Stilla flyter Volga

Day 357, 06:21 Published in Sweden Sweden by Radsoc
Högt värderade Medborgare,

som bekant pågår häftiga strider vid floden Volga som del i ett ryskt befrielsekrig mot norsk överhöghet. Borgarna i Norge har bett den imperialistiska försvarsalliansen Atlantis (där Sverige ingår) om militär hjälp med att slå ner de uppstudsiga frihetskämparna i en intern politisk konflikt. Sveriges försvarsdepartement har påeldade av fanatiska FBS-ledamöter, som den ökände Karl Holm, reagerat genom att mobilisera fallskärmsjägarna och pansartrupperna för att bistå norrmännen och kväsa den gryende friheten.

Det handlar redan en enorm prestigeförlust för Atlantis men den blir värre för den borgerliga FBS-regeringen när det visat sig att de hundratals guld som lagts ut, inte varit till någon nytta. Alla pengar som spenderats kommer bokstavligen sjunka ner i sjön. Atlantis kommer oundvikligen förlora då revolutionärernas vilja och glöd inte är något man kan slå ner med vare sig eld eller vapenmakt. Ditresta internationalister, socialister och ryska nationalister har i hundratal tagit det första spadtaget för att göra slut på månader av förtryck och exploatering. De har fått nog av förhalade förhandlingar. Den röda motståndsrörelsen är på god väg att segra!

Du svenska soldat som kallats för att slåss på imperialismens sida, i ett annat lands krig, mot det ryska folkets strävan efter frihet från förtryck, måste välja sida. Ska du slåss för friheten eller ska du slåss för dem som vill tjäna pengar på dina utgifter?

Jag kommer inom kort lägga en motion om omedelbart svenskt tillbakadragande.
http://www.erepublik.se/viewtopic.php?f=75&t=2683&start=0&st=0&sk=t&sd=a

Sverige måste föra en självständig utrikespolitik!
Sverige ut ur Atlantis!

Länge leve den ryska revolutionen!
Stöd Ryssland!

Ner med tyrannernas Norge!