Ambient on/off

Join the new world

 

MBP Põhikiri! Juhhei!

Day 1,321, 12:28 Published in Estonia Estonia by Gta4pk
Majandus
* Toodetel, mida eEesti firmad on võimelised ise mõistliku hinnaga toota, peavad olema import maksud vähemalt 30%. Minimaalseid Importmakse pooldame toodetel juhul, kui eEestil on antud tootele üks või mitte ühtegi resurssi.
* VAT ja tulumaks peavad olema piisavalt väiksed, et majandus õitseks, kuid piisavalt kõrged, et riigi rahakotis oleks alati raha.

Sotsiaalpolitiika
* Me pooldame minimaalset Citizen Fee-d ja miinimumpalka.
* Haridusminister peab tegelema uute kodanike õpetamisega artikklite kaudu, personaalselt õpetavad uusi mängijaid mentorid.
* Algajatel peab häda korral alati olema võimalus saada abi Sotsiaalministeeriumilt.

Sisepolitiika
* Valitsus peab plaanidest ja tegemistest avaldama artikkli vähemalt kord nädalas. Kui seda pole tehtud 2 nädalat järjest, avaldatakse mõjuva põhjuse puudumisel presidendile umbusaldus.
* Igal eEesti kodanikul on õigus esitada arupärimine Valitsuse või Riigikogu liikmele.

Välispolitiika

* eEesti peab jätkama tööd liidus Alliance of Baltic Countries.
* Me ei poolda mitte mingil juhul neutraalsust. Meil peavad olema kindlad liitlased, kes aitavad kaitsta vajadusel meie iseseisvust.
* eEesti sõdurid peavad käima vajadusel abiks liitlasriikidel, et tõsta eEesti mainet liitlaste silmis.

Riigikaitse
* Valitsus peab igakuiselt määrama mingi summa Kaitsefondi, mida saaks kasutada eEesti iseseisvuse kaitsel.
* Riik peab igakuiselt toetama kõiki riiklike sõjalisi üksuseid.
* Sõjaolukorras ja vajadusel ostab riik relvi eEesti tootjatelt või suure hinnavahe korral liitlasriikide turult.
* Kaitseväe ülemjuhataja kohus on suunata sõdijad õigesse lahingusse ja vajadusel jagada ka varustust.
* Noorte mängijate treenimiseks peab toimima projekt "RAMBO".


Partei liikme kohustused ja õigused
* Igal partei liikmel on õigus kandideerida partei presidendiks pärast kahte kuud aktiivselt partei töös osalemist.
* Igal partei liikmel on õigus kandideerida Riigikokku, kooskõlastades eelnevalt oma kandidatuuri partei juhatusega.
* Igal partei fraktsiooni liikmel Riigikogus on õigus kandideerida partei siselt Kodakondsuskomisjoni, kui kandideerijaid on mitu, tehakse parteisisene hääletus.
* Igal partei liikmel on õigus postitada privaatfoorumis.
* Igal partei liikmel on kohustus esindada parteid väärikalt ja mitte kahjustada selle mainet.
* Igal partei liikmel on kohustus mitte laimata teisi eEesti kodanikke, kuna MBP on täielikult vastu sopaloopimisele, välja arvatud võistlusvormis.
* Igal partei liikmel on kohustus järgida partei programmi.

Avatud on ka partei küsimuste nurk, kus saate küsida juhatuselt erinevaid küsimusi.
 

Comments

SuperMar1o
SuperMar1o Day 1,321, 13:28

pertamaxx

kristo794
kristo794 Day 1,322, 09:37

Kõik on justkui väga asjalik ja mõistlik ja tore, aga... mitte midagi uut, kahjuks : (

Suur hulk nendest on juba praegu olemas ning selle artikli võiks suuremas osas asendada lausega: "* Kõik peab jääma selliseks nagu praegu on, end of story."

Mikrouun
Mikrouun Day 1,323, 10:11

Kristo794, mis me siis oleks pidanud põhikirjaks panema?

Maksud 100%, sest kellelgi teisel pole nii!
Oleme neutraalsed, sest teistel pole nii!
Tõmbame EDENisse, sest teised tahavad ABC-s olla!
Kõik partei liikmed peavad olema riigireeturid, sest teistel ei tohi olla nii!

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.