Bosno moja !

Day 6,023, 12:36 Published in Bosnia and Herzegovina Russia by vurdlak

Bosno moja poharana,
zemljo moja neorana,
četir' ljeta nesijana.

Stajo moja bez volova,
kućo moja bez zidova,
stara majko bez sinova.

Mjesto braće i sestara,
sloboda me razgovara,
i nove mi pute stvara!

Vratimo se našoj Bosni,
da dušmane izgonimo,
našu Bosnu obnovimo,
da dušmane pogazimo,
našu Bosnu obnovimo,
da se u njoj veselimo,
da se bratski zagrlimo,
da se Bosnom ponosimo!