Ambient on/off

Join the new world

 

Istorija govori Crnogorci, vi je složno slušajte!

Day 1,483, 03:30 Published in Montenegro Albania by Shkupi CASUAL


Crnogorci, kao što znate, nakon uspješnog ratovanja sa Albanijom, i držanja njihovih regija pod okupacijom, gotovo 2 nedjelje, BiH je objavila Crnoj Gori rat. Neprijatelj je iskoristio pravi momenat za udar. Trenutnu vojnu malaksalost saveza, istrošenost Crne Gore u bitkama sa Albanijom, gdje nas je i on dodatno trošio zajedno sa ostalim Eden zemljama u bitkama milionskih šteta. Dok su oni skupljali svoju opremu, novac i čekali na nas kao vuk na izgladnjelog jelena.

Bez obzira na sve to, kao i na ogromnu pomoć njihovoih saveznika, pogotovo eHrvatske, ponosan sam na sve one koji su ratovali, davali poslednji Fight, svaku bazuku, svaku čokoladicu, svaki tenk za svoju eDomovinu i one koji su pored države pomagali ostalima da svoj žar za borbom opremljeni ispolje na ratištu.
Takođe hvala svim saveznicima, braći i prijateljima na pomoći.
Ako bih krenuo da hvalim redom, članak bi bio dug 10 strana, ovako će biti dug samo 6 😃

Ukratko, jedna nova pojava u Crnoj Gori, javlja se nova kontra teža vojnoj jedinici Guslari, i novi ljudi za nadmetanje a samim tim i zajednički napredak nacije. Radi se o vojnoj jedinici Crni Labudovi, pod vođstvom Snowder Blazer-a, koji iz dana u dan tamani sve što mu se nađe na nišanu. A kad se ne nađe, ulijeće, i sam čisti zaostalu vojsku pobjeglu pod plotunima njegovih tenkova. Vidim dosta ljudi iz Krangova prelazi tamo, vjerovatno uslijed trenutne krize il odsutnosti vodećih ljudi, nadam se da će se i oni ubrzo uzdići i u cijelom sastavu početi aktivno da djeluju.


Kao što sami možete vidjeti, Crna Gora je osvojena, al se već vodi jaka borba za oslobođenje. Par savjeta za period krize:
>>Nemojte pomagati neprijatelju i raditi u njihovim firmama, ostanite u postojećim Crnogorskim firmama. Radite negdje drugo ako bas morate.
>>Pažljivo slušajte naređenja Vrhovne komande, MoD-a i komadanata svojih jedinica. Štedite opremu, udarajte goloruki ako vam je rečeno da se prave rezerve il planira napad za kasnije.
>> Ne napuštajte zemlju trajno, seleći se u Kinu, Poljsku, ili uzimajući državljanstvo neke druge države. Jer ubrzo će svanuti Rujna Zora. A svaki čovjek nam je prvo ekonomski, a onda i vojno važan.
>> Ako želite da kupite jeftinije hleb il oružje obratite se nekom od jačih igrača iz eCG, jačih u ekonomskom smislu.
>> Posjećujte čat kanale radi informisanosti http://02.chat.mibbit.com/?channel=%23guslari&server=rizon.mibbit.org (imam samo ovakav guslarski link za chat)


Ne posustajte, ne odlazite iz igre, jer kao što sam naslov članka kaže, istorija govori da ne smijete to da uradite!
A evo da vidimo šta nam to ona poručuje:


