Ambient on/off

Join the new world

 

Lang leve de Democratie! / Long live Democracy!

Day 2,196, 08:54 Published in Netherlands Netherlands by ElGorro
[English version below]Beste Democraten, geachte medeburgers!

Democratisch Nederland wil een partij zijn voor alle burgers uit eNederland. Onze focus ligt op vrijheid, transparantie, verantwoordelijkheid en respect. Democratisch Nederland vind het belangrijk samen te werken met leden van verschillende ervaringsniveau's, met als doel dat iedereen van elkaar kan leren. Een oude rot hoeft niet persee een beter standpunt te hebben, dan een nieuw lid. Naar elke mening wordt geluisterd. Democratisch Nederland staat voor een sterke economie en stabiel beleid, om er voor te zorgen dat de burgers van eNederland optimaal kunnen leven, werken en ondernemen.

De Congres verkiezingen staan op het punt om te beginnen en we hebben onderstaande partij leden, bereid gevonden zich verkiesbaar te stellen!

- djirtsdew
- ElGorro
- Arcanic Mindje
- Kiecho
- Dimlighthero
- CoredumpNL
- Izzynok
- Prutser


We hebben ook Aries Prime van de Bilderberg Groep een uitnodiging gestuurd om zich ook kandidaat te stellen in ons team, gezien zijn partij de top 5 niet heeft gehaald. Er zitten geen verdere eisen aan vast, we verwachten niet dat hij automatisch voor onze voorstellen zal stemmen. We wilden alleen Aries Prime de kans geven om alsnog Congreslid te worden.

Een aantal feiten:
- Een groot deel van ons huidige wetboek is geschreven door leden van Democratisch Nederland.
- Sinds de oprichting van Democratisch Nederland in November 2010 is er maar één regering geweest zonder Democratisch Nederland leden.
- Sinds de oprichting van Democratisch Nederland in November 2010 is er geen Congres geweest zonder Democratisch Nederland leden.
- Maar liefst zeven verschillende leden zijn President geweest van ons land. Sommigen zelfs voor meerdere termijnen.
- Maar liefst zeven verschillende leden hebben een onderscheiding mogen ontvangen in de Orde van Oranje-Nassau. Dit voor diverse bijdragen aan de Nederlandse community.


Democratisch Nederland zal zich primair focussen op onderstaande punten:

- Bewaken van de Democratie binnen Nederland
- Controleren van de legaliteit van de acties van Congres en Regering.
- De Regering controleren op zinvol beleid
- Organiseren van Fun Events
- De bevolking meer betrekken bij besluitvoering


Word lid van Democratisch Nederland
Via deze weg, wil ik iedereen uitnodigen om lid te worden van onze Partij. Democratisch Nederland is de partij van democratie, vrijheid, transparantie en verantwoordelijkheid. Iedereen is belangrijk, niets is taboe. Voel je je ook thuis in deze omschrijving, wordt dan snel lid via onze partij pagina.

Forum & IRC
De meeste communicaties binnen de partij gaan via het Forum en via IRC. Graag nodig ik je uit, om langs te komen op:

eNetherlands Forum:
URL: http://www.enetherlands.nl
Via http://tinyurl.com/9oh3hvw kan je ook een registratie bonus aanvragen (250 NLG).

IRC:
Server: irc.rizon.net
Kanaal Democratisch Nederland: #DemNL
Kanaal eNederland: #eUNL
IRC Tutorial: http://www.erepublik.com/en/article/-moi-waar-is-iedereen-where-is-everyone--2079551/1/20

Mochten hier nog vragen over bestaan, hoor ik deze graag!

Lang leve de Democratie!

Met vriendelijke groet,

ElGorro
Partij President
Dear Democrats and fellow citizens!

Democratisch Nederland wants to be a party for all citizens in eNetherlands. Our focus is in freedom, transparency, responsibility and respect. Democratisch Nederland thinks it's important to work together, with members with different expirience levels. We can all learn from eachother. Every opinion will be heard. Democratisch Nederland will fight for a strong economy and stable policy, to ensure the citizens of eNetherlands to live and work optimally.

