Az eMagyar Hadsereg / eHungarian Army

Day 606, 11:29 Published in Hungary Hungary by Hadugyminiszterium
Magyar Hadsereg

A Magyar Hadsereg feladata eMagyarország védelmének biztosítása és az állami parancsok végrehajtása bármilyen körülmények között.
Alapvetően a szervezet két részre osztható, egy államilag támogatott reguláris rész és egy államilag nem támogatott, de a honvédséggel szorosan együttműködő szervezet. Rajtuk kívül még számtalan irreguláris csapat van, akik egységesen, de a látókörünkön kívül harcolnak.
Összesen tizenkilenc ragyogó századdal büszkélkedhet a Magyar Állam. Lássuk !

* Hungarian Elit Unit

Az elit volt az első magyar hadtest, a román megszállás után állt fel, hogy reprezentálja Magyarországot a PEACE-ben. az első komolyabb szervezett akciók a French Toast alatt voltak. Akkoriban az elit 20 főt számlált, a felvételi limit 5-ös strength volt. A keretlétszám folyamatosan nőtt, a világ pedig megtanulta rettegni a PEACE logóba foglalt Hungarian Elit Unit avatart. Jó okuk van erre: a jelenleg 50 fős elitbe már több mint 30 field marshall tartozik, a magyar elit az eRepublik legütőképesebb katonai egységeinek egyike. Az elitbe tartoznak a legerősebb és legaktívabb magyar katonák, az alakulat bármikor készen áll, ha utazni kell valahova rombolni vagy építeni a falat.

Századparancsnok: Armande Xavier
"Március elején születtem. Szeged visszavételénél még pont nem harcolhattam, de végigizgultam a csatát. Május végén vett fel Kampec az akkori hadügyminisztériumba hadügyi államtitkárnak illetve tanácsadónak, akkoriban volt a Podolia körüli taktikai sakkparti a románokkal. Jelenleg rlazol helyettese vagyok, illetve az elitet felügyelem.
*Kapcsolat*
*Adomány*

I. XXI.Bethlen Gábor reguláris század

XXI. Bethlen Gábor egy éppen újjászerveződő század, én csak 2 hete irányítom, így dicső múltjáról sajnos nem tudok beszámolni. Viszont megszállott kockafejek 7str felett jelentkezését várom felvételre a Mibbiten a #bethlen szobában!

Századparancsnok: Marcell Imre
*Kapcsolat*
*Adomány*

II. Bocskai reguláris hadtest

Eme dicső század oly' régóta létezik, hogy már nagyon kevesen vannak azokból kik emlékeznek a kezdetekre.
A legendák szerint egy dicső harcos, akihez hasonló azóta is csak kevés akad ezen a zord és kegyetlen világban, elhatározta hogy segít azoknak, akik méltóak a bizalmára. Sokan áhítoztak tudására és jóindulatára de csak egy maréknyi ifjoncban találta meg azt a tüzet, ami őt is hajtja.
Telt múlt az idő és a tanítványok fejlődtek tudásban, erőben és Hazájuk iránt érzett önfeláldozó szeretetben.
Nevünket hamar megismerte, idővel félte az ellenség, kémeink információja szerint eBukaresten az anyák imigyen ijesztgetik rosszalkodó gyermekeiket: "Ha nem fogadsz szót, a Bocskaisok elrabolnak!".
Azt kérdezed, hol láthattál minket nyájas olvasó? Engedd meg, hogy kérdéssel válaszoljak!
Hol nem?
Biztosan sokan vannak közöttetek olyanok, akik emlékeznek még a sötét időkre. Mikor hazánkat idegen népek lábai taposták, amikor a tankjainkat "harci szekérnek" hívta a fekete humorral megáldott magyar nyelv, amikor hű szövetségesünk a teljes megsemmisülés határára sodródott.
Ezekben a reménytelen időkben a Bocskai század pénzt, időt és energiát nem sajnálva utolsó wellness éig harcolt ha kellett falat épített, ha kellett falat bontott. Volt aki a saját cégét is beadta közösbe sokan evilágon kívüli forrásokat felhasználva, alkimistákat meghazudtolva szereztek aranyat, hogy a csatákban elköltsék őket az utolsó grammig.
Ezek vagyunk mi. Egy közösség, ahol a gyűléseken a baráti légkör olyan természetes mint másnak az e-levegő, ahol mindenki megőrizhette egyéniségét és akire Te kedves olvasó mindig számíthatsz ha eMagyarország bajba kerül!


