Tefsir ilmi

Day 5,936, 05:08 Published in Turkey Turkey by Abdulhamid Sani

Tefsir ilmi, Arap diline hakim ehliyetli kimselerin Kur’an-ı Kerim ayetlerini çevreleyen tüm şartları dikkate alarak Allah Teâlâ’nın muradını ortaya koymak adına söylediği ve yazdığı şeylerdir. Kur’an-ı Kerim’in ilk müfessiri Hz. Peygamber’in (s.a.v) bizzat kendisidir. Yüce Rabbimiz mealen “(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik” (Nahl, 44) buyurarak Hz. Peygamber’in (s.a.v) Kur’an-ı Kerim’i tebliğ ettiği gibi aynı zamanda onu tefsir de etmesi gerektiğini buyurmuştur.