prvih 7 dana mandata

Day 6,020, 01:10 Published in Serbia Serbia by Belobradi Jr

Hrvati 4:0 (+u toku borba + dobijena bitka iz prethodnog mandata)
Mađ 3:0 (+ u toku borba)
Alb 3:0 (+ u toku borba)
Rus 2:1 (ovaj poraz smo taktički pustili)
Bosna 2:0

Uspešno smo odradili event koji je za nama i priređivali pregršt epik-borbi, ali najvažnije je što he prethodni utorak, kao i ovaj danas utorak, počeo epik borbama 🇷🇸

Osim jednog TW koji smo nehotice pobedili umesto da prepustimo, sve ostale borbe su bile kako treba.

Novac sa NBS nije korišćen.

Idemo dalje o7

Vaš e erepubliku,
Belobradi Jr, predsednik