Балони

Day 6,033, 02:29 Published in Bulgaria Romania by Cobricata

Нека отпразнуваме лятото и децата в нас със специална игра.Специалното събитие за Деня на детето позволява на гражданите да печелят Funky Balloon Boosters, като напредват в седмичното предизвикателство.Funky Balloon Boosters могат да бъдат активирани от бойното поле и ще увеличат наградата за постижение на героя в бойната зона.
След като бъдат активирани за дадена страна, гражданинът, който спечели Герой на битка/Герой на небето за тази страна, ще получи +100% злато за постижението.Един гражданин може да активира само един Funky Balloon Booster за всяка бойна зона/страна, но до 10 различни граждани могат да използват Funky Balloon Boosters за една и съща бойна зона/страна, което увеличава допълнителния златен бонус до +1000%.

EN:
Let’s celebrate summer and the children within us with a special game of tag.The Children’s Day special event allows citizens to earn Funky Balloon Boosters by progressing through the Weekly Challenge.Funky Balloon Boosters can be activated from the Battlefield and will increase the Battlezone’s Hero Achievement Reward.
Once activated for a side, the citizen winning the Battle Hero/Sky Hero for that side will receive +100% Gold for the achievement.A citizen can only activate one Funky Balloon Booster on each battlezone/side but up to 10 different citizens can use their Funky Balloon Boosters on the same battlezone/side bringing the extra gold bonus to up to +1000%.