Ambient on/off

Join the new world

 

Central Europe - day 2293

Day 2,293, 13:09 Published in Poland Serbia by Jack JocksonDay 2293Poland won an important battle in Saxony. Slovenia, although it cut Poland's resources for a while, was severely beaten. Iran was beaten.

Polska wygrała ważną bitwę w Saksonii. Słowienia, chociaż odcięła Polskę od surowców na chwilę, została mocno pobita. Iran również.
Asteria is now planning to send in Moldova, same as Iran, to steal our Dutch territories. Yesterday Jack Jockson's 7th Cavalry messed with their plans. Campaign orders were set and I won myself 4 medals in Eastern Netherlands. Our cattle region stays in our hands.

Asteria planuje wysłać Mołdawię, podobnie jak Iran, by odebrać nam nasze holenderskie terytoria. Wczoraj Jack Jockson's 7th Cavalry popsuł im plany. CO było ustawione, a ja wygrałem 4 medale w Eastern Netherlands. Regiony z bydłem pozostały w naszych rękach.

 

Comments

kameroool
kameroool Day 2,293, 13:34

Tak bardzo Google Translate... ;<

BadOne
BadOne Day 2,293, 14:01

;_;

Gregoric
Gregoric Day 2,294, 01:40

I tak brzmi lepiej niż niejeden artykuł pisany przez Polaków.

Aga aka Zoska
Aga aka Zoska Day 2,294, 01:34

v&s
Good job. And If u want to avoid googletranslator, ask some Pole for help. 😉

Corrrado
Corrrado Day 2,294, 02:57

vote! 😉

Milczek
Milczek Day 2,295, 03:15

Google to tak by wyglądało:

Asteria teraz planuje wysłać w Mołdawii, samej w Iranie, do kradzieży naszych holenderskich terytoriów. Wczoraj Jack Jockson 7th Cavalry pomieszane z ich planami. Zamówienia kampanii były ustawione, a ja zdobyłem sobie 4 medale w wschodniej Holandii. Nasz region bydło pozostaje w naszych rękach.

Lepsza, Translatica (http://www.translatica.pl/?from=translatica.pwn.pl), tak:

Asteria teraz planuje przysłać Mołdowa, taki sam jak Iran, ukraść nasze holenderskie tereny. Wczoraj Jack 7. Kawaleria Jockson eksperymentowała z ich planami. Rozkazy kampanii były zbiorem i wygrałem siebie 4 medale we wschodniej Holandii. Nasz region dla bydła zostaje w naszych rękach.

Więc Autor chyba z pomocy ludzkiej korzysta.

jedimindtrick
jedimindtrick Day 2,295, 10:34

V

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.