Boj na Lješkopolju

To je prva značajna pobjeda Crnogoraca nad Turcima, i prva pobjeda koja je izvojevana pod komandom jednog crnogorskog vladike. Vladika Rufim je napravio plan u toku noći opkolivši Turke sa tri strane. U tursku pozadinu poslao je nekoliko manjih odjeljenja sa po tri - četiri čovjeka – ukupno 50 ljudi. S obzirom da su Crnogorci poznavali svaku stopu terena, a pritom veoma vični nečujnom noćnom kretanju, Crnogorci su posjeli određene tačke da ih Turci nijesu ni osjetili. Čim je počela zora, izvršili su snažan juriš jataganima sa svih strana uz gromoglasne ratne pokliče. Iznenađenje je bilo potpuno, a zabuna i strah kod Turaka strahoviti. Turci su bjezali na sve strane i svuda nalijetali na crnogorski jatagan. Turci su potpuno porazeni . Na bojistu Crnogorci su posjekli preko 3500 turskih glava. Turski komandant Ali-beg Mimibegović je ranjen, a njegov pomoćnik Šaban Ćehaja je poginuo. Crnogorski gubici su bili neznatni.


Boj na Vrtijeljci

Kada je bilo najopasnije za Cetinje i za Katunska plemena, iznenada je umro vladika Rufim (smatralo se da su ga otrovali turski agenti). Nastalo je malo kolebanje; ali Katunski glavari nijesu malaksali. Nastavili su borbu uporno i žestoko. Prilaz Cetinju branili su stopu po stopu. Najkrvavija borba odigrala se na brdu Vrtijeljci kod Cetinja 26. septembra 1685. godine. Vrtijeljku je branio slavni harambaša Bajo Pivljanin (Nikolić). U toj strašnoj borbi poginuo je Bajo Pivljanin i svih 60 njegovih drugova. Svi su radije izabrali smrt nego odstupanje. Na Vrtijeljci je bilo i 400 mletačkih vojnika; ali su oni svi izbjegli na mletačko zemljište čim je počela borba.


Boj na Carevu lazu

Čim je saznao za grupisanje turske vojske oko Podgorice, vladika Danilo je pozvao crnogorske glavare na dogovor. Glavari su usvojili Vladicin prijedlog da se brani Cetinje; isto tako usvojili su plan odbrane.

Po Vladičinom planu predviđeno je da se posjedne odbrambeni polozaj oko izvornog dijela rjecice Vlahinje i brda Prznik i Vranjina. Za doček tako velike i dobro opremljene vojske, Crnogorci su imali oko 7000 ljudi, to jest, osam puta manje nego Turci. S obzirom da su se Turci ulogorili na rječici Vlahinji i tu se zadrzali skoro tri dana, ne pokusavajuci pokret naprijed, cak ni radi izviđanja; to je vladici Danilu bilo vrlo sumnjivo i zapitao se šta to znači. Očekuju li Turci neko pojačanje tu ili sadejstvo neke kolone iz nekog drugog pravca. Zbog toga on se riješio da iznenada napadne prije rasvita zore, kako bi ih zatekao na spavanju. Bunovni Turci počeli su da daju otpor; ali, u zabuni, međusobno su se ubijali. U tom metežu munjevito udare obje krilne kolone na turske bokove. Iznenađeni i zbunjeni Turci bježali su na sve strane. Mnogi nijesu potrefili da bježe nazad, nego su bježali u šume i nalijetali na litice bez prolaza, a Crnogorci su ih nemilosrdno satirali. Ova strašna bitka u mješavini trajala je oko pet časova, otprilike od četiri sata izjutra pa do devet sati prije podne.

Turski leševi ležali su na bojištu kao lazina (posječena šuma). Zbog toga što su ovdje carevi vojnici ležali kao lazina, prostor na kome se odigrala bitka nazvan je Carev Laz.

U bici na Carevom Lazu je poginulo oko 6000 Turaka, dok je crnogorskoj strani bilo 300 poginulih. Među poginulima je bio i komandant desne kolone Janko Đurašković. Vladika Danilo je bio teško ranjen u grudi.