Századparancsnok: Reebeezlee
"Reebeezlee, mert ő az a vitéz kardforgató, minden csatában az első sorokban harcolva vezette századát."
*Kapcsolat*
*Adomány*

III. Damjanich reguláris század

A század az elsők között lett létrehozva. Amint megszületett a hadsereg ötlete, létrejött a sereg hivatalos fóruma, áramlani kezdtek az újoncok.
Tagságunk javarészt az első index baby-bumm alatt csatlakozott játékosokból áll.
Létszámunk jelenleg kb 28 fő, ami folyamatosan változik, aki nem elég szorgalmas és/vagy aktív, attól búcsút veszünk.
A századot 6 szakasz alkotja, vezetőnk Mijamoto Iori százados (General amúgy), akinek munkáját 2 hadnagy (Demios, aki nemrég lett field Marshal és Jozska) valamint minden szakasz élén egy-egy szakaszvezető segíti. A parancsokat kapitányunk kapja közvetlenül a vezérkartól, majd továbbítja az aktív tiszteseknek, akik eljuttatják a szakaszoknak.
A kapcsolatot első sorban a mibbiten keresztül tartjuk, illetve létrehoztunk egy gmail-es levelezőlistát, sürgős esetekben pedig telefonon is tudjuk értesíteni egymást.
A napi parancs és tennivaló kihirdetése is ezeken a kommunikációs csatornákon keresztül történik.
Használunk egy táblázatrendszert is, amiben nyilvántartjuk az aktivitást, szabadságolást/eltávokat, erőt, sebzést és minden egyéb fontos információt.
A század 3 hivatalos és egy-két tartalék org-ot tart fent a felszerelések kiosztására, raktározására, melyeket az államon keresztül az adófizető polgárok juttatnak el nekünk a fontosabb csatákhoz, akciókhoz. A század egy hivatalos céggel rendelkezik (Damjanich Weapons / Q2 Weapon), de több országban vannak sereg közeli cégek, ahol alkalmanként tudunk dolgozni külszolgálat idején.
Ez elég gyakran előfordul.
Legtöbbünk nem rendelkezik se céggel, se újsággal, minden erőforrást a harcra fordítunk, illetve a sok utazás és akció miatt nem is tudnánk hatékonyan működtetni ezeket.


Századparancsnok: Mijamoto lori
*Kapcsolat
*Adomány*

IV. Dobó reguláris század

A Dobó század egyike a legrégebbi reguláris századoknak, még anno a nagy seregalapítási láz hajnalán, valamikor február közepén alakult Janigga vezetésével, kinek egri mivolta tagadhatatlanul közbe játszott névadó hősünk kiválasztásánál. Néhány hónapja addigi vezetőnk irl elfoglaltsága miatt szuctib vette át az irányítást, aki azóta is Dobó Istvánhoz méltóan, egy tigris bátorságával vezeti hadba a 30 főt számláló, többnyire indexesekből álló századát.
A század rengeteg e-celebbel büszkélkedhet. Többek között nálunk kezdte próbálgatni szárnyait a Szolidaritás vérengző amazonja, drith, a Shaok alatt hadügyi atyaúristenné előléptetett, és azóta onnan kirobbanthatatlan Count Adyn, az azóta saját századuk élén randalírozó stadler city és Sturmwehr, és rövid időre megfordult nálunk a szociális minisztérium guruja Altea is.
Gazdaságunk nem nagyon van, az államtól kapott pénzből gazdálkodunk. Valamint van egy Q3 fegyvergyárunk, ami jól be van zárva, mivel megvenni olcsóbb.


Századparancsnok: Szuctib
*Kapcsolat*
*Adomány*

V. Fekete Sereg reguláris század

Adam Zahovay és Morden alapította meg haverokból, cégmunkásokból, még az első hullámban a többi reguláris sereggel egy időben nagyjából(talán még előttük). Bár kezdetben nem teljesen vallottuk magunkat regulárisnak.
Céljaink ugyanazok, mint voltak: egy erős, összetartó közösséget létrehozni, akik szolgálják a hazát.
Sok régi generációs ember alkotja a csapat gerincét, ezáltal az elit után a 2. legtöbb átlag sebzést bírjuk bevinni. Pár FM-et is már kineveltünk, a többiek is jó úton haladnak. Néhány ismertebb név a teljesség igénye nélkül: Sanya18, Kovacskoko, F4llen4ngel, Adam Zahovay
Magasabb szintű fegyverek osztását támogatjuk, ez két saját q2 gyár feladata illetve van ingyen gift juttatás is. Ütéseinket általában este hajtjuk végre.


Századparancsnok: Morden
"Morden vezeti, mondhatni kezdetektől fogva. Sokan segítenek, nekik köszönöm a munkájukat, nélkülük nem bírtam volna (Assa$s!n-külön köszönet, pénzügyileg is segít-, Fradifan, Ratus, Fezsolti, Nandika, meg minden tagnak aki építi a közösség szellemét)
Magamról annyit, hogy utálom a politikát és a sárdobálást. A teljesen tiszta játék híve vagyok, rühellem a csalókat. Katonaság és a gazdaság érdekel, saját "kis" cégbirodalmamból támogatom a sereget (gyárak alapítása, q4 fegyver)"

*Kapcsolat*
*Adomány*

VI. Horthy Miklós reguláris század

A Horthy Miklós magyar kormányzó nevét viselő tizenkettedik reguláris század a Magyar Honvédség fiatal, de immáron egyik legnagyobb aktivitással, ütőerővel és tagsággal rendelkező százada.
Alakulásunk napja 2009.június 28.-a volt, az alapkövetek Hun-Cimbye, Rommel Erwin és Sturmwehr tették le. Nevezetes nap ez számunkra, hisz a kemény feltételek mellett is szinte özönlöttek hozzánk a nemzeti érzelmű magyar fiatalok!
Vezetőink és tagjaink odaadó munkájával és önfeláldozásával a századunk több céggel és rengeteg bevétellel gyarapodott. A bevételek egy részét a magyar néptársainkra fordítjuk, adakozás formájában.
Célunk a kormányzó dicső emlékének továbbvitele, gondozása és az, hogy egyszer ránk is oly szeretettel és megbecsüléssel gondoljon a Magyar nép mint .

Jelmondatunk : "Mély a tenger és végtelen… De mélyebb szeretetem, mely szülőhazámhoz fűz, és végtelenebb vágyódásom, mely a magyar földre és s magyar nép körébe hazavonz!"

Századparancsnok: Hun-Cimbye
*Kapcsolat
*Adomány*

VII. Hun Horda irreguláris század

A Hun Horda század április végén alakult meg, egy más játékban több éve együtt játszó baráti társaságból. A kezdeti lelkesedés, ahogy az lenni szokott többeknél alábbhagyott, így az induláskor meglévő 35 fős egység többször is vérfrissítésen ment keresztül. Tekintettel arra, hogy a század tagjai jellemzően a saját cégeinkben dolgoznak és külföldre utaztatásuk külföldre utaztatásuk komoly termelés kiesést okoz, a központi ellátmányról lemondtunk, így jelenleg a Kormanyos cégcsoport tartja fent a századot. A század logója Rhual munkája, ezúton is köszönjük neki. Az egység vezetője Kolozs, helyettese pedig wwolfer. Jelenleg még csak 4 katonánk van 20000 damage pont felett, ezért a sorban az 5.-8. helyen állókat külön felzárkóztató programmal támogatja a század vezetése. Ezt a programot később igyekszünk kiterjeszteni a mögöttük igyekvő játékosokra is, amennyiben aktivitásukkal ezt kiérdemlik.

