The glory and fall of empires I. [EN/HU]

Day 630, 02:18 Published in United Kingdom Hungary by Quicksilver
The glory and fall of empires I.

I am planning to write a series of eRepublik's great empires; as the title says about their glory and their downfall. As is my style it is not a historical data-collection, but rather a description, a story, as I see it - so there might be mistakes in it. I will correct those of course.


Part 1. the first empire - Pakistan
(official motto: PRIDE, POWER, PAKISTAN!

Pakistan started the game with only four regions in Asia, and there was nothing to say that it would be an empire later - until an 4chan.org forum's /v/ members have not discovered the game and decided to settle in Pakistan, making the country's population almost to the thousands - at the time (2007 nov-dec) it was by far the most populous country on eRepublik. At this time was the Holy Empire of Pakistan formed, lead by Dio Brando, and before the introduction of the war module, a complex, slightly communistic, heavily centralized, planned economy was created, that worked best at the time. By the time the war module was introduced in April, many players left Pakistan, but it was then still among the most populous countries on eRep.

The first step towards the formation of the great empire was the agreed joining (some say India was PTO-ed too) with India, in April, 2007 - the almost empty regions of India were occupied in a matter of days. The next step was the conquest of China. Here they have PTO-ed the country - although they denied it, but Gyro_Zeppeli became the president of China, and immediately declared war to Pakistan, which between 5th and 14th of May conquered China's regions without much effort. Pakistan with this achieved its greatest extents, 50 regions. The power was completely in the hands of the God-Emperor, Dio Brando, and his party, the Stardust Crusaders.

But the next step was the slow decline... with the inevitable decadency of great empires that have no new goals, and the introduction of v.1, and its new game-mechanics, a lot of people left the game, and especially Pakistan. In november 2008, Pakistan lost its first regions by RWs, one to China, and one to India, and the Pakistan got its first non-Stardust Crusader president, showing the decrease of numbers in the dioist party.Although Pakistan was a member of FIST and its successor PEACE, because of its isolationist policies, it has never got much help from the alliance, even in the period of decay - and so it continued to loose regions, even original regions to neighbouring countries - it is called the dark ages of Pakistan.

In the first months of 2009, Pakistan was again renewed by players all over the world, and it started again to play a role in the long-awaited conflict between Romania and Indonesia; letting Indonesia go through Pakistani regions on their way to WSR. As an offshot for dioism, and an alliance for the country, the theocrat state of Switzerland was formed, with Dio Brando presiding over it. But the role in Asia also proved to be their downfall too; in March 2009 a romanian, Han Solo PTO-ed the presidency of Pakistan (Operation Great Justice), and from a PEACE member, the country became a Romanian puppet-state, doing its bidding, blocking and RW-ing regions and declaring wars as Romania saw fit. Generally, due to its central position in Asia, it used fully its strategical advantages. PEACE was unfortunately too slow to realize the consequences of the PTO.

In the Han Solo era, Pakistan's economy was ruined (the process actually started earlier), the dioism banned, and he even wanted to change the country's name officially to Matzalandia. In the Asian theater of operations, he slowly lost all the regions of the country, and by May, the country was fully occupied by Indonesia and Iran. Before this, Pakistan came to the brink of dissappearence a number of times, but Romania always gave over some more regions to the country, so that it could continue blocking Indonesia, Iran and China. in April 2009 Agent Chieftain was elected as president with PEACE hep, but the romanian majority congress impeached him, and Han Solo could countinue his rule.

With the dissappearance, and the loss of active wars, the importance of the country was annulled, even when it was re-formed in the end of May, with agreement to Indonesia, in Punjab region. Pakistan now is ruled again by Dio Brando, and is neutral militarily.

So this was the first great empire of the erep's New World... Pakistan

Quicksilver
Birodalmak tündöklése és bukása I.

Egy sorozatot tervezek írni, amiben az erep nagy birodalmait szeretném bemutatni - ahogy a cím is mondja, a tündöklésüket és a bukásukat. Szokásomhoz híven nem annyira adatokkal, inkább leírással próbálom bemutatni őket, így alkalmasint becsúszhatnak hibák - ezeket ahogy jelzik, igyekszem javítani.

1. rész, az első birodalom - Pakisztán
(hivatalos mottó: PRIDE, POWER, PAKISTAN!)