Boj na Krusima

Poslije poraza na Martinićima sujetni Mahmut-paša pripremao je brzu osvetu. Po opisu bitke đakona Aleksija, u borbi na Krusima ucestvovalo je 30.000 Mahmudovih vojnika i 6.950 Crnogoraca. Na turskoj strani, u rezervi na raznim graničnim položajima Crne Gore bilo je i 14.660 Albanaca. Odsudna bitka na Krusima vodila se 22. septembra 1796. Po opisu đakona Aleksija, bitka se vodila od osam i po časova ujutru do uveče. U boju je poginuo sam Mahmud-paša, "od neprijateljske crnogorske ruke" , kako je kazao njegov brat Ibrahim. Po narodnom predanju, Mahmuda je posjekao Bogdan Vukov iz Zalaza.

Ova bitka pronijela je slavu crnogorskog oružja šrom Evrope i podigla duh Crnogoraca, i učvrstila njihovu vjeru u sopstvenu snagu. Mahmut-paša je brižljivo pripremao ovaj pohod. U početku septembra, Mahmut-paša, sa 30.000 Turaka, došao je na Doljane, blizu Podgorice. Prema toj Mahmut-pašinoj vojsci, vladika Petar I, prikupio je 6.000 boraca i rasporedio ih na položaj ispod brda Busovnika u selu Kruse. Uoči bitke na Malu Gospojinu 8. septembra, turska vojska je počela ulaziti u prva Ljesanska sela i zauzimati polazne položaje. 22. septembra u samu zoru, vladika Petar I očita molitvu i blagoslovi vojsku. Onda pojaha konja i s krstom u lijevoj, a mačem u desnoj ruci, povede Crnogorce na juriš. Uz gromoglasne ratne pokliče, Crnogorci žestoko napadoše Turke jataganima i mačevima. Nasta strašna sječa u mješavini. Krici i jauci miješali su se sa crnogorskim poklicima. Crnogorci probiše turski front u centru; nađose se u turskoj pozadini. Okrenuše front i udariše Turke s leđa. U toku najžešće borbe, Bogdan Vukov iz sela Zalaza ubi Mahmut-pašu, odsječe mu glavu i donese je Vladici. Poslije Mahmut-pašine pogibije, kod Turaka je nastala panika i bježali su u paničnom strahu. U toj panici, Turci su se međusobno ubijali, jer je mislio da je od drugoga Crnogorac. Turke je spopala takva panika koju je teško zamisliti.

Ovo strašno klanje trajalo je oko četiri sata. Prilikom bježanja mnogi su se Turci udavili u Morači. Borba je prekinuta kada je posljednji Turčin prešao na lijevu obalu rijeke Morače.

Turski poraz bio je potpun. Koliki su bili tačni gubici Turaka nije poznato; jer su udavljeni Turci prejazili rijeku Moraču. Na bojištu je nađeno preko 8500 Turaka.

Crnogorski gubici bili su: 132 poginula i 237 ranjenik.

Crnogorci su oteli 15 ratnih zastava i zaplijenili mnogo turskog oružja, baruta i drugog ratnog materijala.


Boj na Grahovcu

Pobjeda na Grahovcu, jedna je od najslavnijih crnogorskih pobjeda u 19. vijeku. Ipak, ona je imala mnogo veci politički nego vojnički značaj. Sada su evropske sile uvidjele pravednost traženja Crne Gore da joj se prizna nezavisnost i da se izvrši razgraničenje između Crne Gore i Turske.

28. aprila 1858. godine Husein-paša je zauzeo Viluse i Grahovo i počeo hitno utvrđivanje Grahovca. Otpor Banjana usporio je tursko nadiranje i stvorilo vrijeme crnogorskoj vojsci da se skoncentriše za bitku.

Crna Gora hitno mobiliše svoju vojsku, a crnogorski operativni plan bio je: skoncentrisati vojsku na Grahovcu. U prvo vrijeme biti u defanzivi, dok se ne ispolji neprijateljska akcija i ukaže se povoljna prilika za prelaz u napad. Bitka je počela u utorak 29. aprila u 8. časova izjutra. Turci su prvi izvršili napad sa dva bataljona nizama, pod komandom Kadri-paše, na lijevi odsjek, koji je bio posjeo vojvoda Petar Vukotić sa područnim mu jedinicama. Kakvom se žestinom vodila borba 29. aprila, najbolje pokazuju gubici tog dana. Turci su imali oko 5500 mrtvih i ranjenih, a Crnogorci nešto manje od 1000 mrtvih i ranjenih.

U srijedu, 30. aprila, komandanti su se sporazumjeli da se dozvoli sahrana mrtvih, i da se ranjenici pokupe i iznesu iz borbenog rasporeda. Vojvoda Mirko nije prihvatio Husein-pašin zahtjev za primirjem u trajanju od osam dana ali mu je dao rok od četiri sata da se turska vojska snabdije vodom sa izvora Grahovske rječice koji se, tada, nalazio na crnogorskoj strani. Na Spasovdan 1. maja, i slučajno, muslimanski praznik Bajram, crnogorska vojska je prešla u napad na cijelom frontu. Razvila se krvava bitka. Bosanski vezir uputio je tri tabora vojske u pomoć Husein-paši. Vojvoda Đuro Kusovac je sačekao i do nogu potukao pojačanja koja je poslao bosanski vezir. Drugo tursko pojačanje koje je iz Trebinja vodio Kemal-efendija, sporo se kretalo i bilo daleko, te nije predstavljalo opasnost. Kada se vodila najžešća bitka vojvoda Đuro Kusovac, sa gardom i Uskocima, udario je iz pozadine glavnu tursku vojsku. Brzi pokret crnogorske vojske usporavala je turska artiljerija od osam topova. U jurisu na topove ginu hrabri komandanti vojvoda Đuro Kusovac i pop Luka Jovović. Garda i Uskoci povikaše u jedan glas: "Naprijed da osvetimo komandante". Zablistaše oštri jatagani i zakliktaše mrki Crnogorci da se nebo prolamalo. Osam turskih topova, kao plijen, padoše u crnogorske ruke. Sa ovim je bitka bila riješena u korist Crne Gore.


Boj na Vučijem doluBitka na Vučjem Dolu je u tijesnoj vezi sa pokretima i manevrima crnogorske i turske vojske u Hercegovini. Upravo ona je posljedica tih pokreta i manevera. Koncentracija crnogorske vojske završena je 24. juna, kada je stigao i sam knjaz Nikola sa glavnim štabom. U ljudstvu i artiljeriji Turci su bili tri puta nadmoćniji. Preko uhoda, Muktar-paša je bio tačno obaviješten o razmještaju crnogorske vojske kod sela Vrbice. On je donio odluku da hitno napadne crnogorsku vojsku, da je opkoli i uništi dok još nije razvijena za borbu. Knjaz Nikola je shvatio Muktar-pašinu namjeru, pa je hitao da njegova vojska posjedne polozaje prije nego što bi Turci zauzeli visove koji dominiraju Vrbicom. Brigade se uputise ka Vučjem Dolu, a knjaz izjaha na brdo "Kokot" kota 1249, gdje mu je bilo komandno mjesto za vrijeme cijele borbe. Hitro je vojska prelazila visove iznad sela Vrbice i zauzimala Vučje Dolove. Blagodareći hitnoj Knjazevoj zapovijesti, crnogorska vojska je zauzela visove iznad Vučjih Dolova samo nekoliko minuta prije nego što se pojavila turska vojska.

Nema sumnje da su: odlučnost, brzina i komandantska hrabrost knjaza Nikole i njegovih potcinjenih komandanata, a sem toga brzo i smjelo manevrisanje crnogorske vojske na bojištu u zauzimanju pogodnih dominirajućih tačaka na položajima i izbor momenta za opsti juriš, riješili bitku u korist crnogorskog oružja.

Turski gubici su sljedeći: mrtvih 8000 ukljucujuci i 220 oficira. Na crnogorsko-hercegovačkoj strani bilo je 70 mrtvih i 118 ranjenih.