Századparancsnok: Kolozs
*Kapcsolat*
*Adomány*

VIII. Hunyadi reguláris század

A Hunyadi század júniusban alakult a magyar reguláris hadsereg részeként.
Tagjai a MATASZ magas rangú katonái közül kerültek ki, vezetését Nacil vállalta.
A század már jeleskedett a Vajdaság felszabadításáért folytatott csatában.
A Szerbia és Horvátország közötti háborúban is bevetésre került a raskai és kelet szerbiai csatákban. A III. Világháborúban harcolt Nova Scotia , Newfoundland es Alaska régiókban is.
A Mibbit szobánkban minden este felkészült es lelkes csapat várja az ütést.


Századparancsnok: Nacil
*Kapcsolat*
*Adomány*

IX. Indo-Hungarians' Alliance irreguláris század

Az IHA egy különleges, félkatonai önfenntartó szervezet, amelynek bázisa Indonézai, ellenben a tagjai magyarok. Célunk, hogy egymást segítve, folyamatos fejlődés mellett meghatározó erővel tudjuk támogatni a Magyar és a PEACE CG katonai akcióit.
"Jelmondatunk: You'll Never Walk Alone"

Századparancsnok: l.skywalker
"Idén áprilisban regeltem Magyarországra, Ratus volt a mentorom. Pár nap héderezés után kiköltöztem Ukrajnába, ahol dolgozgattam és kezdtem el harcolni. Ottani életemben sokat köszönhetek Szélestenyerű Fejenagynak, aki egyengetett utamon. Közben alakult az IHA, aminek én voltam az első adományozója, majd egészen jó kapcsolatban kerültem az akkori vezetővel Kraius-val. Beléptem, majd miután Kraius lemondott, én lettem a megbízott, majd később az állandó vezető."
*Kapcsolat*
*Adomány*

X. Kinizsi reguláris század

A Kinizsi az egyike a legrégibb századoknak, és a kezdés óta mindig is elég jó statisztikával rendelkeztünk. Sajnos most nyár miatt megfogyatkoztunk 28főre, de újra toborzást tartunk. A század 5-6 kivétellel, index generációsokból áll, bár hamarosan ünnepeljük az első FM-et is a század kötelékében! Jelenleg csak q1-es fegyverekkel úgy 11ezer damaget viszünk be 28an.
Van egy kiváló KinizsiSÜN-ünk, ami igény szerint akár "frissítőt" is oszt, de segít a donatelgetésben, és ő figyeli a tagok aktivitását is.
Az ő reinkarnációjaként készül a bot a teljes hadseregnek!
Ezeken kívül 500gold értékű cégrendszerrel rendelkezünk, így a munkahely a tagoknak biztosított, nem kell félni, hogy valaki munka miatt beragad. Századellátmány is van, és mostanában a hadügytől is kapunk komoly külön ellátmányt a csatákra.


Századparancsnok: CsiPet
*Kapcsolat*
*Adomány*

XI. Magyar Légió reguláris század

Századunk a Magyar Légió a Hun Legion-ból alakult át szabadcsapatból regulárissá. Tagjaink összeszokott, haveri banda, mindenkit egyenlő félként kezelünk. Cégeinkbe álláslehetőségeket kínálunk katonáinknak, így megkönnyítve az utazást külföldi bevetésekre. Aktív tagok száma 30 feletti, sebzésünkre és büszkék lehetünk, mely napról napra több. Tagjaink főként index 1-ek, de van pár index 2-es valamint a dinók korabeli is.

