Arutlused riigikorra üle

Day 5,827, 16:04 Published in Estonia Estonia by The Real Piip
Hea lugeja!
Kaua on möödas ajast, mil E-Eesti Teatajasse ilmus artikkel. Ma tänan oma lugejaid ning salajasi austajaid, kes mind eEestisse tagasi kutsusid.


Olen küll pikalt eemal olnud, kuid küsimused mu suul on endised. Alustame. Artikkel, mida sa loed, ei ole "lahminime" vaid, hea lugeja, võta seda kui arupärimist meie riigiisadele.

Kas tõepoolest vastab tõele väide, et eEesti Riigikogu töö toimub inglise keeles?

Olen viimastel päevadel sirvinud artikleid, kus tuuakse välja, et eEesti Riigikogu töö enamjaolt käib inglise keeles, sest meil on riigipea, kes meie keelt ei kõnele. Olen riigikogu nimekirja ette võtnud ning leidnud seal mõnigaid isendeid, kes ilmselt ka ei ole päriselt eestlased.

Kas vaba ajakirjandust ning oppositsiooni endiselt tehakse üsna häälekalt maha?

Samuti ka selle küsimusega tekkis paratamatult mõnigaid artikleid lugedes, et meie ajakirjandust, mille mõtted ning kirjapandud artiklid ei ühti meie valitsusega, maetakse üsnagi terava ning kohati õigustamata kriitika turmtule alla maha. Võtame ette mõne näite.Kutsuge mind madalalaubaliseks või kirjaoskamatuks, aga ma ei näe, et Thomas Vertigo oleks kuidagi Mixliarderit verbaalselt rünnanud kuid seesama pilt näitab, et meie president võttis Thomas Vertigo küsimust vägagi isiklikult, sildistades Thomas Vertigo vastust kui rünnakut. Teiseks, härra president kutsub Thomas Vertigot ülbeks, lisades lõppu "OMG". Kogu krempli lõpetuseks mainib meie president, et tema enam selle artikli alla kommentaare ei jaga, sest Thomas Vertigo on väga agressiivne inimene. Ma väga sooviks teada, millistele lausetele ning millisele käitumismustrile täpsemalt meie president keskendub, et selline hinnang anda?

Riigikogus puudub sisuline arutelu, sest meil on peidetud autokraatia?

BM_investori täismahus artikkel on siia artiklisse kopeeritud küll pildina, aga mõte jääb samaks.Artiklis toob BM_investor välja, et eEesti Riigikogus ei toimu mitte ühtegi sisulist arutelu, sest Riigikogu on muutunud kummitustempliks, mis kõik ER'i ettepanekud tuimalt ära kinnitab.

Siinkohal lugesin läbi ka BM_investori artikli kommentaarid ning sattusin Virvu kommentaari otsa.Nagu siit välja lugeda võib, siis aastaid on eEestis olnud olukord, kus keegi ei julge enam midagi välja öelda, sest neist sõidetakse üsna sarnase tooniga igas artiklis üle. Omast kogemusest võin rääkida, et jah, nii see on. Kui mina eEestiga liitusin, siis kutsuti mind alusetult kellegi multiks ning kui ma oma teises artiklis selle teema tõstatasin, hakkasid vihapommid lendama.

Teiseks, kui lugeda härra presidendi vastust Virvule, siis minu küsimus on, mida täpselt Virvu minu ja Originaaltuutuga tegi? Või et Thomas Vertigo on agressiivne...

Kolmandaks, ka kronorile annab härra president üsnagi sappi täis vastuse, et kronor muudaks oma veendumusi ning poliitilisi vaateid. Minu teada on eestluse ja eestlasliku mõtlemise edasiarendamine olnud enamuste inimeste visioon tulevikuks. Palun lükake see väide ümber kui ma eksin. Samas, selle kommentaariga soovitab härra president oma opponendil oma mõtlemisviisi muuta. Kui me eestlaslikult ei mõtle, kuidas siis veel?

Kokkuvõtteks ma mõistan, et raske on lahti lasta võimust kui autokraat saab ja võib teha riigiga ükskõik mida ta soovib, aga eEestis on veel inimesi, mängijaid, kes tõesti sooviksid Eesti asja ajada. Ajada seda nii, et kõikide arvamused ning ettepanekud võetakse kuulda. Nii, et toimuks sisuline arutelu eEesti üle ning kuidas meie üleüldist seisukorda, nii sotsiaalselt kui poliitiliselt parandada.

Hea lugeja, võta see aeg ning sirvi läbi eEestlaste ajalehed ning piilu ka kommentaariumisse ning tee oma otsus, kas see on normaalne või mitte.