САД, етничке групе од 1820-2023

Day 5,956, 22:51 Published in Serbia Serbia by HOBAK Cp6uja


Додатак:
Европска популација 1600-2022