Ambient on/off

Join the new world

 

ElGorro for President #2

Day 1,837, 05:34 Published in Netherlands Netherlands by ElGorro
[English Version Below]Beste Burgers van eNederland,

Ik heb besloten mijzelf verkiesbaar te stellen als Country President voor komende maand.

Waarom? Omdat ik denk dat zaken anders of beter moeten!Zoals te lezen is in mijn eerste artikel, vind ik dat meer mensen moeten worden betrokken bij de besluiten die de regering neemt.

Een tweetal maatregelen die ik hiervoor sowieso zal nemen zijn het invoeren van een ideeënbus en de herinvoering van Ask! your President. Dit laatste was een initiatief van oud President NoTie112. In neem deze graag over, mocht ik gekozen worden als de nieuwe President. Het idee is dat mensen al hun vragen kunnen sturen naar de President en dat de President een aantal keer een artikel zal schrijven met deze vragen en bijbehorende antwoorden.

De ideeënbus heb ik alvast geopend. Heb je goede ideeën, laat ze dan achter via de volgende link, zodat we direct na de verkiezingen mee aan de slag kunnen!

http://tinyurl.com/eNLideeenbusWil je meedoen? Dan kan je ook alvast solliciteren via http://tinyurl.com/elgorro3

"I have one speed, I have one gear: go!"
Charlie Sheen


Met vriendelijke groet,

ElGorro

Stem ElGorro! Anders komt de Sint je halen!
Dear Citizens of eNetherlands,

I have decided to run for Country President for next month.

Why? Just because some things needs to be changed or improved!One of my plans is to involve more people with the governments decisions, as you can read in my first article.

Two plans I want to implement anyway are a suggestionbox and the implementation of Ask! your President. Last was something former President NoTie112 worked on. I really like to adopt this idea if I get elected as the next President. The idea is people can send questions to the President and those questions with their answers will be publiced a couple of times during the term.

I allready opened the suggestion box. If you have good suggestions, please drop them via the link below, so we can start work on it directly after the elections!

http://tinyurl.com/eNLideeenbusDo you want to join? You can allready apply via http://tinyurl.com/elgorro3

"I have one speed, I have one gear: go!"
Charlie Sheen


With kind regards,

ElGorro

Vote ElGorro! Otherwise the Sint will come and get you! 

Comments

Sleep is for the weak
Sleep is for the weak Day 1,837, 05:36

Gonna be tight race between two great guys, you and VanSpjick, whoever wins you have big friend in Ireland.

Good luck!

Fhaemita The Apostate
Fhaemita The Apostate Day 1,837, 05:36

Success !!

ElGorro
ElGorro Day 1,837, 05:40

Thanks!

Aedolf Hitler
Aedolf Hitler Day 1,837, 11:51

You have my vote, my primate friend.

Reinier Claeszen
Reinier Claeszen Day 1,837, 13:44

Those are our plans? An ideabox and ask your CP? It is always possible to ask your CP; just send him a PM. 😉

The Irish William Wallace
The Irish William Wallace Day 1,837, 15:46

Gonna be a tight race between you, van, and me. Good luck

Joshua Morriseau
Joshua Morriseau Day 1,837, 20:30

I like your question idea, its like a suggestion box. Good thing to have.

Cesare Vino
Cesare Vino Day 1,838, 00:57

Good luck from France !

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.