Förklaring av utläsning av anfallande/försvarande land

Day 6,016, 01:09 Published in Sweden Sweden by Jonce92

Hej allesammans!
Tid för min första officiella artikel för denna gång som utbildningsminister. I denna artikel ska jag försöka upplysa er om hur man ser vilken sida som är anfallande och försvarande. Detta för att underlätta för kommande strider, när vi ska strida för oss själva i eSverige eller stödja någon sida i en annan strid.

Låt oss ta ett exempel från krigsmenyn:


Detta är striden ”Malmö” som pågår för tillfället mellan oss i Sverige och Rumänien. Där vi är försvarande landet och Rumänien är det anfallande landet. För att visa detta kommer jag att använda mig av bilder från pågående strid istället.

Så låt oss gå in i striden

Den klassiska stridsvyn

I övre delen av stridsvyn så ser ni:


Denna del kan ni använda er av för att utläsa vilken sida som anfaller och försvarar. Men också vilken sida ni ska delta på i den pågående striden. För att utläsa detta titta efter sköldsymbolen och svärdsymbolen, om ni ska strida på anfallande sida ska ni gå med i detta exempel på ‘Rumänien’ sida eftersom de har svärdet. Om ni ska istället strida på försvarande landets sida vilket symboliseras av skölden, så ska ni gå med på Sveriges sida i detta exempel.

Se bilden nedan


Hoppas att denna artikel har hjälpt er att utläsa, vilken sida som är anfallande och försvarande.

Tack för att ni läste denna artikel!

Jonce
Utbildningsminister
eSverige