ENDORSE IIIIЗ

Day 6,006, 00:12 Published in Bulgaria Bulgaria by G.Genov

Моля, въведете вашата парола!
– „рози“
– недостатъчен брой на символи в паролата
– „розови рози“
– паролата трябва да съдържа поне една цифра
– „1 розова роза“
– паролата не трябва да съдържа празни полета
– „1розовароза“
– паролата трябва да съдържа поне 10 различни символа
– „1шибанарозовароза“
– паролата трябва да съдържа поне една главна буква
– „1ШИБАНАРОЗОВАРОЗА“
– паролата трябва да съдържа поне една малка буква
– „1ШибанаРозоваРозаДаТияНавраВъвГъза“
– паролата трябва да съдържа поне един специален символ
– „1ШибанаРозоваРозаДаТияНавраВъвГъза!!!!!!“
– тази парола вече е заета.