Boj na Fundini

Crnogorskom vojskom u bici na Fundini komandovao je vojvoda Bozo Petrović, predsjednik crnogorske vlade i najobrazovaniji Crnogorac svoga vremena. Njegovo komandno mjesto bilo je na brdu iznad sela Sjenice. Jedna od tačaka zapovijesti glavnog komandanta crnogorske vojske glasila je: "U današnjoj odsudnoj bici, koja tek što nije počela, niko se ne smije obazirati na plijen ili se grabiti za plijen. Niko se ne smije zadržati da bi iznio ranjenoga iz borbe, pa to bio brat ili starješina. Ranjenika ćemo iznijeti i plijen prikupiti kad slomimo Turke. Crnogorci, danas se grabite samo za glave i barjake!".

Drugog avgusta u zoru, Turci preduzeše napad na cijelom frontu, potpomognuti vatrom cjelokupne kolonske artiljerije. Crnogorska vojska stajala je prema Turcima na tako pogodnim položajima, da je Turci nijesu mogli potpuno uočiti. Crnogorci su lijepo vidjeli Turke i osmatrali svaki njihov pokret ne odajući glasa od sebe. Ova tišina osmjelila je Turke te su slobodnije krenuli naprijed.

Potpuno je uspio cilj crnogorske vrhovne vojne komande da tursku vojsku uvuče duboko u neprolazne vrleti, odakle je oko tri časa popodne krenuo crnogorski odlučujuci napad sa svih strana i iza svakog kamena. Kratko vrijeme iza toga zaleprša se barjak u rukama slavnog kučkog barjaktara Musike Otaševa. Njemu su sljedovali svi crnogorski barjaktari. Sva crnogorska vojska izvrši juriš svom žestinom. Turske redove zahvata neviđena panika dok u svom naglom povlačenju bez ikakvog reda i poretka, uglavnom, jure prema Fundini, kao najkraćem pravcu prema Podgorici.

Ovu strašnu i krvavu sječu prekinula je noć u blizini same Podgorice. Turska vojska bila je satrvena. Glavni komandant Mahmut-paša, sa malim djelovima svog staba, jedva se spasio bjekstva. Tako Crnogorci izvojevaše jednu od svojih najslavnijih i najkrvavijih bitaka. Na turskoj strani bilo je 13.600 mrtvih, a na crnogorskoj 600.Nadam se da ste sad skapirali odakle naziv članka, i kakvu poruku želim da vam pošaljem. Rodjeni smo za džeferdar, a ne odvaja nas ništa do smrti od njega.


Evo jedna poruka, citat iz domaćeg filma, za kraj:

...Док се Европа градила,зидала,богатила...док је Европа играла,певала и крала - ми смо векове провели по рововима,
на њиховим граничним положајима,
као њихови пси чувари!
И где је сад та Европа?!
...

...Затим, кад испалиш сву муницију, а непријатељ и даље наступа, На бајонет!
Кад ти сломе бајонет, На руке!
Кад ти поломе обе руке,
На зубе!На зубе!Јасно!
Кад те смртно погоде и тад буди користан,
гледај да им паднеш на сред пута,
да те заобилазе, да те прескачу, да те склањају,
Да им – МРТАВ СМЕТАШ!
Да и мртав будеш Отаџбини од користи!
Да је мртав браниш!


 

Comments

ShonePG
ShonePG Day 1,483, 03:38

prvi...unsub.. : )

Kocka Scekic
Kocka Scekic Day 1,483, 03:40

o7

IsevekcL
IsevekcL Day 1,483, 03:44

VOTE o7

Man-from-darkness
Man-from-darkness Day 1,483, 03:45

Svaka ti cast za ovako pisaje:)
VOTe!

mcmoox
mcmoox Day 1,483, 03:47

Vuči do, tamo su bili moji prapradjedovi......

Hercegovaca je bilo sila tamo....

Kazu da su obicni Turci i muslimani provlačili, da su naši samo ubijali oficire radi bolje pljačke pred kraj bitke....


MCMOOX je bio ovde!!!!

