Ambient on/off

Join the new world

 

Happy Birthday Lenin! С Днем Рождения Ленина!

Day 1,979, 23:12 Published in Cyprus Turkey by Vasili Zaytsev

Today is the 143rd birthday of comrade Vladimir Ilyich Ulyanov aka Lenin.

Lenin was a Russian communist revolutionary, politician and political theorist. He served as the leader of the Russian SFSR from 1917, and then concurrently as Premier of the Soviet Union from 1922, until his death. Politically a Marxist, his theoretical contributions to Marxist thought are known as Leninism, which coupled with Marxian economic theory have collectively come to be known as Marxism–Leninism.

Born to a wealthy middle-class family in Simbirsk, Lenin gained an interest in revolutionary leftist politics following the execution of his brother in 1887. Briefly attending the University of Kazan, he was ejected for his involvement in anti-Tsarist protests, devoting the following years to gaining a law degree and to radical politics, becoming a Marxist. In 1893 he moved to St. Petersburg, becoming a senior figure within the League of Struggle for the Emancipation of the Working Class. Arrested for sedition and exiled to Siberia for three years, he married Nadezhda Krupskaya, and fled to Western Europe, living in Germany, England and Switzerland. Following the February Revolution of 1917, in which the Tsar was overthrown and a provisional government took power, he returned home.

As the leader of the Bolshevik faction of the Russian Social Democratic Labour Party, he took a senior role in orchestrating the October Revolution in 1917, which led to the overthrow of the Russian Provisional Government and the establishment of the Russian Socialist Federative Soviet Republic, the world's first constitutionally socialist state. Immediately afterwards, Lenin proceeded to implement socialist reforms, including the transfer of estates and crown lands to workers' soviets. Faced with the threat of German invasion, he argued that Russia should immediately sign a peace treaty—which led to Russia's exit from the First World War. In 1921 Lenin proposed the New Economic Policy, a system of state capitalism that started the process of industrialisation and recovery from the Russian Civil War. In 1922, the Russian SFSR joined former territories of the Russian Empire in becoming the Soviet Union, with Lenin as its leader. The Bolshevik faction later became the Communist Party of the Soviet Union, which acted as a vanguard party presiding over a single-party dictatorship of the proletariat.

After his death, Marxism–Leninism developed into a variety of schools of thought, namely Stalinism, Trotskyism and Maoism. Lenin remains a controversial and highly divisive world figure. Detractors have labelled him a dictator whose administration oversaw multiple human rights abuses, but supporters have countered this criticism citing the limitations on his power and have promoted him as a champion of the working class. He has had a significant influence on the international Communist movement and was one of the most influential figures of the 20th century.

Happy brithday comrade Lenin!


Bugün Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin’in 143. doğum günü. İşte sosyalizmin 20. yüzyıla damga vurmasında büyük katkısı olan Lenin'in kişisel ve politik yaşamındaki kırılma noktalarından bazıları...

İlk yıllar
Vladimir İlyiç Ulyanov, 22 Nisan 1870 yılında Simbirsk’de doğdu. Babası devlet memuru olan Lenin’in abisi Aleksandr İlyiç Ulyanov Rus Çarı III. Aleksandr’a yönelik suikaste katıldığı için idam edilir.

Kazan Üniversitesi’nde hukuk eğitimi alırken, öğrenci gösterilerine katılan Vladimir İlyiç tutuklanır. Üniversiteden atıldıktan sonra, 1891 yılında avukatlık yapmak üzere lisans alır.

Lenin abisi Alexandr sayesinde Marx’la tanışır. Marx’ın Kapital’ini ilk olarak abisinde görür.

Abi Aleksandr devrimci kimliği ile kardeş Vladimir üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ancak Aleksandr’ın Çar III. Aleksandr’a dönük suikastte yer aldıktan sonra tutuklanıp idam edilmesi Vladimir’in hayatında bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Aynı zamanda kızkardeşi Anna Ulyanova da tutuklanmıştır.

