Το ιδανικό σενάριο 🎬

Day 5,983, 00:25 Published in Greece Greece by Makrugiannis


Το άρθρο αφορά αποκλειστικά και μόνο το παιχνίδι erepublik και τους λογαριασμούς-χαρακτήρες του.
Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και γεγονότα της πραγματικής ζωής είναι τελείως συμπτωματική“”️


Σενάριο 1:

Τα σκυλιά του πολέμου

Άλλη μια μέρα πέρασε χωρίς το πλήρωμα με τους επιβάτες να δώσουν σημεία ζωής.
Ο πλοιοφύλαξ όστις είχεν βαρεθεί τη ζωή του,στηρίζων την κεφαλή του με το μακρύ του χέρι επάνω στο γραφείο,έκαμεν σκίτσα πάνω στο υπερμεγέθες ημερολόγιο του πειρατικού.Ότε ξεφυλλίζοντας τις σελίδες το βλέμμα του έπεσεν επάνω εις εν περίεργον κείμενο με την ένδειξιν
Άκρως Απόρρητον
ον ως ήτο φυσικό του τράβηξε αμέσως την προσοχή.
Άφησε το μολύβι του και ξεκίνησε να διαβάζει μετά μεγίστης προσοχής

Επιχείρησις: Με το δάχτυλο στο ποντίκι

Περίληψις σχεδίου:
Η επιχείρησις αποτελουμένη από δυο στάδια θα ξεκινήσει αφού πρώτα οι δυνάμεις μας διαχωριστούν σε δυο ομάδες.Η πρώτη ομάς θα εισέλθει εις τα ενδότερα του εχθρού υπό την κάλυψιν της δευτέρας ομάδος ήν θα ακολουθεί ως οπισθοφυλακή.Αφού η πρώτη ομάς εισέλθει επιτυχώς εις τα ενδότερα του εχθρού,υπό τον μανδύα του ραγιά,η δεύτερη ομάς θα κυκλώνει τον εχθρό ούτως ώστε να μην δύναται να εύρει διέξοδον διαφυγής την κρίσιμον στιγμή.
Εις το πρώτο στάδιο θα βολιδοσκοπήσουμε και εις το δεύτερον θα ανασκολοπίσωμεν.


Έκθαμβος ο πλοιοφύλαξ έκλεισε το ημερολόγιον με τρεμάμενα χείρα και σιγοψιθύρισε
Τελικά έχουν @@

Πίσω εις το πολυτελές διαμέρισμα της Asteria,οι αυτοαποκαλούμενοι eGreens ίσταντο με το κολάρο εις τον λαιμό ακούοντες τας προτάσεις των οικοδεσποτών.
Μέρος του σχεδίου των eGreens ήτο και η πράσινη παραλλαγή ην είχαν ενδυθεί μιξάροντας το φυσικό τους ανεξίτηλον μπλε με ολίγον από υδατοδιαλυτόν κίτρινο.
Το σύνθημα της αντεπίθεσης ήτο το πρώτο δάκρυ….


Έξω από το πολυτελές κτήριο της Asteria,οι διαμένοντες εις τα σκυλόσπιτα eGreens ανέμεναν κι αυτοί με τη σειρά των το σύνθημα.Αποτελούσε η ομάς εκείνη,την ουράν εις το σώμα των σκυλιών του πολέμου.

Σενάριο 2: