Politisk Skandal

Day 347, 15:27 Published in Sweden Sweden by Radsoc
Medborgare !


Det framstår med all önskvärd tydlighet att riksbankschefen tillika finansministern Karl Holm misskött sin ställning som förvaltare av stora penningmängder tillhörande staten.

Till att börja med har den oansvariga penninghanteringen lett till omfattande deflation av sällan skådat slag. 53% på en rekordnivå som ökade till 55% så sent som idag. Hundratals gold slussas ut ur landet varje månad till följd av att det är billigt att importera och dyrt att exportera på grund av kronans pris jämfört med guldet.

Siffrorna ser idag ut enligt: Export 500 Gold. Import: 1000 Gold. Förutom att det påverkar tillgång/efterfrågan på SEK och därmed dess pris är det är ett enormt handelsunderskott av aldrig tidigare skådat slag som kommer urholka Sveriges ekonomi och medborgarnas sparbössor på sikt om inte något görs snarast. Sveriges relativa välstånd har byggt på att vi exporterat mer än vad vi importerat. Det är något vi riskerar att förlora om inte staten omedelbart agerar genom att ändra skatter/tullar.

Vidare har finansministern visat upp tecken på inkompetens. Senast i dagens artikel:
http://www.erepublik.com/en/article/warning-from-swedens-central-bank-694635/1

där han drar en absurd slutsats ang. att kronans pris. Den kan om den sätts i bruk få allvarliga konsekvenser för ekonomin. Speciellt för dem som sysslar med export/import.

Utöver det, har ett flertal personer sett Karl Holm och hans företag Northern Corporation Group spekulera på valutamarknaden, något som han också erkänt. Finansministern bör _endast_ representera landet och inte sina egna intressen eller några få företag. Därför måste han omedelbart avsättas.

http://www.erepublik.se/viewtopic.php?f=7&t=2565&st=0&sk=t&sd=a


Riksbankschefen som kan ändra valutakursen fritt sitter uppenbart på dubbla stolar. Han är den ende som vet vart guldpriset går och var det kommer stå. Han kan genom den förhandsinformationen påverka privata affärers avkastning positivt. Man kan egentligen inte säga att han spekulerar. Det gör man inte när man sätter priset själv, då kallas det rofferi.

Självklart kommer han göra allt för att maximera spekulationsprofiten för sitt företag genom denna insiderinformation. Eller skulle han medvetet göra rena förlustaffärer trots att han vet att han kan göra dem mer lönsamma genom att spekulera efter lämplig åtgärd från riksbanken som han själv kontrollerar?

Riksbanken måste ha en oberoende chef som _inte_ spekulerar och som _inte_ har några företag. Eventuellt också att personen inte är partipolitiskt bunden. Riksbankschefen måste följa hela riksdagens och regeringens vilja, ingen annans, det är ett jobb. Som kompensation för minskad personlig frihet bör personen få en rimlig lön.

Jag yrkar på att finansministern avgår från samtliga uppdrag och ersätts med en person enligt kriterierna ovan genom en öppen omröstning i riksdagen, snarast.


English Summary:
The finance minister and governor of the national bank of Sweden Karl Holm has used his position to adjust market rates for personal gain (his company and private). He and his companies have been trading on the monetary market, and that at the same time as he changed the currency prices dramatically. The SEK rates have been bad for export and good for import, which means that Sweden now has a trade deficit. We import twice as much as we export, which is very serious for the citizens and our position as a leading world economy. He has also shown signs of incompetence unsuitable for his role.

The national bank should be controlled by the congress and by the government. It should act for the good of the nation rather than for the benefit of private interests. A new finance minister/national bank governor must be elected who doesn't have split economic interests.


Therefore, I call for a motion of no confidence against the finance minister and national bank governor Karl Holm.Radsoc
Kongressledamot (msap)