Ambient on/off

Join the new world

 

ElGorro for President

Day 1,840, 04:15 Published in Netherlands Netherlands by ElGorro
[English Version Below]Beste Burgers van eNederland,

Ik heb besloten mijzelf verkiesbaar te stellen als Country President voor komende maand.

Waarom? Omdat ik denk dat zaken anders of beter moeten!Een greep uit mijn plannen:

- Back on the Map -
Mijn belangrijkste doel is er voor zorgen dat we weer eigen regio's krijgen. Het belangrijkst is dat Nederland zo groot en sterk mogelijk op de kaart terug komt. Ik zal elke mogelijkheid aangrijpen om dit doel te bereiken. Tijdens eerdere regeringen onder mijn verantwoording hebben we voor soortgelijke uitdagingen gestaan. Vandaar dat ik vertrouwen heb om dit aan te pakken.

- Panem et circenses -
eNederland is aan het 'inkakken'. Leuke acties moeten worden bedacht om de community actief te houden. Ik denk bijvoorbeeld aan onverwachts een kwartier supplies uitdelen aan Nederlanders die op dat moment actief in de IRC kanalen aanwezig zijn.

- Aanstellen van Actieve Ministers -
Alleen aanstellen van Ministers die echt tijd hebben voor de functie. Mocht tijdens de termijn blijken dat dit niet het geval is, moet bijvoorbeeld overwogen worden, de Staats Secretaris meer verantwoordelijkheid te geven.

- Proactief beleid wat betreft de financiering van Supplies en Communes -
De huidige communes draaien uit op een verlies. Om dit op te lossen moet er een goede rekensom gemaakt worden naar de kosten. Een deel van de gemaakte wapens moet worden verkocht om voor een deel raws in te kopen en voor een ander deel te sparen voor grotere uitgaven, zoals Raw companies of Upgrades.

Wat al lang mist is een proactief beleid op de communes. Er wordt pas nagedacht over het upgraden van de Staatsbedrijven als de aanbieding van Plato al op de mat ligt. In die korte tijd kan een upgrade nooit meer worden uitgevoerd en loopt Nederland weer opnieuw achter de feiten aan.

- De bevolking meer betrekken bij besluitvoering -
De regering besluit nu veels te veel achter de schermen. De burgers moeten veel vaker worden betrokken bij beslissingen. Dit kan makkelijk worden gedaan door meer ingame artikels en Referendums te organiseren.

- Coaching -
Door de invoering van het nieuwe ingame Coaching programma van eRepublik, zullen de huidige Coaching programma's onder de loep genomen moeten worden en worden bijgesteld.

- Niets veranderen wat niet stuk is -

Wil je meedoen? Dan kan je ook alvast solliciteren via http://tinyurl.com/elgorro3
Ook staan we open voor goede ideeën. Als je wil bijdragen, neem dan even contact op!

"I have one speed, I have one gear: go!"
Charlie Sheen


Met vriendelijke groet,

ElGorro

Stem ElGorro! Anders komt de Sint je halen!
Dear Citizens of eNetherlands,

I have decided to run for Country President for next month.

Why? Just because some things needs to be changed or improved!Some of my plans:

- Back on the Map -
My most important goal will be to get regions back on the map. The most important thing, that the Netherlands will be on the map as big and strong as possible. I will do whatever it takes, to achieve that. In previous governments under my responsibilty we had similar challenges. I am most confident to work on this.

- Panem et circenses -
eNetherlands is slowly falling asleep. We need some cool programs, to keep the community active. I am thinking for example on giving supplies unexpectedly to everyone who has a Dutch Citizenship and is active on the IRC channel during e.g. 15 minutens.

- Only Appoint Active Ministers -
I want to only assign Ministers who are active. If this will be a problem during the term, I will consider, giving the State Secretary more power and responsibility.

- Proactive Management on Finance of Supplies and Communes -
The current communes we have is on a loss. To solve it, we should do the math better. A part of the created weapons should be sold, so there are funds available to buy raw material and save for larger spendings, like Raw companies or upgrades.

What should be there for long time, is proactive management on the communes. We start thinking on upgrades of State Companies, just after Plato releases the upgrade plans. In that short period, we are unable to upgrade and we have to wait until enough gold is transferred to the state companies.

- Involve the people more to decision of the Government -
The government is acting way too much behind curtains. Citizens should be involved by descissions more often. This can be done easily by publishing more articles or organizing Referendums

- Coaching -
Because of the implementation of the new ingame Coaching program of eRepublik, we should evaluate the current programs we have and alter them where necessary.

- Don't change anything that is not broken -

Do you want to join? You can allready apply via http://tinyurl.com/elgorro3
We also need some fresh new ideas. If you want to contribute, please contact me!

"I have one speed, I have one gear: go!"
Charlie Sheen


With kind regards,

ElGorro

Vote ElGorro! Otherwise the Sint will come and get you!


 

Comments

xenophob Day 1,840, 05:35

Comment deleted

Bernard Hoffington
Bernard Hoffington Day 1,840, 07:02

good luck elgorro!

M. de Ruyter
M. de Ruyter Day 1,841, 04:50

lol, this is the same as your frst one, and you're complaining about mine? lol

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.