ВМРО - ЕДИНСТВО И СИЛА

Day 1,000, 11:09 Published in Bulgaria Bulgaria by BMPO - EDUHCTBO U CUJlA


ВМРО е отворено към нови граждани, които искат да се присъединят към нашата кауза и споделят вижданията и идеите ни.

Вяра - в българските ценности и традиции
Морал - за една достойна и почтенна държавност, политика и управление
Родолюбие - нещото, което не може да се опише, а се чувства и доказва с времето
Отговорност - към всички българи независимо от това коя партия подкрепят и дали живеят в страната или извън нея

ВМРО е за национално обединение, около идеята за силна и единна еБългария, като това включва всички български граждани, които имат желанието да работят за нейния просперитет и благоденствие. Само чрез това можем да постигнем и силна икономика, чиито инструменти ще ни помогнат за повишаване стандарта на живот в еБългария.

Гордостта на една държава - това е нейната армия. Добре тренираната, организирана и кадърна армия всява респект, дори и в най-заклетият враг. Затова и ВМРО ще работи за такава армия, която може да осигури необходимото спокойствие и сигурност на българите.
Толерантност към всеки, който уважава България и гражданите и, както и техните права. Пълна нетърпимост към тези, които не уважават и се опитват да навредят по какъвто, и да е начин на еБългария, и гражданите й. Към тези, които не зачитат правата на всички за равнопоставеност, спокоен и достоен живот.

Партията не е самоцел на един или група хора. Всеки, който иска да граби и краде за негова сметка не е добре дошъл. Всеки, който бъде избран за депутат, президент, министър или заемащ друга отговорна позиция е длъжен да се ръководи от интересите на всички, а не само от тези, които са го избрали.

Това са основните точки около, които ние се обединяваме и които ще се стремим да изпълним, използвайки всички лостове и механизми, които предлага играта. Нека всеки, който бъде избран да борави с тези функции, независимо от коя партия е ги използва за да направи престоя на всички в играта по-приятен. Нека не се води от личния си интерес, защото освен, че това е игра - винаги е по-приятно да даваш и да споделяш - отколкото да грабиш и рушиш.

еБългария и България над всичко!Клетвата на ВМРО:

„Заклевам се в Бога, вярата и честта си, че ще се боря до смъртта си за свободата, добруването на българите в Мизия, Тракия и Македония и че ще защитавам българщината навсякъде, където тя е в опасност! Няма да предавам нито с думи, нито с действия идеите на Организацията и не ще издавам поверените ми тайни.В противен случай нека бъда наказан, както повелява традицията на ВМРО!

Да живее България!

Заклех се!“


ВМРО - ЕДИНСТВО И СИЛА !