HM | II osa - Töötamine ja treenimine

Day 5,929, 06:11 Published in Estonia Estonia by Haridusministeerium


II osa

Residentsus

Et hakata mingi regiooni residendiks tuleb esmalt sinna kolida.

Et kolida navigeerige menüüriba kasutades.
My Places > Travel
ja koli sobivasse regiooni.

E-Eesti Vabariigi Haridusministeerium soovitab hakata Põhja- või Kirde-Eesti residendiks.
Et hakata mingi regiooni residendiks navigeerige menüüriba kasutades.
My Places > Residence

Seejärel on vaja residentsuse taotlemisel maksta ühekordne residentsusmaks ja aktiivsete majade olemasolul kinnisvaramaks. Residentsust saab hiljem samadel alustel ka muuta. Oluline on teada, et residentsuse saamiseks ei pea olema selle riigi kodanik, kellelt residentsust taotled.

Residentsuse omandamine annab ligipääsu täiendavatele boonustele, mis pikendavad majade vastupidavust, suurendavad majade energiataaste boonust, lisaks ühiskondlike hoonete boonustele (keskpark, mis suurendab energiat). Majade ja ühiskondlike hoonete boonused summeeritakse.

Koduregioonist lahkudes lakkab energiataaste boonus, koguenergia boonus kestab veel 30 minutit. Boonused taastuvad koduregiooni tagasi kolides.

NB! Hakates regiooni residendiks kaob võimalus tagasi pöörduda nomaadi staatusesse (mitte omada residentsust), millest tulenevalt pole võimalik enam maju ajutiselt mitteaktiivseks teha.

Töötamine

Navigeerige menüüriba kasutades.
My places > Companies

Töötamine jaguneb laias laastus kaheks.

Võimalik on teha palgatööd, selleks peate leidma tööturult endale sobiva tööpakkuja. Protsessi lihtsustab pealkirja My job all asuv otsetee tööturu leheküljele. Lehelt saate valida endale sobiva töökoha.
Seejärel saate iga päev teha ühe korra palgatööd, kasutades ületöö punkte (overtime point) rohkemgi. Töötamine kulutab 10 energiapunkti.

Võimalik on teha tööd ka enda firmade heaks (work as manager).
Tööd oma tehastes saab teha korra päevas. Töötamine oma tehases kulutab 10 energiapunkti.

Tootmisprotsess

Erepubliku tootmisprotsess koosneb kahest etapist - tooraine tootmine ja lõpliku produkti tootmine. Tööstusharusid on neli: toit, relvad, majad ja lennukid.
Igal tööstusharul on oma tootmishooned - erineva tootlikusega toorainetehased ja lõpp-produkti tehas.
Lõpp-produkti kvaliteet sõltub tehasest, milles see valmis. Kauba kvaliteeti saab tõsta tehast arendades.

Valdusfirmad

Selleks, et eelmainitud tehaseid kasutada, on need vaja määrata valdusfirma (holding company) koosseisu. Esimese valdusfirma loomine on tasuta. Valdusfirma on regioonipõhine, valdusfirma regioonist olenevad tootmisele rakenduvad boonused, seega oleks eelnevalt mõistlik konsulteerida mõne vanema mängijaga, millisesse regiooni valdusfirma rajada. Tehaseid on võimalik määrata valdusfirma koosseisu ühe korra. Selleks, et tehas valdusfirma koosseisust vabastada on vaja kasutada tehase lähtestamise žetoone (factory reset token). Viimaseid on võimalik teenida nädala väljakutse (weekly challenge) raames, millega on võimalik lähemalt tutvuda juhendi III osas.

Toidu ja relvade tööstusharude tehastes on võimalik korra päevas ise tööd teha, selleks tuleb asuda tehastega samas regioonis. Majade ja lennukite tööstusharudes saavad tööd teha ainult palgatöötajad. Valdusfirma saab palgatöötajaid palgata tööturult.

Treenimine

Navigeerige menüüriba kasutades.
My places > Training grounds

Treenida on võimalik neljas erinevas treeninghoones. Esimese kasutamine on alati tasuta, ülejäänute kasutamine maksab kulda.
Kulla eest treenimine on õigustatud, kui kõik treeninghooned on lõpuni arendatud ja soetatud on -90% treeningleping (professional training contract), mis treenimise odavamaks teeb.
Treenighoonete arendamine maksab kulda ja on mõistlik allahindluse ajal.
Iga treeninghoone kasutamine kulutab 10 energiapunkti ja annab vastu olenevalt treeninghoone kvaliteedist tugevuspunkte (strength). Tugevuspunkte kasutatakse lahingus tehtud kahju (damage) arvestamisel.