Guerrilla Challenge THE BET - ROM vs HUN

Day 2,060, 07:21 Published in Romania Romania by BraveHearts Romania
[RO version]/[EN version below]

Trecute sunt vremurile în care războaiele dintre România și Ungaria țineau capul de afiș al luptelor din eRepublik. eLumea s-a schimbat, alianțele la fel, dar rivalitatea a rămas aceeași.

De aceea, noi românii îi provocăm pe maghiari la un concurs, primul după multă vreme, un concurs de lupte de Gherila:Unde? Pe Clopoyaur TV

Când? Marți, 16 iulie de la orele 21.30 (11.30 eRep time sau 20.30 Hungarian time)How? România își alege cei mai buni 10 luptători de Guerrilla, iar Ungaria o face la fel. Ne duelăm pe parcursul a 5 runde la semnalul dat live de Clopoyaur pe stream. Iar la final, cel care adună mai multe puncte câștigă lupta orgoliilor.Care e miza? Clopoyaur TV, ca și organizator pune la bătaie 25.000 RON premiu pentru echipa câștigătoare.
Echipa României pune la bătaie 100 Gold.
Ne așteptăm ca echipa maghiară să facă la fel.

Câștigătorii iau tot, adică peste 300 de GOLD.
Premiul ar putea crește dacă apar sponsori doritori să contribuie.
1. Fiecare țară este reprezentată de o echipă de 10 jucători, neapărat de naționalitate română/maghiară, chiar dacă au cetățenie în altă țară.

2. Fiecare țară își alege un lider care alcătuiește echipa.

3. Întrecerea se desfășoară astfel:
a) Se dau 5 runde de lupte, la semnalul lui Clopoyaur pe Clopoyaur TV. După fiecare luptă jucătorii fac un screenshot cu rezultatul luptei în care să se distingă clar rezultatul luptei și ora eRepublik de deasupra și completează un formular iar apoi trebuie să poseteze rezultatul luptei pe feed-ul eRepublik. Fiecare jucător are la dispoziție 12 minute pentru a face acest lucru.
Rezultatul luptei se punctează astfel:
- 1,25 puncte pentru o victorie la un adversar cu strength mai mare
- 1 punct pentru o victorie la un adversar cu strength mai mic
- 0,01 puncte pentru o înfrangere
- 1,50 puncte pentru o victorie directă cu un jucător din echipa adversă
c) Se acordă bonusuri de punctaj astfel:
- 1 punct pentru echipă dacă într-o rundă echipa reușește să adune minim 10 puncte
- 1 punct pentru fiecare jucător care dă luptele din concurs în mod consecutiv (dacă nu dau lupte suplimentare în timpul concursului)

4. Reguli cu privire la situația ”Enemy has fled”
- Dacă primiți acest mesaj fără a vă angaja în luptă cu adversarul (de pe ecranul de intrare) trebuie să dați din nou alte 5 lupte și să căutați un alt adversar. Aceasta situație nu oferă concurentului niciun punct în concurs.
- Daca primiți acest mesaj în timpul luptei, atunci faceți screenshot cu momentul în care ați primit mesajul. Veți primi în concurs 1 punct, indiferent de streangth-ul adversarului.

5. Fiecare echipă va avea desemnat un arbitru care să le urmărească corectitudinea și să le valideze rezultatele. Fiecare component al echipei va trebui să adauge în lista de prieteni pe arbitrul echipei sale, are obligativitatea să posteze pe feed-ul eRepublik rezultatul luptei și va trebui să completeze formularul arbitrului respectiv.

6. Clasamentul final se face în ordinea punctajului. În caz de egalitate perfectă se mai organizează runde de baraj până echipele se departajează.

7. Arbitri pot aplica penalități jucătorilor de câte 0,5 puncte/rundă în următoarele situații:
- indicarea greșita a rezultatului luptei (Exemplu: Victorie în loc de înfrangere)
- completarea voită de mai multe ori a formularului în aceea?i rundă
- lipsa postării pe feed a rezultatului
- completarea formularului greșit (la un alt arbitru decât cel desemnat echipei).

8. Premiile se trimit căpitanului de echipă al țării câștigătoare.

9. Organizatorul înscrie în concurs pentru fiecare țară jucătorii comunicați de liderul echipei. Pentru ca înscrierea să fie validă lista trebuie trimisă lui Clopoyaur, până marti, la ora 10 dimineața.
Din motive subiective, este posibil ca unii din componenții echipei să devină subit indisponibili, de aceea, fiecărei echipe i se permit două modificări în intervalul orar 10-21 în ziua de marți. Marți, după ora 21, nu se mai pot face modificări în echipe. Organizatorul poate refuza înscrierea unui jucător într-o echipă dacă constată că acel jucător nu are naționalitatea echipei pentru care dorește să concureze.

