БАЛОНИ

Day 6,034, 17:48 Published in Serbia Serbia by Boban1961

Прославимо лето и децу у нама уз специјалну игру ознака. Специјални догађај за Дан детета омогућава грађанима да зараде Функи Баллоон Боостере напредовањем кроз Недељни изазов. Функи Баллоон Боостерс се могу активирати са бојног поља и повећаће достигнућа хероја у Баттлезоне Награда.
Једном активиран за страну, грађанин који освоји Хероја борбе/Небеског хероја за ту страну добиће +100% злата за достигнуће. Грађанин може активирати само један Функи Балон Боостер на свакој бојној зони/страни, али до 10 различитих грађана може да користи њихови Функи Баллоон Боостери на истој бојној зони/страни доносе додатни златни бонус до +1000%. Све битке у којима су коришћени Функи Баллоон Боостери могу се видети на страници Кампање помоћу филтера догађаја. У циљу промоције поштене игре Функи балон појачивачи се не могу активирати у грађанским ратовима и могу се активирати само у свежим и раним фазама битака (до 60. минута битке). Функи балон појачивачи су привремени предмети и истећи ће Дана 6,041, 23:59.

******************************************************************************

Proslavimo leto i decu u nama uz specijalnu igru oznaka. Specijalni događaj za Dan deteta omogućava građanima da zarade Funki Balloon Boostere napredovanjem kroz Nedeljni izazov. Funki Balloon Boosters se mogu aktivirati sa bojnog polja i povećaće dostignuća heroja u Battlezone Nagrada.
Jednom aktiviran za stranu, građanin koji osvoji Heroja borbe/Nebeskog heroja za tu stranu dobiće +100% zlata za dostignuće. Građanin može aktivirati samo jedan Funki Balon Booster na svakoj bojnoj zoni/strani, ali do 10 različitih građana može da koristi njihovi Funki Balloon Boosteri na istoj bojnoj zoni/strani donose dodatni zlatni bonus do +1000%. Sve bitke u kojima su korišćeni Funki Balloon Boosteri mogu se videti na stranici Kampanje pomoću filtera događaja. U cilju promocije poštene igre Funki balon pojačivači se ne mogu aktivirati u građanskim ratovima i mogu se aktivirati samo u svežim i ranim fazama bitaka (do 60. minuta bitke). Funki balon pojačivači su privremeni predmeti i isteći će Dana 6,041, 23:59.

******************************************************************************

Let’s celebrate summer and the children within us with a special game of tag.The Children’s Day special event allows citizens to earn Funky Balloon Boosters by progressing through the Weekly Challenge.Funky Balloon Boosters can be activated from the Battlefield and will increase the Battlezone’s Hero Achievement Reward.
Once activated for a side, the citizen winning the Battle Hero/Sky Hero for that side will receive +100% Gold for the achievement.A citizen can only activate one Funky Balloon Booster on each battlezone/side but up to 10 different citizens can use their Funky Balloon Boosters on the same battlezone/side bringing the extra gold bonus to up to +1000%.All battles in which Funky Balloon Boosters have been used can be viewed on the Campaigns Page using the event filter.In order to promote Fair Play Funky Balloon Boosters cannot be activated in Civil Wars and can only be activated in Fresh and Early stages of Battles (up to minute 60 of a battle).Funky Balloon Boosters are Temporary Items and will expire on Дан 6,041, 23:59.