مدال دزدی

Day 5,925, 11:49 Published in Iran Slovenia by farimah

بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب
تو این چند روزه که دوستان مثلا هموطن چپ و راست مدال منو یا دزدیدن یا سعی کردن بدزدن فقط به این فکر کردم که برای چی و برای چه ادمایی دارم خودمو پاره میکنم
جالب اینجاست که فقط هم زوم کردن رو من و مدال های منو میدزدن
چه وقتی ایران اشغال بود و چه وقتی به خاکمون حمله شد یکی از معدود کسایی بودم همیشه که بیشترین امار فایت برای کشور رو داشتم ولی جواب و
مزد من همیشه همین بوده
همیشه سعی کردم انرژی بار و گلد جمع کنم تا به وقت که لازمه برای کشورم و مردمم بجنگم
ولی کدوم کشور؟ کدوم مردم؟
دیگه خیلی کمتر سر میزنم به اینجا و بعد از مزخرفاتی که دفعه قبل شنیدم کمتر فعال هستم ولی مثل اینکه به همینقدر هم بسنده نکردین و تیم تشکیل دادین برای دزدیدن مدال های من
امروز فقط دو بار اقدام کردم برای مدال هر دو بار رو ایرانی ها دزدیدن از من
اینم عکساش
https://prnt.sc/Pl7ZX-kPnTWO
https://prnt.sc/qdfhoMwYxi2g

مشکلی نیست بدزدین عزیزان خوب هم بدزدین دیگه برای من مهم نیست
این مقاله رو زدم که دقیقا یادم بمونه و مدرک باشه برای اینکه اگه این بار کسی موقع جنگ های مهم گفت چرا نمیجنگی این مقاله رو همراه با فحش تحویلش بدم

حالا بفرمایید بازم مدال منو بدزدین