Üniversite yılları
Vladimir Ulyanov’un aktif siyasal mücadele dahil oluşu hukuk eğitimi aldığı üniversitede gerçekleşir. Politik faaliyetlerinden dolayı üniversitede iken tutuklanır, eğitimini yarıda bırakır. Bir yıllık sürgünün ardından, Kazan şehrine yerleşir. Burada Marksistlerle tanışan Lenin bir yandan da başta “Kapital” olmak üzere Marx’ın eserlerini incelemektedir.

1891 yılında Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesinden diplomasını alır. Politik faaliyetlerini sürdüren Lenin, işçi ve köylülerin devrimci ittifakına dayalı bir mücadelenin savunuculuğunu yapmaktadır. 1894 yılında Nadejda Kurpskaya ile tanışan Lenin, 1895’te tutuklanır. 14 ay hapishanede kalır ancak çalışmalarını burada da sürdürür. Daha sonra sürgünle cezalandırılarak Sibirya’ya gönderilir. 1897 – 1900 arasında geçen sürgün yaşamının ardından, Rusya’dan ayrılır. 1898’de Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDİP) kurulur. Aynı yıl Lenin ve Krupskaya evlenirler.

Leninist çizginin inşası
1900 yılı Aralık ayında yayın hayatına başlayan Iskra (Kıvılcım) Lenin’in siyasal yaşamında önemli dönemeçlerden birini oluşturmaktadır. RSDİP’in 1903 yılında yapılan II. Kongresinde “parti üyeliği”nin koşulları üzerine yaşanan tartışma, Menşevik Bolşevik ayrımını beraberinde getirdi.

Lenin, Bolşevik kanadın başını çekiyordu ve parti içinde Menşeviklere karşı mücadele yürütüyordu. Bolşeviklere göre, parti üyesi, bir parti örgütünde veya partinin yönettiği bir örgütte fiilen çalışma yapmalıydı.

Rusya’da 1905 yılında yaşanan devrimin ardından, RSDİP’in III. Kongresi toplanır. Lenin bu kongrede devrimin hız kesmeden devam etmesinden yana tavır koyar. 1905 yılı Kasım ayında Rusya’ya dönen Lenin, 1905 ayaklanmasını başarısız bulan Menşeviklerin karşısına, daha ileri bir devrimin provasının yaşandığını savunarak çıkar.

Bolşevikler ve Menşevikler, Nisan 1906’da Stockholm’de birleşme kongresi toplamasının ardından, 1907’de Londra’da toplanan V. Kongre ile Bolşevikler siyasi tezlerini kabul ettirirler. Lenin 1907’de Sosyalist Enternasyonel’in Stuttgart Kongresine katılarak savaş durumunda, savaşı devrime çevirmenin olanakları üzerinde durulması gerektiğini savunur.

Aralık 1907’de Cenevre’ye yerleşen Lenin, zorlu bir süreçle baş etmek zorunda kalır. Yoğun baskıların yaşandığı bu dönemde mücadele açısından bir geriye çekiliş yaşanmaktadır. Lenin birkaç yıl sonra durumu şu sözlerle özetlemektedir: “Bir yenilgiye uğrayan bütün devrimci veya muhalif partilerin içinden, en düzenli bir şekilde geriye çekilenler, ordularına en az kayıp verdirenler, Bolşevikler olmuştur.”

Savaştan devrim çıkarmak
Ocak 1912’de RSDİP’in VI. Kongresinde Lenin, Rusya’da gizli parti örgütlerinin kuruluşunu, bunların etrafına da elden geldiği kadar geniş legal örgütlerin yer almasını savunur. 1912 Nisan ayında yasal olarak kurulan Pravda’da yazmaya başlar.

1914’te İsviçre’ye geçmek zorunda kalır, Eylül ayında Bern civarında bir ormanda, savaş sırasındaki ilk Bolşevik toplantsını yapar. Bolşevikler, işçi sınıfının savaştan bir çıkarı olmadığını ve burjuvazinin kesinlikle desteklenmemesi gerektiğini savunmaktadır. Savaş yıllarında Lenin’i, aynı zamanda da Bolşevikleri zor günler beklemektedir.

Ağustos 1915’de Avrupa sosyalist partilerinin sol azınlıkları bir araya gelerek “Zimmerwald Konferansı”nı toplarlar. Bu toplantının ardından, 1916 Mayısında yapılan ikinci Konferansta Lenin’in etkisi iyice hissedilmiştir. Lenin işçi sınıfının barışçıl söylemlerle pasifize edilmesine karşı savaş açmıştır.

