Eesti astub PEACE GC-st välja / Estonia resign from PEACE GC

Day 730, 12:13 Published in Estonia Estonia by s33vald

Austatud maailm!

Eesti Riigikogu on otsustanud astuda välja PEACE GC-st. Eesti riik on nüüd ametlikult mitte PEACE GC liige.

s33vald
Eesti president

Dear World!

Estonia Parliament / Congress has decided to resign from PEACE GC. Estonia is now officially non-PEACE member.

s33vald
President of Estonia