6000 Event - En - Hun - Slo

Day 6,000, 22:31 Published in Slovakia Slovakia by Sarma I. Mando

As we mark the extraordinary milestone of 6000 days since the inception of eRepublik, we pause to extend our deepest gratitude to you, the citizens, who have been the heartbeat of this journey.

This landmark is not merely a measure of time but a celebration of our collective spirit, resilience, and dedication.
From the strategic battles to the intricate political landscapes and the challenging economic systems, each and every one of you has been essential in making eRepublik the engaging world that so many have come to cherish.
Today, we celebrate the Heroes of eRepublik, big and small.
A Special “Deployed Energy Leaderboard” is available in the “Leaderboards” Section.
Every 60 minutes the top 250 ranked citizens will receive a percentage of their deployed energy (for that Leaderboard) returned as Carrots.
• 1st: 60% Energy returned
• 2nd - 3r😛 50% Energy returned
• 4th - 10th: 45% Energy returned
• 11th - 25th: 40% Energy returned
• 26th - 50th: 35% Energy returned
• 51st - 100th: 30% Energy returned
• 101st - 250th: 25% Energy returned
This event leaderboard is a Global, unified leaderboard across all Countries and regardless of Divisions.
The leaderboard will reset every 60 minutes.
A celebratory Decoration will be awarded through completion of the “Heroes of the Day 6,000” Mission.
Here's to many more days of emotions, competition, and camaraderie in eRepublik!

= = = =

Az eRepublik megalakulása óta eltelt 6000 nap rendkívüli mérföldkövét megünnepelve megállunk, hogy legmélyebb hálánkat kifejezzük Önöknek, a polgároknak, akik ennek az utazásnak a szívdobogtatói voltak.

Ez a mérföldkő nem pusztán időmérő, hanem kollektív szellemünk, rugalmasságunk és odaadásunk ünnepe.
A stratégiai csatáktól a bonyolult politikai tájakon és a kihívásokkal teli gazdasági rendszerekig mindannyian Önök nélkülözhetetlenek voltak ahhoz, hogy az eRepublik olyan vonzó világgá tegyük, amelyet oly sokan szerettek.
Ma ünnepeljük az eRepublik hőseit, kicsiket és nagyokat.
Egy speciális „Bevezetett energia ranglista” érhető el a „Ranglista” részben.
60 percenként az első 250 rangsorolt polgár megkapja a felhasznált energiájuk egy százalékát (a ranglistára), amelyet sárgarépaként visszaküldenek.
• 1.: 60% energia visszatérít
• 2. - 3.: 50% energia visszatérít
• 4. - 10.: 45% energia visszatérít
• 11-25: 40% energia visszatérít
• 26. - 50.: 35% energia visszatérít
• 51. - 100.: 30% energia visszatérít
• 101. - 250.: 25% energia visszatérít
Ez az esemény ranglista globális, egységes ranglista minden országban és divíziótól függetlenül.
A ranglista 60 percenként visszaáll.
A „Nap hősei 6000” küldetés teljesítésével ünnepi kitüntetést kapnak.
Még sok-sok nap érzelmekkel, versengésekkel és bajtársiassággal az eRepublikban!

= = = =
Keď si pripomíname mimoriadny míľnik 6000 dní od vzniku eRepubliky, pozastavujeme sa, aby sme vyjadrili našu najhlbšiu vďaku vám, občanom, ktorí ste boli srdcom tejto cesty.

Tento medzník nie je len meradlom času, ale aj oslavou nášho kolektívneho ducha, odolnosti a obetavosti.
Od strategických bitiek až po spletité politické krajiny a náročné ekonomické systémy, každý jeden z vás je dôležitý pri vytváraní eRepubliky pútavým svetom, ktorý si mnohí začali vážiť.
Dnes oslavujeme veľkých i malých hrdinov eRepubliky.
Špeciálna tabuľka „Deployed Energy Leaderboard“ je k dispozícii v sekcii „Rebríčky“.
Každých 60 minút dostane 250 občanov s najvyšším umiestnením percento ich nasadenej energie (pre túto tabuľku) vrátené ako mrkva.
• 1.: 60 % vrátenej energie
• 2. – 3.: 50 % vrátenej energie
• 4. – 10.: 45 % vrátenej energie
• 11. – 25. deň: 40 % vrátenej energie
• 26. – 50.: 35 % vrátenej energie
• 51. – 100.: 30 % vrátenej energie
• 101. – 250. miesto: 25 % vrátenej energie
Tento rebríček udalostí je globálny, jednotný rebríček vo všetkých krajinách a bez ohľadu na divízie.
Rebríček sa resetuje každých 60 minút.
Slávnostná dekorácia bude udelená za dokončenie misie „Heroes of the Day 6000“.
Tu je mnoho ďalších dní emócií, súťaženia a kamarátstva v eRepublike!

= = = =
Sarma I. Mando
Prim Minister