Coloring weapons S01E02

Day 3,512, 16:22 Published in Poland Poland by againandagain
Rysunek tygodnia to broń Q2
This week's topic is Q2 weapon.

Ale o co biega? Instrukcja w pierwszym numerze / But what's going on? Full instructions in the first issue of newspaper.


Prace z ubiegłego tygodnia.
Wybierz najlepszy rysunek. Dla zwycięzców nagrody. Głosujemy przez kliknięcie vote na komentarzu z linkiem do obrazka. Bezpośrednie linki do komentarza poniżej
Last week images, vote your favourite picture. Great rewards for top3 pictures. You can vote by clicking vote on comment with link to image. You can find direct link below
vote here for blue (miqel80)
vote here for red (IIKropeK)
vote here for colorful (avrukh)


Proszę o voty, suby i szerzenie kolorowgo szaleństwa wśród swoich e-znajomych.
Please vote, sub and share this colorful madness with your e-friends.