BREAKING NEWS: Maximalus: "Demokratin dödade SOG tidigt i detta spel"

Day 6,024, 09:04 Published in Sweden Sweden by jimcar

Reuters/TT/TASS

Maximalus verkar ha kommit till rätta hur allt ligger till.

Citatet "Demokratin dödade SOG tidigt i detta spel." verkar tyda på att Maximalus hyser en viss sorg över att den konstiga "demokratin" tidigt i spelets historia faktiskt MÖRDADE den grupp som kallas för SOG..

För egen del så tycker jag att den grupp som återuppstod från denna masslakt från demokratins sida gjort det bästa av situationen.

Tack för klargörande och jag förstår en viss del av din förvirring. Men det är ju inte SOG´s fel, det är demokratins fel.

Det går att ställa allt tillrätta Max.