Кандидат Диктаторскъ статия!

Day 5,871, 06:55 Published in Bulgaria Serbia by M E R L l N