IgorMilic7
IgorMilic7 Day 1,483, 03:47

gazimo
spam for spam xD
OBRISI S LICA SUZU PLAVU CRNA GORO LJUBAVI o7
http://www.erepublik.com/en/article/ne-tuguj-nocas-gore-glavu--1922665/1/20

Gavrilo 5
Gavrilo 5 Day 1,483, 03:52

o/

Igor Pilic
Igor Pilic Day 1,483, 03:54

Nema uzivaju jos malo, ali nece jos dugo, uskoro ce biti zbrisani sa mape a vi junacki Crnogorci se spremajte na Skadar.

Merovina
Merovina Day 1,483, 03:57

Ja bi to da koljemo, kume? xD

S V A R O G
S V A R O G Day 1,483, 04:01

http://www.youtube.com/watch?v=KEhH8c-pqRg&feature=related Bolje da si stavio snimak a ne samo citate iz filma. : )

IgorMilic7
IgorMilic7 Day 1,483, 04:04

Ja bi to da koljemo, kume? xD x2

Nessko
Nessko Day 1,483, 04:21

ojha

T.V.S.T.Z.
T.V.S.T.Z. Day 1,483, 04:29

Nismo mi vasi neprijatelji.Niti smo se mi na vas ljutili kada ste vi nas brisali,mislim da nema potrebe ni sada da se vi ljutite na nas.A ubrzo ce i oslobodjenje.Ako je iko bio brisan i ponovo oslobadjan to smo mi.
Pozdrav komsijama.

MiL0S NiK0LiC
MiL0S NiK0LiC Day 1,483, 04:38

da sam ti vote i sub ali nisam procita nista smorilo me na pocetak kad sam vidio koliko teksta ima da se cita 😁

Shkupi CASUAL
Shkupi CASUAL Day 1,483, 04:39

Mensudin, neprijatelj u mom clanku je "ratni neprijatelj" iz igrice ili ovo u drugom dijelu, Otomansko carstvo koje nam tad i jeste bilo RL neprijatelj : )

Partigiano Giovanni
Partigiano Giovanni Day 1,483, 04:54

Bosna do Skadar 😃

Salahudin el Ajub
Salahudin el Ajub Day 1,483, 04:56

o/

Serbia Forever
Serbia Forever Day 1,483, 04:57

No Vote, podaci u "Bitka na Fundinu" netacni : (((

Boskoo
Boskoo Day 1,483, 04:57

Gazi Vucino, vote ka kuca o/

Osvanuce Rujna zora..

Lady Aurora
Lady Aurora Day 1,483, 05:01

Bravo Le0, jedan od najbolje napisanih clanaka, koje sam procitala! o7

sasapg
sasapg Day 1,483, 05:02

Mensudine ne sjekiraj se, igramo se : )
Sto se prvog brisanja tice, opet ste vi nas napali pa se mi odbranili i uspjeli da vas brisemo. Igramo se igramo, mada mislim poslije ovog rata da ce vam trebati malo vremena da se oporavite 😛

ElectraBIH
ElectraBIH Day 1,483, 05:04

Pozdrav iz eBiH!

neenad
neenad Day 1,483, 05:04

vote sub s o/

sasapg
sasapg Day 1,483, 05:12

Electra nasli smo junaka za te. Bice dobro vjencanje : )

GorskiCar1
GorskiCar1 Day 1,483, 05:17

"Bez muke se pjesna ne ispoja,
bez muke se sablja ne sakova !"

o7

Emperor of Doclea
Emperor of Doclea Day 1,483, 05:41

Vote o7

Boj na Vučjem dolu nije što mu zbore no no vitež Crne Gore, ja sam bio proputova pute s mačevima sablju ljutu ***cukaš*** 😃

IgorMilic7
IgorMilic7 Day 1,483, 06:30

Sasa nemoj opet Krsta e ce krenut na nas kao Viki sto sad jurisa , da nam se osveti zbog Krsta xD

Rammstein No1
Rammstein No1 Day 1,483, 06:54

ima vilusa i grahova, ima vote : P

Tvrtkovic
Tvrtkovic Day 1,483, 07:01

ovim ratom nasa draga Bosna je vracena u svoje historijske granice. Sandzak, Sutorina i Herceg Novi su oslobodjeni od okupatora 😉

Boro_Nk
Boro_Nk Day 1,483, 07:15

Vraticemo se mi! o9 Crnogorci,puske na ramena!

