Din Kardeşimizin Sıkıntısını Gidermek

Day 5,944, 05:40 Published in Turkey Turkey by Abdulhamid Sani

Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:

“Kim dünyada bir müminin sıkıntılarından birini hafifletirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini hafifletir. Kim zorda kalan birisine yardımcı olursa Allah, dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. ”

(Müslim, Birr, 5😎
Hadis-i şerifte buyurulan mümin kardeşimizin sıkıntısını giderme işi geniş bir çerçeveyi kapsamaktadır. Bu, bazen kardeşimizin sıkıntısını şahsen gidermek, bazen ona infakta bulunarak yardımcı olmak, bazen de gücümüzü ve yetkimizi kullanarak başına gelebilecek bir zararı ortadan kaldırmak şeklinde olabilir. Bunları yapma imkânımız yoksa kardeşimize dua ederek sıkıntılarının giderilmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz edebiliriz.