Századparancsnok: Stadler City
*Kapcsolat*
*Adomány*

XII. I.Nagy Lajos reguláris század

A Nagy Lajos Század mindig is a sereg egyik legjobb, legfegyelmezettebb alapszázada volt. Alapítója és első parancsoka a mai tisztikar atyja, adalephat. Az ő háttérbe lépése után Monsz vette át a parancsnokságot, nagy figyelmet fordítva a század fegyelmére. Nálunk bizony nagy a fluktuáció, mert aki rendszeresen nem jelenik meg parancs szerint az repül. Az, aki beépül és a csapat tagjává válik kiváló és elit társaságba kerül. Nem csak a csaták alatt, de a holtidőben is nagy a forgalom a csatiszobánkban, mindenben segítjük egymást, és jó csapat vagyunk. Fejlődésünk garantált, kapitányunk gondosan ügyel arra, hogy mindenki az erejének megfelelő, optimális felszerlést kapja meg a század q1-q2-q3 gyáraiból.
Innen lépett elő a Teller parancsnokává Zsezse, a Reggeli századévá Krumplipure, a Bethlen helyettes parancsnokává Csupi. A Nagy Lajos nem csak katonai értelemben az egyik TOP századunk, de nálunk szolgál VeBe aki most Horvátországban TÖRP (ezért ő most tartalék), a TO-főnök Doggett, a pénzügy államtitkára CarlPeters, és a hadügyminiszter rlazol. Aki ide kerül és kibírja a kiképzést, az a legjobb helyen van!


Századparancsnok: Monsz
*Kapcsolat*
*Adomány*

XIII. II. Rákóczi Ferenc reguláris század

"2008. karácsonya előtt kicsivel kaptam egy e-mailt, hogy sz*rban az eHaza.
Regisztráltam, és először nem értettem, hogy SGP miért eRománia, és miért nem kapok annyi fizetést, hogy legalább kaját vehessek. Az románok által alaposan megharapdált rántott hús eHazánkból hamar ki is költöztem eNorvégiába, 2 hónapig bányásztam a vasat kétkattosként. Aztán pár tréningharc, az oroszok enorvégiai TO-ja és az index-boom hatására hazaköltöztem, és csatlakoztam a sereghez.
Már újoncként is hiányoltam egy reggeli századot, ami majdnem létre is jött, de akkor végül nem lett belőle semmi. Az eRepublik 603. napjának utolsó óráiban azonban megalakult a II. Rákóczi Ferenc század, a többi századhoz képest kicsi, ám folyamatosan bővülő létszámmal. A II. Rákóczi Ferenc század olyan reguláris egység, mely kihasználja a reggeli kávé és napváltás előtti utolsó pillanatok biztosította stratégiai előnyöket, ezzel tovább növelve a Magyar Hadsereg hatékonyságát. Ha legalább heti 5 alkalommal úgyis bent lógsz már reggel 8-tól erepen, legalább 7-es az erőd, legalább Colonel rangú vagy, és szeretnél csatlakozni a reguláris sereghez, nálunk a helyed!"


Századparancsnok: Krumplipure
*Kapcsolat*
*Adomány*

XIV. Reguláris Mobil Alakulat - RMA

Az alakulat terve 07.05-én született Zsezse ötletei alapján, amelyet 07.06-án el is kezdett szervezni a csapat élére kinevezett Rhual. A század a reguláris századok olyan katonáiból alakult, akiknek az átlagnál nagyobb az erejük, de valamilyen okból nincsenek a sereg Elitjében.
Lényege, hogy a nagy erejű reguláris századok katonái szervezett körülmények közt tudjanak nagyobb ellátmányt kapni, mintha saját századaik látnák el őket fegyverrel, ezáltal biztosítva a hatékonyabb ütőerőt. Az RMA csak akkor aktivizálódik, ha fontos az ütőerejük, máskülönben saját századaikban harcolnak társaikkal együtt, erre külön parancsot kapnak. Első bemutatójukat megcsodálhatta az, aki jelen volt 07.12-én reggel napváltás előtt az észt-finn csatamezőn.