Wandal 90
Wandal 90 Day 1,483, 08:07

Onda pojaha konja i s krstom u lijevoj, a mačem u desnoj ruci, povede Crnogorce na juriš.

Naježih se...

GambiTct
GambiTct Day 1,483, 08:57

Hahaha, ''Bosna je vracena u istorijske granice? '' Pravo na te granice ste izgubili onda kad i kraljevinu i vjeru.

Adelboden
Adelboden Day 1,483, 09:17

Ja ... vjerujem u ljubav xD

StreakyTyphus
StreakyTyphus Day 1,483, 09:30

o/

Manijaci
Manijaci Day 1,483, 10:00

nemate šanse protiv nas armije bih

Montenegro Eagle
Montenegro Eagle Day 1,483, 10:14

Kakva Labudova muda kakva prdnjava od pisanja.
Ajde jadan saberi se dje Guslare u isto trpas!

Oslobodicemo se no sto!

The Dicktator
The Dicktator Day 1,483, 10:48

Vote 07

Izengard
Izengard Day 1,483, 11:05

ja ovaj clanak ne procitah jer da sam ga citao ocorio bih,sigurno je bilo nekakvih dosadnih prica.O crnogorskom takozvanom junastvu u borbi protiv Turaka,hajde ga sad pokazite ako mozete pobijedite armiju Bosne i Hercegovine,ili ce mo vas mi drzati pod okupacijom 500 godina kao i Turci.

Zamiir
Zamiir Day 1,483, 11:15

BOSNA:heart:

Serbia Forever
Serbia Forever Day 1,483, 11:56

@Tvrtkovicu prije svega, ti se "junace" vrni' u prvobitnu vjeru xD

LIBERALNK
LIBERALNK Day 1,483, 11:57

iznegard veoma ti je glup govor

Igor Pilic
Igor Pilic Day 1,483, 12:17

Kad procitam ovaj clanak i vidim turske gubite, stvarno ne mogu da verujem da neko toliko nije imao talenta za ratovanje. Da su Crngorci imali tenkove M84 ne bi ih vise uspeli pobiti.

Thorin18 Day 1,483, 12:23

Comment deleted

Tvrtkovic
Tvrtkovic Day 1,483, 12:49

@Serbia Forever - koju? Katolicanstvo ili Crkvu Bosansku? Ili da se i ti i ja vratimo nasoj prvobitnoj vjeri: slavenskom paganstvu? Jer je to prvobitna vjera i tebi i meni... Procitaj sta vise od "Gorskog Vijenca".

Petar23
Petar23 Day 1,483, 12:56

o7

IvanNiksic
IvanNiksic Day 1,483, 13:07

moram vote jače je od mene

ana pg
ana pg Day 1,483, 14:07

mm 🙂 bravo

Shkupi CASUAL
Shkupi CASUAL Day 1,483, 15:45

Ajde neka troll na članak....znam da ima popaljenih njabova što na obje strane, većinom djece koja ni ne razmišljaju još uvijek svojom glavom,
tako da ako nemate nešto pametno da kažete, bolje se ne brukajte i ne unižavajte mišljenje o svojoj eDržavi. 🙂

VasoCG
VasoCG Day 1,483, 16:54

Svaka cast za clanak, procitajte ga svi jos jednom i recite mi sto nam je trebala Turska za saveznika?!?

Serbia Forever
Serbia Forever Day 1,483, 17:11

@Tvrtkovic jeste, slovenskom paganstvu, ili ti slovenskom mnogobostvu, kako goj' oces, samo se vrci xD

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.