The Congress elections are about to start and we have the following Party Members available to become Congress Members.

- djirtsdew
- ElGorro
- Arcanic Mindje
- Kiecho
- Dimlighthero
- CoredumpNL
- Izzynok
- Prutser


We also invited Aries Prime from the Bilderberg Groep to candidate in our team as his party wasn't able to get in the top 5. No strings attached, we don't expect him to automatically vote in favor of our proposals. We only wanted to give Aries Prime the opportunity to make it as Congress Member.

Some facts:
- Most of the current Lawbook is written by members of Democratisch Nederland
- Since the founding of Democratisch Nederland in November 2010, there was only one government without members of Democratisch Nederland.
- Since the founding of Democratisch Nederland in November 2010, there has been no Congress without members of Democratisch Nederland.
- Seven different members served as President of our country. Some of them even multiple times.
- Seven different members are decorated with a medal in the Order of Oranje-Nassau. This for different reasons for contributing to the Dutch community.


Democratisch Nederland will focus primary on the points below:

- Guarding the Democracy in the Netherlands
- Check on the legality of the acts of both Congress and Government
- Check the government for meaningful policies
- Organize Fun Events
- Involve the people more to decision of the Government


Become a member of Democratisch Nederland
I would like to ask you, to join our Party. Democratisch Nederland is the party of democracy, freedom, transparency and responsibility. Everyone is important, nothing is taboo. If you identify with these descriptions, join our Party via our Party Page.

Forum & IRC
Most communications within the party go through the forum and IRC. I invite you, to come to:

eNetherlands Forum:
URL: http://www.enetherlands.nl
Through http://tinyurl.com/9oh3hvw can also request a registration bonus (250 NLG).

IRC:
Server: irc.rizon.net
Channel Democratic Netherlands: #DemNL
Channel eNederland: #eUNL
IRC Tutorial: http://www.erepublik.com/en/article/-moi-waar-is-iedereen-where-is-everyone--2079551/1/20

If you have any questions, please let us know.

Long live Democracy!

With best regards,

ElGorro
Party President
 

Comments

Shtula
Shtula Day 2,196, 09:00

Goodluck DemNL! o/

Reinier Claeszen
Reinier Claeszen Day 2,196, 12:25

demNL is so rapidly losing members, that if they're going on at this rate the whole party will seize to excist in one week.^^

ElGorro
ElGorro Day 2,196, 12:27

Slander again. You changed party membership, but not your tricks. o/

ElGorro
ElGorro Day 2,196, 12:31

Fact: we are on 30-40 members for months now. Last Congress elections we had 36, this month 33 members.
We had some more members during the last babyboom, but if you dont count those we are on this number for months.

DimlightHero
DimlightHero Day 2,197, 10:17

The beauty of this comment is that it will still be here next week. At which point you will either have to admit your were incorrect or people will realize your words don't mean anything. Either of those suits me just fine.

Reinier Claeszen
Reinier Claeszen Day 2,196, 12:38

lol, it's obvious that you've send people over to I&W and Libertas. Why would you deny it, we all know you all work together.^^

ElGorro
ElGorro Day 2,196, 12:55

Yeah sure. Get a life.

QuasiByte
QuasiByte Day 2,196, 13:31

I can assure you, since I'm member of DemNL there has been no cooperation nor even debate about working together with I&W and Libertas...

NoTie112
NoTie112 Day 2,196, 15:02

I can verify too we have no Democratisch NL members within the Libertas ranks - nor were there even any talks about it.

djirtsdew
djirtsdew Day 2,196, 15:08

Who are you referring to? Perhaps if you can share with us some names, you sound more convincing...

djirtsdew
djirtsdew Day 2,196, 15:10

Question: Since when are you VVN?

Reinier Claeszen
Reinier Claeszen Day 2,197, 03:50

Since we BG started to cooperate with VVN. You will here more of this, it might going to surprise you even. 😉

DimlightHero Day 2,196, 15:47

Comment deleted

Kordak
Kordak Day 2,198, 01:11

"Lang leven de Koning! / Long live the King!" 😛

Kordak
Kordak Day 2,198, 01:11

Please add protecting the King and Kingdom to your party program

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.