Nisan 1917’de İsviçre’den ayrılan Lenin, ünlü “Nisan Tezleri”ni yapılan toplantıda Bolşeviklere sunar. Burjuva Hükümet ve işçilerin Sovyet örgütlenmesini iki ayrı iktidar olarak tarif eden Lenin, tüm iktidarın Sovyetlere geçmesi için mücadele çağrısı yapar.

Ekim (6 Kasım) 1917’de Hükümetin Bolşeviklere yönelik engelleme girişimlerine rağmen, santraller, garlar ve köprüler ayaklanan Bolşeviklerin kontrolündedir. Artık Rusya’da yepyeni bir dönem başlamıştır. Lenin’in önderliğinde Sovyet Rusya, 1918’de savaştan çekilir. Artık Sovyet iktidarı iç savaşla baş etmek zorundadır.

Devrimden sonra
Mart 1919’da Kremlin Sarayında, Komünist Enternasyonel’in (Komintern) kuruluş toplantısı yapılır. Lenin bir yandan da ülkenin ekonomik kaynaklarının kamusal denetime geçmesi için yapılacak düzenlemeleri planlamaktadır.

1920 Aralık ayında Lenin, Sovyetlerin VIII. Kongresinde ekonominin yeniden teşkilatlanması ve gelişmesi için hazırladığı planı sunar. GOELRO ( Rusyanın Elektirkleşmesi için Devlet Planı) olarak bilinen bu çalışma Lenin’in başkanlığında 200 uzman tarafından hazırlanır. Daha sonra gelen Yeni Ekonomik Plan (NEP) döneminde de Lenin süreci yakından takip ederek, yazılı üretimlerde bulunur.

Kasım 1922’de Komünist Enternasyonel’in IV. Toplantısında söz alan Lenin NEP’in bilançosunu çıkararak, “İspat ettik ki, Devlet olarak emtianın (metalar) dolanımını örgütleyebilir, tarımı da sanayii de geliştirebilir, ileri gidebiliriz” der.

Halkla son buluşması Kasım 1922’de Moskova Sovyetine hitaben yaptığı konuşma olan Lenin, burada şu sözleri sarf eder: “Sosyalizmi gündelik hayata soktuk, kendimizi onda bulabilmeliyiz. İşte bugünkü görevimiz, dönemimizin görevi.”

12 Aralık 1922’de Lenin son kez Kremlin’deki yazıhanesinde çalışa da, 1923 başında bazı makaleleri dikte edebildi. Lenin, 21 Ocak 1924’te Gorki kentinde öldü.

(soL – Haber Merkezi)

 

Comments

Vasili Zaytsev
Vasili Zaytsev Day 1,979, 23:14

no pirinç, eat cake

Boy Pick Up
Boy Pick Up Day 1,980, 01:20

o7

LAZOLARIN BABASI
LAZOLARIN BABASI Day 1,980, 01:29

cok yasa buyuk baskan lenın stalın engenls trockı marx

TheTrooper69
TheTrooper69 Day 1,980, 03:26

Љенин е во Финска...

P0LGARD
P0LGARD Day 1,980, 03:39

oylandı

WindSailor
WindSailor Day 1,980, 04:32

Büyük adamdı. Hatası Stalini engelleyememesiydi. Stain ve sonrasında, totaliter bir rejime dönüştü eseri malesef.

GSmyrlof
GSmyrlof Day 1,980, 05:15

Voted!

EricHobsbawn
EricHobsbawn Day 1,980, 05:45

+ 1 Voted

xam xam
xam xam Day 1,980, 07:02

what lenin what lennon

Rauf Raif Denktas
Rauf Raif Denktas Day 1,980, 07:22

happy birthday adolf hitler

Asalturk1
Asalturk1 Day 1,980, 07:31

Hail Militarism xdxd

samurai96
samurai96 Day 1,980, 07:49

happy birthday lenin,
rest in peace anti-militarism & humanism.

Kutluk Bilge Kul Anarsist
Kutluk Bilge Kul Anarsist Day 1,981, 06:04

vv

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.