[лични став] Добро јутро Вам желим / [lični stav] Dobro jutro Vam želim

Day 618, 03:37 Published in Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina by Kpcto

Овај чланак је писан на ћирилици i na latinici.

Добро јутро подијељени народе еБиХ,


УЗРОК
Синоћ сам касно видео ону петицију па нисам хтео да пишем хтео сам да спавам. Моје мишљење што се тога тиче пише тамо на форуму, али ћу да изнесем неке погледе и овде. После тог поста на форуму еБиХ је још више нациналистички подијељена земља са назнаком да се не може стање поправити тек тако. Са овим еСрби су сатерани у ћошак и сада ће да се бране, ова политичка партија која је ово урадила или наговорила човјека да уради није ни свијесна да је начинила политичко самоубиство. Браво СУеБиХ свака част.

Ово доказује колико је уствари ова странка подијељена јер не могу да вјерујем да ће Тиња да се задржи у странци која је са овим добила националистички предзнак ако ништа од сада за мене је то странка националиста. Јер имам огромно поштовање за њега и лик важи сигурно за једног од 4-5 ликова за које ја сматрам да би свима донијели боље сутра када би дошли на власт.


ПОСЛЕДИЦЕ
Е сада последице свега овога су следеће, еСрби више вероватно неће хтети да преговарају. Стране су одабране и сада ако ништа почиње политички рат само зато што није могуће да се покрене ослободилачки. Али не лези враже, у следећим редовима читајте зашто ће Вам се ово одбити од главу. Тим ерепублик ради на преправци ратног модула у који ће да се убаци ослободилачки рат, он се углавном уводи како би једна регија могла да се ослободи од еДржаве у којој се налази, господо мислим да ће еБиХ бити само јединствена до тог момента. Ја јој не дајем више живота од тога.


РИЈЕШЕЊЕ
Доведите умјереније људе на власт. Нема их пуно. Прочитајте вијести пронаћићете их. За мене су то искрено Тиња, Политичар, и ја. Можда још неки лик којег сам пропустио али вјерујем да ће се наћи у копментарима па ћу ово да допуним, јер стварно еБиХ нема више људи који су слободноумни. Када се заврши све ово ја не желим да кажем: Рекао сам Вам 🙂Dobro jutro podijeljeni narode eBiH,


UZROK
Sinoć sam kasno video onu peticiju pa nisam hteo da pišem hteo sam da spavam. Moje mišljenje što se toga tiče piše tamo na forumu, ali ću da iznesem neke poglede i ovde. Posle tog posta na forumu eBiH je još više nacinalistički podijeljena zemlja sa naznakom da se ne može stanje popraviti tek tako. Sa ovim eSrbi su saterani u ćošak i sada će da se brane, ova politička partija koja je ovo uradila ili nagovorila čovjeka da uradi nije ni svijesna da je načinila političko samoubistvo. Bravo SUeBiH svaka čast.

Ovo dokazuje koliko je ustvari ova stranka podijeljena jer ne mogu da vjerujem da će Tinja da se zadrži u stranci koja je sa ovim dobila nacionalistički predznak ako ništa od sada za mene je to stranka nacionalista. Jer imam ogromno poštovanje za njega i lik važi sigurno za jednog od 4-5 likova za koje ja smatram da bi svima donijeli bolje sutra kada bi došli na vlast.


POSLEDICE
E sada posledice svega ovoga su sledeće, eSrbi više verovatno neće hteti da pregovaraju. Strane su odabrane i sada ako ništa počinje politički rat samo zato što nije moguće da se pokrene oslobodilački. Ali ne lezi vraže, u sledećim redovima čitajte zašto će Vam se ovo odbiti od glavu. Tim erepublik radi na prepravci ratnog modula u koji će da se ubaci oslobodilački rat, on se uglavnom uvodi kako bi jedna regija mogla da se oslobodi od eDržave u kojoj se nalazi, gospodo mislim da će eBiH biti samo jedinstvena do tog momenta. Ja joj ne dajem više života od toga.


RIJEŠENJE
Dovedite umjerenije ljude na vlast. Nema ih puno. Pročitajte vijesti pronaćićete ih. Za mene su to iskreno Tinja, Političar, i ja. Možda još neki lik kojeg sam propustio ali vjerujem da će se naći u kopmentarima pa ću ovo da dopunim, jer stvarno eBiH nema više ljudi koji su slobodnoumni. Kada se završi sve ovo ja ne želim da kažem: Rekao sam Vam 🙂