Заједно до побједе / Zajedno do pobjede

Day 624, 04:52 Published in Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina by Kpcto

Ћирилица i Latinica

"Човек често постаје оно што о себи мисли. Ако будем стално понављао како неке ствари не могу направити, вероватно је да и нећу моћи. Супротно томе, ако верујем да могу, сигурно ћу стећи способност да то и направим." - Ганди

Почео сам са овим цитатом јер желим да поновим, кад тад ја ћу да ујединим еБиХ. То ми је основни циљ и једина поента играња ове игрице. На дан избора нека знате оно што сада изгледа непремостиво да компромисима и другачијим методама од досадашњих то ћемо и премостити. Морамо престати посматрати друге по томе ко је које вјере. Почните да их посматрате као људе. Ако видите да је неко гладан (има мали левел и тек је почео) помозите му. Ако видите да неко користи се националистичком реториком, попричајте са њим. Разговором га покушајте убиједити да није у праву. Да су људи људи ма које вјере били.

Издигнимо се изнад пепела национализма. А ја ћу да кажем: Ја ћу успјети у својој намјери да ујединим еБиХ. Овај текст ћу да завршим са једним цитатом Артура Шопенхауера:

"Религија је штака за лоше државне установе."


Са великим поштовањем,

Крсто Косача
www.peacebih.co.cc
forum.peacebih.co.cc

"Čovek često postaje ono što o sebi misli. Ako budem stalno ponavljao kako neke stvari ne mogu napraviti, verovatno je da i neću moći. Suprotno tome, ako verujem da mogu, sigurno ću steći sposobnost da to i napravim." - Gandi

Počeo sam sa ovim citatom jer želim da ponovim, kad tad ja ću da ujedinim eBiH. To mi je osnovni cilj i jedina poenta igranja ove igrice. Na dan izbora neka znate ono što sada izgleda nepremostivo da kompromisima i drugačijim metodama od dosadašnjih to ćemo i premostiti. Moramo prestati posmatrati druge po tome ko je koje vjere. Počnite da ih posmatrate kao ljude. Ako vidite da je neko gladan (ima mali level i tek je počeo) pomozite mu. Ako vidite da neko koristi se nacionalističkom retorikom, popričajte sa njim. Razgovorom ga pokušajte ubijediti da nije u pravu. Da su ljudi ljudi ma koje vjere bili.

Izdignimo se iznad pepela nacionalizma. A ja ću da kažem: Ja ću uspjeti u svojoj namjeri da ujedinim eBiH. Ovaj tekst ću da završim sa jednim citatom Artura Šopenhauera:

"Religija je štaka za loše državne ustanove."


Sa velikim poštovanjem,

Krsto Kosača
www.peacebih.co.cc
forum.peacebih.co.cc