عع چالش هالوین اومد ~ more & more

Day 5,824, 06:05 Published in Iran Iran by megahack
،سلام

اول از بخش گلد و اضافات اینا هدیه هالووین رو بگیرید
کدو و پی پی بوستر داره
خرید گلدی نداریم و فقط خرید یورویی فعال شده، از انجایی که براش باید پول پرداخت کنین مطمئنا ارزش خرید ندارن دگه
😁


:اما در مورد این هفته و چالشش یکی که وزیر آموزش هم هست گویا میگه

drmorteza

در این ۱۴ رور به ازای هر صد انرژی دیپلوی به صورت اتفاقی بوستر و کدو تنبل جایزه میده
بزنید حالش رو ببرید
ویکی هم ۱۰۰ هزار تایی شده که قطعات یه هواپیما و یه تغییر دهنده ماشین یا هواپیما جایزه میده
اگه هوایی نمی زنید و گولاخ نیستید چیز خاصی نیست
اکانت رو به فنا ندید


چطور بهترین استفاده رو ازدیپلوی ببریم؟
طبق تجربه، موقع تانکینگ بهتره تو بسته های کمتر، مثلا 2000 تا 2000 تا دیپلوی کنین، اینطوری درصد جوایز دریافتی بیشتر میشه و همه انرژیتون رو یه باره دیپلوی نزنین

چالش هفتگی
چالش این هفته اسمش "چالش ناشناس" هستش

ویکل تو 100کی تموم میشه و از 80 تا 100 کی پرستیژ هم برهوته و جایزه ای توش نیستش
هر کی هم برای اسکین می ره، انتظار می ره که هر دو هفته (الان و بعدی) رو بزنه


کدوتنبل و بوسترهای هالوین هنوز هم فعالن که جای تعجب داره

و اینکه هر چقدر تو پاور اسپین بهتون نتونستین شدو بوستر بگیرین الان مفتیو ا بهتون پرتاب می کنن تو میدان نبرد
😑
اونقد که می ریزه زیر دست و پاتون لا چرخ تانکتون
😛

این چه اسکینیه الان آخه


این هفته و هفته بعد می تونین با دیپلوی انرژی متوسط و تند تند و با درصد مصرف کم ای بی، هوایی بزنین و رنک آپ خوبی بکنین
یا زمینی ایران بزنین و تروپتریوت جمع کنین
در کل هفته خوبیه ولی زیاده روی نکنین