Századparancsnok: Rhual
*Kapcsolat*
*Adomány*

XV. Székely Légió irreguláris század

A Székely Legió az eVilág 488-ik napján alakult. Első célkitűzésünk az erdélyi, azon belül a székely közösség összefogása volt,
Célunk a közös és gyors fejlődés. Saját cégeket és vagyont a közösség használatára bocsátottuk. Emberek jöttek, emberek mentek.
Folyamatos változáson mentünk és megyünk át.
Jelenleg 44 tagból állunk, 2 q3 bányánk van, es 4 fegyvercégünk.
Önfenntartóak vagyunk és élvezzük a szabadságot, a közösséget (ami az egyetlen biztosíték a hosszútávú játékélményhez). Örvendünk hogy irreguláris sereg lehetünk, az embereknek kell a szabadság, de vészhelyzetben nagyon odatesszük minden csepp erőnket.
Csapatunk: 1 FM , 10 General, 20 Colonel, 10 Capatain, 2 Lieutenant, 1 Corporal
Címerünk a székely címer és a cs. kir. 82-es Székely Gyalogezred sapkajelvényének stilizált kombinációja.


Századparancsnok: Kikericsy
*Kapcsolat*
*Adomány*

XVI. Teller Ede reguláris század

"A Teller Ede század a reguláris magyar hadsereg április 17-én, kilencedikként alakult százada. A század a nevét a híres tudósról kapta, akinek az agyában megszületett az emberiség eddigi történelmének legpusztítóbb fegyvere!
A jelentkező újoncok egy alapos válogatáson esnek át, és egy nagyon kemény kiképzést kapnak, hogy elviseljék a rájuk váró feladat nagyságát! Ide tényleg csak a haza iránt legelkötelezettebbek kerülnek be, akik időt, fáradságot, pénzt nem kímélve hajlandóak mindig és minden körülmények között a legfontosabb csatatereken küzdeni! Ebből következően nagyon erős a bajtársi szellem is, és az állandó csaták feszültségét oldandó, nagy a jókedv!
Ahol a század bevetésre kerül, ott a csatát figyelő „katasztrófa-turisták” az eRepublik leghosszabb rohamának lehetnek tanúi, hiszen a személyi állomány mindig egy időpontban, mindig egyszerre üti az ellenség falát! Legyen bármily’ távol a csata, a föld eldugott szegletében, biztos, hogy a Teller Ede század földrengető rohamát az ellenség központjában is megérzik!"


Századparancsnok: Zsezse
*Kapcsolat*
*Adomány*

XVII. Vasbordájúak reguláris század

A Vasbordájúak század régóta létezik, a parancsnoki tisztséget hosszú ideje papplaci tölti be.
A tagok kedvezményes Q1 és Q3 fegyverhez jutathatnak hozzá a század saját cégeiből. A század saját honlapján nyomon követhetők az ütések, a tagok aktivitása, valamint különféle statisztikák is megtekinthetők ezekkel kapcsolatban.


Századparancsnok: papplaci
*Kapcsolat*
*Adomány*

* Magyar Tartalékos Szövetség


Tagsága a mai napon 330 aktív fő, közös ütés időpontja általában 21 óra körül, de tervben van egy napközbeni ütés is.
A reguláris századok felé igyekvők és az eMagyarországért szervezett formában tenni akarók számára lehetővé tesszük az átlagnál gyorsabb össz sebzés növekedést (rendfokozati előmenetelt) és a jó társaságot. A tagság számára kötelezően előírt feltétel egy van, a harcképesség; önkénteseink a katonai hadműveletekben a regulárisokkal együtt harcolnak.

Jelentkezés: Mibbiten a #matasz szobában !
* Irj egy levelet a hunmatasz@gmail.com -ra a profillinkeddel!

Századparancsnok: pkcsilla
*Kapcsolat*
*Adomány*

Közösen. A Hazáért !az írásokat összeszedte egybefésülte és keretbe foglalta:
Sturmwehr