10. Orice tentativă de înșelăciune în concurs (fake printscreen, etc) se pedepsește cu excluderea jucătorului din concurs și penalizarea echipei cu 5 puncte. Deciziile în această privință sunt luate exclusiv de organizator și nu se supun ulterior discuției.

11. Concursul se poate amâna sau anula din motive obiective (găina decapitată, imposibilitatea lui Clopoyaur de a face streaming, calamități naturale, etc).

12. Prin înscrierea în concurs, concurenții sunt de acord să respecte aceste reguli


Let the games begin!

EN version

Gone are the times when the wars between Romania and Hungary were the most important one in eRepublik. eWorld has changed, alliances alike, but the rivalry between these nations stayed the same.

This is why, the Romanians are challanging Hungarians to a contest, the first after a long time, a Guerrila Fights competition:Where? On Clopoyaur TV

What is Clopoyaur TV? It is an online interactive live TV show about eRepublick hosted by the player Clopoyaur. The viewers can interact with eachother and with the host through the chat while exploring the gameplay and features of eRepublik. The stream TV goes live during the week days around 20:30 Central European Time. You can join the fun by accessing http://www.twitch.tv/clopoyaur.

When? Tuesday, July 16th from 21.30 RO time (11.30 eRep time or 20.30 Hungarian time)How? România picks its best 10 guerrila fighters, Hungary does the same. We fight in 5 rounds on the signal gaved by Clopoyaur on its stream. At the end, the nation that gathers the most points wins the competition.What is the stake? Clopoyaur TV, as organizer offers 25.000 cc as prize for the winning team.
The Romanian team puts 100 Gold on the line.
We expect the Hungarian team to do the same.

The winners take all, meaning over 300 Gold.
The prize could be bigger, if sponsors want to contribute.


1. Each country is represented by a team of 10 players, They must have the Romanian/Hungarian nationality, even if due to ingame reasons they have a different citizenship.

2. Every nation picks a leader that makes the team.

3. The contest goes like this:
a) Everything takes place on Clopoyaur TV. There will be 5 rounds, started by the signal gaved LIVE by Clopoyaur on his stream. Each player gives one fight per round. After each fight, the players makes a screenshot with the battle result where the name of the opponent, the battle result and the eRepublik time must be visible and to complete a form with these data. Also, they have to post the battle result on the eRepublik feed. Every player has 12 minutes to fullfill these tasks in each round.
This is how the points are awarded:
- 1,25 points for a victory to an opponent with bigger strength
- 1 point to a victory to an opponent with smaller strength
- 0,01 points for a defeat
- 1,50 points for a direct victory against somebody from the other team
c) Bonus point are awarded like this:
- 1 point/round for the team that manages to gather at least 10 points in a round
- 1 point for each player at the end of the contest if fights are made one after another (consecutive fights), meaning no additional fights are made during the contest.

4. Rules regarding the ”Enemy has fled” situation
- If this message appears before engaging the enemy you must click OK make another series of 5 normal fights anf find another opponent for Guerrila Fights. This situation offers the player no points in the competition.
- If this message appears after engaging the enemy (example: in round 9 or 10), then you have to make a screenshot with the moment you received that message and post it in the form. For this situation you will received 1 point regardless of the opponent strength.

5. Each team will have a designated referee to watch and validate the results. Each competitor must add his dedicated refferee to his friends list, to fill in the coresponding refferee form and to post the fight result on eRepubklik feed.

6. The final ranking is made taking into consideration the total score. If we have a draw additional rounds are played until we have winner.

7. The refferees can dictate penalties of 0,5 points/round in the following circumstances:
- Wrong indication of the battle result in the form (Example: Victory instead of Defeat)
- Filling the form multiple times in the same round
- Not posting the battle result on eRepublik feed
- Filling the wrong form, on another refferee than the designated one.

8. The prize is handed over to the leader of the winning team.

9. The organizer must receive the team composition from the team leader. The list must be submitted to Clopoyaur before Day Change on Tuesday, July 16th.
From various reasons, it is possible that some of the components to become unavailable, therefore, each team can replace 2 members before Tuesday, 10:00 erep time (21:00 RO time, 20:00 Hu time). After this moment, no changes are allowed in the teams.

10. Any attempt of cheating (fake printscreen, etc.) is penalized with the exclusion from the competition for the cheating player and an additional 5 points penalty for the team. The refferees decisions in these cases are taken on the spot and considered final.

11. The contest can be postponed or canceled due to objective reasons (headless chicken, Clopoyaur is unavailable to make the stream, calamities, etc.).

12. By entering the competition, all players agree to respect the rules.

Let the games begin!