişte oameni adevăraţi, ne-am abţinut să-l popularizăm, să-l mediatizăm şi să-l comentăm! Să facem caz, ori, ferit-a Sfântul, să facem haz! Căci comentariul, oricare ar fi fost, nu putea fi decât unul complet defavorabil ne-prietenilor noştri! Şi poate că aşa ar trebui să procedăm şi în continuare! Să facem uitate asemenea momente de slăbiciune ale Celuilalt!
Din păcate, abnegaţia ungurească sistematică, instituţionalizată, de a lovi şi calomnia tot ce este românesc, ne obligă să părăsim îndătinata noastră atitudine de a-i lăsa pe neprieteni în plata Domnului. Bunătatea noastră şi bunul nostru simţ sunt considerate slăbiciune, prostie chiar! E timpul ca această impertinenţă să capete răspunsul cuvenit, iar cei fără ruşine să fie obrăzniciţi şi puşi cu nasul la perete, să nu şi-l mai ridice aşa de sus fără niciun temei! Dacă nu se găsesc maghiarii de bun simţ care să-i tragă de mânecă pe connaţionalii lor mai zănateci sau nu îndrăznesc, să ne ocupăm noi, românii, de această trebuşoară! Şi s-o facem de data asta temeinic, cu sistemă!
Avem nevoie, aşadar, de o strategie bine pusă la punct prin care să contracarăm eforturile sistematice ale celor care, cu fel şi fel de minciuni, ne calomniază şi ne sabotează cu orice ocazie! Noi nu avem nevoie de minciuni, de alte calomnii ca să le răspundem, ci avem de partea noastră adevărul şi nu mai putem întârzia cu punerea în funcţiune a acestei arme teribile: ADEVĂRUL!
Şi adevărul este de partea noastră în cele mai multe cazuri! Numai detractorii noştri au motive să se teamă de adevăr! Ceea ce înseamnă că îl avem de partea noastră şi pe bunul Dumnezeu, care este, în fapt, alt nume al adevărului. Numai că trebuie să avem grijă mare: Dumnezeu, oricât ne-ar iubi, nu ne bagă şi în traistă!. Ne-a iubit Dumnezeu atunci, laAlba Iulia, şi a vegheat Sfântul Duh la opera care se finaliza în acea zi de neuitat. Dar acel final fericit se împlinea prin fapte de vitejie şi de dăruire apostolică a cărturarilor noştri, şi datorită jertfei româneşti din acei ani teribili ai Marelui Război.
1 Decembrie s-a împlinit prin voia Domnului, dar nu ne-a picat din cer!.
Tuturor românilor aşadar, pentru fiecare român în parte şi pentru întreg Neamul nostru cel românesc, inima şi fruntea sus! Avem de ce!
Prof. univ. dr. ION COJA Apropos, ştiţi cum a chemat-o pe mama lui Matei Corvin?
- Elisabeta Sălăjan !!!


--- please sub - only 2 votes for MM

 

Comments

Lady Indra
Lady Indra Day 1,677, 07:01

sub 1001... : D

felicitări!

Norman Asante
Norman Asante Day 1,677, 07:22

http://adevaruridinculise.wordpress.com/2011/11/29/k-22/

Cred ca cu puțin efort intelectual si logistic se poate rezolva si problema diferendului dintre adepții autonomiei maghiare in România si cei care-s contra ei. Statele unitare si hiper centralizate in Europa contemporana devin tot mai anacronice, iar principiul autonomiei si autoadministrării locale tot mai aplicabil. Posibil ca un astfel de model descentralizat ar conveni și unor sceptici ai unionismului dintre Basarabia si România.

Bogdan Armand Sibrand
Bogdan Armand Sibrand Day 1,677, 07:45

v+s

CHANGEIT
CHANGEIT Day 1,677, 07:49

+1 Norman Asante, sunt total de acord cu descentralizarea si cu drepturile minoritatilor dar nu cu dictatura minoritatii asupra majoritatii.

Norman Asante
Norman Asante Day 1,677, 07:58

RVALY, ei aici e o problema..))

Se pare ca e cam specifica problema asta a "dictaturii" minorităților asupra majorității românești unde nu s-ar afla..))

As crede totuși ca doar o trecere la un nivel mai înalt al conștiinței naționale ar putea rezolva problema simțului ”inferiorității” la români.