Pakisztán négy régióval kezdte a játékot, és eleinte semmi sem utalt a későbbi nagy birodalomra, amíg egy 4chan.org fórum /v/ tagjai fel nem fedezték a játékot, és le nem telepedtek Pakisztánban. Ezzel az ország lakossága ezer körülire nőtt, amivel az erep legnépesebb országává váltak akkoriban (2007 nov-dec). Dio Brando vezetésével ekkor jött létre a Pakisztáni Szent Birodalom, és a háborús modul bevezetése előtt egy komplex, a kommunizmusra hajazó csak vallási köntösbe bújtatott, erősen központosított, tervgazdálkodás jellegű gazdasági rendszert alakítottak ki. A háborús modul bevezetése előtt sokan elhagyták az országot, de Április végére, amikor ez megtörtént, még mindig a legnépesebb országok egyike volt.

A birodalom kialakítása az Indiával közös megegyezéssel (vagy PTO, ahogy némelyek mondják) történő egyesüléssel kezdődött 2008 áprilisában. A szinte néptelen Indiát Pakisztán néhány nap alatt bekebelezte. A hódítás következő lépcsője a szintén igen gyéren lakott Kína elfoglalása volt. Itt előbb egy PTO-val foglalták el az országot - Gyro_Zeppeli lett kína elnöke, aki hadat üzent Pakisztánnak, és az ezt követő háborúban (2008 május 5-14) teljesen elfoglalta Kína összes régióját. Ekkor érte el Pakisztán legnagyobb kiterjedését, 50 régiót. A hatalom teljes egészében az istennek tekintett Dio Brando és pártja a Stardust Crusaders kezében volt.

Azonban ez volt a hanyatlás korszaka is; a v.1. bevezetésével, valamint a birodalmak új célok hiányában bekövetkező szokásos dekadenciájával rengeteg régi játékos hagyta el az eRepublikot, és ezt Pakisztán is nagyon megérezte. 2008 novemberében a pakisztáni birodalom elveszítette az első régiókat RW-k keretében, egyet-egyet Indiával és Kínával szemben. Noha Pakisztán a PEACE tagja volt, ill. az ezt megelőző FIST tagja, mivel izolacionista, elkülönülő politikát folytatott, így a hanyatlása korszakában sem kapott túl sok segítséget a szövetségtől, így folyamatosan vesztette el a régiókat, még az eredetiek közül is - ezt az időszakot a sötétség korának hívják.

2009 első hónapjaiban egy kicsit megújult Pakisztán, a világ minden tájáról beköltöző játékosokkal, és újra szerepet is kezdett játszani Ázsia történelmében. A dioizmus egy oldalhajtásaként létrejött Svájc teokrata állama, Dio Brando vezetésével, Pakisztán szövetségeseként. Pakisztán ekkor Indonéziával egyetértésben átengedte őket az országon WSR felé, és ez vált a végzetükké is; 2009 márciusában az ország egy román PTO áldozata lett (Operation Great Justice), Han Solo vált az ország elnökévé, és ezzel Pakisztán Románia bábállamává vált, azt tette csupán ami a román érdekeknek megfelelt, blokkolt, RW-zett, hadat üzent; központi fekvéséből kifolyólag kihasználta stratégiai jelentőségét - a PEACE sajnos csak messze későn jött rá ennek a PTO-nak a következményeire.

A Han Solo érában Pakisztán gazdasága tönkrement (a folyamat már előbb elkezdődött persze), a dioizmust betiltotta, az ország nevét hivatalosan is Matzalandiára akarta változtatni, az ázsiai hadműveletekben lassan elveszítette az ország összes régióját, mígnem 2009. májusában az ország végleg megszűnt, miután Indonézia elfoglalta az utolsó (nem eredeti) pakisztáni régiót is - bár ez előtt már néhányszor az eltűnés szélésre került az ország, de Románia mindig átadott néhány régiót neki, hogy folytathassa a blokkolást. 2009 áprilisában Agent Chieftain lett megválasztva elnöknek PEACE segítséggel, de a román kongresszus hamar impeachelte, és Han Solo folytathatta az uralkodását.

A megszűnéssel, azaz az aktív háborúk, a blokkolási képesség megszűnésével az ország elveszítette a jelentőségét, még a május végi, Indonéziával történt megegyezés alapján felszabadított Punjab régióban történő újjáalakulás után is. Pakisztán jelenleg megint Dio Brando (névleges) uralma alatt áll, és semlegesnek tekinthető katonailag.

Ez volt hát az erep Új Világának első nagy birodalma... Pakisztán.

Quicksilver

.