bi mod goley yetişmayur..

Day 5,296, 12:56 Published in Turkey Turkey by tayyar jr sert

mod un topy küçükken inşaata kaçmıç ...bubasy dur çocuum tevlikely ben alaym demiç.. bilas zaman geçyp bubasy gelmeyince anasyny çaarmıç mod.. anasyda girmiç inşaata 5 saat sonra mod dayanamamıç içery giryp anasynan bubasyny kurtarmıç ama bu arada neler gördüyse içeyde bilemem..

modyn geçmişy hakkynda en güsel hikaye yazana 1031 q7 tank.. hikayeler yoruma.. değerlendirme 3gün sonra..