МРТ одјавува од фронтот

Day 5,929, 15:01 Published in North Macedonia Ukraine by TheTrendoReanimated

Воена репортажа од еден македонски пилот што го љетил на cеверномакедонски, пардон, сервернокорејски кроф. Имено: