EDEN members' Baby Booms based on lies???

Day 709, 18:39 Published in Serbia Serbia by KeeBMeisteR

>>[EN]<<


Hello dear readers!

In this number of the newspaper we will talk about the "Baby Boom", because it's something what every country has as a goal and wants very much.

As you know, "Baby Boom" is a huge growth of the country's population in a short period of time.

We already had many baby-booms so we are there where we are...fourth country with 13549 citizens which is a very good number. But we know that we can even more! Therefore we are struggling to bring as many players as we can, and be even stronger and better in this virtual world.

The biggest thanks for bringing a large number of players, we owe to eresident of eSerbia, Lipec! He indepted us once more with his dedication and loyality to eSerbia, and with his efforts to represent eSerbia in the best light to our RL media!

So i invite all of you, if not allready, to support all initiatives about bringing new players!

And now the part that made me most to write this article, and that is the Baby Boom program of our dear neighbors who used dirty tricks and methods, thinking that it would ultimately result in a lot of new players!
About this country there is not much to say. These are our DEAREST neighbors, and I hope we are theirs, too! They are primarily responsible for our Baby Boom's, because we were under their occupation which forced many Serbs to play this game! I hereby sincerely thank them!

However, what I was very attracted with is the article, which came out in the croatian RL newspaper "Jutarnji list", in which they expressed a lot of false data, or better to say - lies.

Look for yourself, and you'll see, especially this interesting image, in which they presented eSerbia as occupiers of eCroatia and as we left them, it seems, just a little territory around Split and Dubrovnik (just to have possibility for bathing in the sea 😛)!


...YEAH, Serbia came through to the sea, but just in croatian press.

From the article I'll extract a part that is most interesting for me! I quote: "To survive, eCroatia needs new players and therefore are all invited to join the defense and saving of honor of their virtual homeland." ...I don't know, does it just seems to me, or we, the Serbs are so angry people and vandals, so they need help???

In this eRepublik article, they called Romanians and Poles to help them!
This is certainly after eCroatia our most exciting neighbor! With them we in RL survived many sessions and also, in a special way, the are very dear to us!

In this country, they also use as eCroatia untruths and lies in order to bring new players! As you can see yourself in this article, lies are all one to the other!

Here are a few parts of this very interesting article...
"Today eRepublik offers to players 50 countries, of which the most attractive is Bosnia and Herzegovina!"...LOL!

They also say that the Serbs were the biggest losers in eB&H and needlessly provoke nationalism and quarrels of these two people!
After all this, I really lost the text and do not know how someone does fall such nonsense on mind - in this way to bring a large number of players!

But let them see our RL press and media, to see how it works, and how to represent thir homeland in the right way!

Articles in Serbian newspapers PRESS i 24sata !!!

TV show „INTERFACE“, guest, Lipec...
Part 1 and Part 2 !!!

Finally I would like to thank Zaeban Covek to help with translation into English!

And now all MASS VOTE to go international and SUB if you think that I deserve! 😉


>>[SRB]<<


Poštovanje dragi čitaoci!

U današnjem broju pozabavićemo se „Baby Boom-om“, jer je to ono što svaka zemlja ima za cilj i najviše želi!

Kao što i sami znate Baby Boom-om se naziva veliki porast stanovništva jedne eDržave u kratkom vremenskom intervalu!

Mi smo do sada imali dosta Baby Boom-a te smo tu, gde jesmo...četvrta eDržava sa 13549 stanovnika što je jako dobar broj, ali mi znamo da možemo i više! Zato se i borimo da dovedemo što veći broj novih igrača, kako bi bili još jači i bolji u ovom virtuelnom svetu!

Najveću zahvalnost za dovodjenje velikog broja igrača, dugujemo exPredsedniku eSrbije, Lipecu! On nas je još jednom zadužio svojim požrtvovanjem i odanosti eSrbiji, kao i svojim naporima, da predstavi našu eSrbiju na najbolji način medijima u RL!

Zato vas sve molim, ukoliko niste, da podržite sve inicijative oko dovođenja novih igrača!!!

A sada sledi deo koji me je najviše naterao da napishem ovaj članak, a to je program Baby Boom-a naših dragih suseda koji se služe prljavim trikovima i metodama, misleći da će na taj način dovesti dosta novih igrača!
O ovoj zemlji ne treba puno govoriti. To su nam NAJDRAŽE komšije, a nadam se da smo i mi njima! Oni su prevashodno zaslužni za naše Baby Boom-ove, tako što smo bili pod njihovom okupacijom i to je nateralo dosta Srba da igraju ovu igru!

Ja im se ovim putem iskreno zahvaljujem!

Međutim, ono što mi je privuklo dosta pažnje je ovaj članak, koji izašao u Jutarnjem listu, u kome je izneto dosta neistinih podataka da ne kažem laži.

Pogledajte i sami, i videćete, a pogotovu je interesentna ova slika kojom su u nivinama predstavili eSrbiju kao okupatora eHrvatske i kako smo im ostavili, izgleda, samo nešto malo teritorije oko Splita i Dubrovnika (čisto da imaju gde da se kupaju u moru 😛 ) !!!


...YEAH! Srbija je izašla na Jadran, ali u Hrvatskom RL "tisku"! 😃

Iz tog članka izdvojiću deo koji mi je najzanimljiviji! Citiram: „Kako bi eHrvatska preživjela potrebni su joj novi igrači i zato su svi pozvani da se priključe i obrane čast svoje virtualne domovine.“ ...ne znam, jel se to meni samo čini, ili smo mi, Srbi toliko besan narod i da smo vandali, te im je potrebna pomoć?!?!

U ovom članku na eRepubliku, oni pozivaju u pomoc Rumune i Poljake!
Ovo je svakako posle eHrvatske najuzbudljuviji sused! Sa njima smo u RL preživeli toliko seansi i takodje su nam na poseban način veoma dragi!

U ovoj zemlji su takodje kao i u eHR poslužili neistinama i lažima u cilju dovodjenja novih igrača! Kao što možete da i sami vidite, u ovom članku stoje, sve same neistine, jedna do druge!

Evo par dela ovog veoma zanimljivog i interesantnog članka...
Danas eRepublik nudi igračima 50 država, od kojih je najatraktivnija Bosna i Hercegovina!” … LOL!

Oni takođe govore kako su Srbi u eBiH najveći gubitnici i bespotrebno izazivaju nacionalizam i svađe ova dva naroda!

Posle svega ovoga, stvarno sam ostao bez teksta i ne znam kako nekome uopšte padaju takve gluposti na pamet I pomisli da će na taj način da dovedu veliki broj igrača!
Nego, nek se ugledaju na nas I nek vide našu RL štampu I medije, da vide kako se to radi, I kako se predstavlja svoja eOtadžbina na pravi način!

Članak u Srpskim novinama PRESS i 24sata !!!

Gostovanje Lipeca u emisiji Interfejs... 1. deo i 2. deo !!!

Na kraju bih hteo da se posebno zahvalim Zaebanom Coveku na pomoći oko prevoda na engleski jezik!

A sada svi MASS VOTE da ode u international i SUB ukoliko mislite da sam zaslužio! 😉

Unapred zahvalan, vaš