Rabbin ile Aran Nasıl?

Day 5,937, 21:57 Published in Turkey Turkey by Abdulhamid Sani

“Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?”
(İnfitar, 6-7)

İlme ve hakikate ulaşmak için yerinde sorular sormak önemlidir. O halde kendimize birkaç soru soralım: Geçirdiğimiz yılların, ayların ve günlerin ne kadarını hatırlıyoruz? Bazen silik fotoğraflarla aşina olduğumuz bebekliğimize dair somut bir hatıramız var mı? Dünyaya gözlerimizi açmadan önce kimdik? Hatırlayamadığımız başka bir alemden gelmiş olabilir miyiz? Nasıl var olduk? Bizi var eden kim?