Misli za dan 6035

Day 6,034, 23:40 Published in Serbia Serbia by Dejan Bugi

Neki muškarci su privlačni i
sa šezdeset godina,
a neki nisu ni sa dvadeset.
Nije do godina... Do auta je!