eSrbija napusta PEACE!/eSerbia leaves PEACE!

Day 728, 07:08 Published in Serbia Serbia by eSerbian MoFA


Ovo je obaveštenje za sve građane: eSrbija danas zvanično napušta savez PEACE GC.

Na ovaj težak korak smo se odlučili posle puno planiranja i shvatili smo da je ovo neminovnost i da je do ovog moralo doći pre ili kasnije. Zahvalni smo svim članicama saveza PEACE GC na velikoj pomoći koju su nam pružali od naših početaka i teških vremena pa do danas, zajedno smo se borili i sarađivali, proveli smo sjajne trenutke u ovoj igrici zajedno. Takođe, odlučili smo se na ovaj potez jer PEACE u poslednjem periodu nije bio u stanju da uspešno odgovori na neprijateljse pretnje.

Ovo ne znači da više nećemo sarađivati sa trenutnim i bivšim članovima PEACE-a, već naprotiv. eSrbija nikada neće zaboraviti one koji su joj pomagali, želimo da i dalje imamo prijateljske odnose, kako sa ostalim članovima PEACE-a, tako i sa onima koji su već napustili savez.

eSrbija je odlučila da zatvori jedno lepo poglavlje u ovom virtuelnom svetu i da krene u neku novu, još svetliju budućnost!English version:

This is an announcement to all citizens: eSrbija now officially left the alliance PEACE GC.

We decided for this difficult step after much planning and we realized that this is inevitable and that this had to come sooner or later. We are grateful to all members of the Association PEACE GC on a large support they provided to us from our beginnings and difficult times until today, together we have fought and worked, we spent great moments in this game together. Also, we decided on this move because the PEACE in the last period was not able to successfully respond to hostile threats.

This does not mean that we will not work with current and former members of the PEACE, but on the contrary. eSerbia will never forget those who helped her, we want to continue to have friendly relations both with other members of the PEACE, and those who have already left the alliance.

eSrbija decided to close one chapter in this beautiful virtual world and move into a new, even brighter future!AND FOR LAST TIME:

PEACE AT HOME! PEACE IN THE WORLD

ministar inostranih poslova
Andreja Djuric
i zamenik ministra inostranih poslova
bog wolverine markovic


PS:Posebno se zahvaljujem deychi sto je pomogao oko pisanja clanka