In orice caz, problema trebuie gândită strategic. Speram sa avem la dispoziție capacitatea si timpul necesar pentru asta.

MartinSkull
MartinSkull Day 1,677, 07:58

http://miburl.com/63KD6L Click xD

musashi_san
musashi_san Day 1,677, 13:57

buna lectie de istorie, multumim.

v+s

o7

Ion Anapoda
Ion Anapoda Day 1,677, 20:53

cuvinte "potrivite" ale unui extremist care, complet intamplator, se intituleaza profesor universitar...
din pacate, acest gen de "profesori" exista cu asupra de masura si in Tara Ungureasca, de unde conflictul etern romano-maghiar...

CHANGEIT
CHANGEIT Day 1,677, 23:08

Dincolo de acesti "profesori" exista un adevar pe care noi din comoditate si uneori chiar lasitate preindem ca nu exista.
Traiasca prietenia eterna romaano-maghiara

Nu e asa Ioane? Ia fa tu un pelerinaj prin covasna, dar sa nu uiti sa iti iei translator.

Ion Anapoda
Ion Anapoda Day 1,677, 23:33

nu pretinde nimeni ca nu exista. numai ca acesta adevar e cumplit de greu de vazut, de prins sau de inteles. am fost si sunt in continuare convins de adevarul existentei noastre neintrerupte pe aceste meleaguri. asta nu imi da insa dreptul mie sa-i injur pe unguri. mai ales ca ei ne sunt, din toate punctele de vedere, superiori.
nu cu acest gen de cuvinte "inaltatoare pentru vulg" o sa ajungeti voi sa convingeti istoria, ci cu fapte concrete. printre care se numara si respectul fata de om...

Ursul.Carpatin
Ursul.Carpatin Day 1,678, 01:27

Frumos! Bravo!

CHANGEIT
CHANGEIT Day 1,678, 01:27

Ai vazut tu ca i-a injurat cineva? Le-a amintit cateva fapte. Cei mai multi dintre unguri sunt de treaba, cunosc si eu cativa si pot sa spun ca sunt de incredere si ok.
Dar exista o parte ( in special in romania) asupra carora trebuie sa ne concentram si sa le contracaram aberatiile.Iar asupra faptului ca ne sunt superiori din toata punctele de vedere asta de unde ai scos-o? Da-mi voie sa iti spun ca nu prea este asa. Din ce punct de vedere ne sunt superiori? Sportiv? Intelectual? Economic?

CHANGEIT
CHANGEIT Day 1,678, 01:29

..............Cultural?
Aici chiar ca aberezi scuza-ma.

Si daca esti fan asa de mare al culturii s civilizatieii poporului maghiar du-te si locuieste acolo, invata limba si traieste la un nivel superor al existentei ...

Norman Asante
Norman Asante Day 1,678, 05:31

Acum trebuie sa fim si corecți. Nu toate minoritățile ce conlocuiesc cu romanii sunt la fel. Nu toti au aceleași pretenții si orgolii. Cele ale ungurilor si rușilor vin din mentalitatea lor de "stăpâni" - statut pe care l-au pierdut la un moment dat. Deci toată povestea cu drepturile egale, dar care sunt defapt privilegii, vin sa restaureze superioritatea sociala de odinioară fata de romanii majoritari, ceea ce e inacceptabil din toate p. de v.

Ionut Bujor
Ionut Bujor Day 1,678, 08:08

asta e aberatia zilei : " asta nu imi da insa dreptul mie sa-i injur pe unguri. mai ales ca ei ne sunt, din toate punctele de vedere, superiori. "

Ion Anapoda
Ion Anapoda Day 1,678, 08:31

faptul ca suntem inconjurati de extremisti si extremisme nu inseamna ca asta e regula... desi, in vremuri grele, cum sunt cele de acum, ei au de obicei castig de cauza.
eu cred ca dincontra, cei care traiesc alaturi de noi sunt si cei mai toleranti. timisoara este, de pilda, un loc in care extremismul are foarte putine radacini tocmai pentru ca acolo se traieste de secole "impreuna" si se respecta omul, dincolo de sentimentele sale nationale...

deea_all
deea_all Day 1,678, 12:26

tolerant inseamna sa-i pupam in fund ? sa-i vedem superiori ? sunt la fel ca toti , nici inferiori si nici superiori . prostia salasluieste in creierele noastre de-i vedem superiori .

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.